De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groep 6 2011-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groep 6 2011-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Groep 6

2 Inhoud Taal: Taalleesland en Nieuwsbegrip Lezen: Estafette
Spelling: Taalleesland Rekenen: Alles Telt Wereldoriëntatie: Verkeer, natuur, tijd en wereld Studievaardigheden: Blits Sociale en morele ontwikkeling Schrijven: Schrijfsleutel

3 Inhoud Klassenregels Huiswerk Puntensysteem CITO
Spreekbeurt, werkstuk, boekenkring en nieuwskring Ouderbetrokkenheid

4 Taal – Taalleesland Twaalf thema’s in een schooljaar. Domeinen:
Luisteren en spreken Woordenschat Taalbeschouwing Stellen Leesbegrip Leesbeleving

5 Taal - Nieuwsbegrip Actuele nieuwsberichten Strategieën :
Ophelderen van onduidelijkheden Vragen stellen Verbanden Voorspellen Samenvatten Werken met sleutelschema’s

6 Estafette Drie aanpakken: Zon, ster en maan
Twee boeken (leesboek en omnibus) eerste half jaar Twee boeken (leesboek en omnibus) tweede half jaar

7 Spelling - Taalleesland
Categorieën - Auditieve herkenning (bijv. ig/lijk, ng/nk) - Visuele herkenning (bijv. ei/ij, ou/au) - Regelstrategie (bijv. open/gesloten lettergreep) Werkwoordspelling

8 Rekenen – Alles Telt 6 blokken in een schooljaar
Een blok bestaat uit 25 lessen Getalbegrip (doortellen, splitsen etc.) Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen Meten Breuken Geldrekenen Tijd Tabellen en grafieken

9 Wereldoriëntatie Wijzer door het verkeer Wijzer door de natuur
Wijzer door de wereld / topografie Nederland Wijzer door de tijd Na 3 á 4 lessen een toets

10 Studievaardigheden - Blits
Hoofdgedachte Alfabetiseren Schaal, vakkenstelsel en register Tabellen en schema’s Woordenboek, encyclopedieën en internet Grafieken Analyseren

11 Sociale en morele ontwikkeling
Kinderen en hun morele talenten Kinderen en hun sociale talenten SCOL (Sociale Competentie Observatielijst)

12 Schrijven De schrijfsleutel

13 Klassenregels 1. Ik praat niet tijdens de les (als het stoplicht op rood staat). 2. Ik neem geen telefoon mee in de klas. 3. Ik lach niemand uit Ik mag niet rennen in de klas. 5. Ik mag niet zonder toestemming de klas uit lopen Ik mag niet schreeuwen in de klas Ik mag niet vechten in de klas Ik ben zuinig op schoolspullen Ik ga niet zomaar achter de computer Ik ben serieus in de klas (tenzij het niet hoeft  ) Als een kind in het zonnetje staat, mag hij/zij in de leeshoek De hulpjes ruimen de kasten op en vegen na schooltijd We lopen netjes op de gang (naar het gebed of naar buiten) Ik luister goed naar de juf als zij wat gaat vertellen/uitleggen Je mag niet wippen op je stoel Niet op websites die niet zijn toegestaan.

14 Huiswerk Mee op vrijdag, inleveren op vrijdag.
Thuis elke dag minimaal een kwartier lezen Sluit aan op behandelde leerstof. Bestaat uit rekenen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat.

15 Puntensysteem Puntenlijst Blij gezichtje = beloningspunt
Verdrietig gezichtje = strafpunt Winkel: - Spulletjes kopen (bijv. pen, boekje, spelletje etc.) - Activiteit kopen (voetbalmiddag, theekransje etc.)

16 CITO Spelling Begrijpend lezen Rekenen en wiskunde Woordenschat
Technisch lezen AVI Technisch lezen DMT

17 Spreekbeurt, werkstuk, boekenkring en nieuwskring
Presentatie voor de groep Boek naar eigen keuze Nieuwsartikel naar eigen keuze Bij spreekbeurt mag PowerPoint gebruikt worden. Overzichten met data naast de deur Werkstuk inleverdatum 1 december 2011

18 Ouderbetrokkenheid Activiteiten (in en om de school) Uitstapjes
Lezen en huiswerk thuis Oudergesprekken: 10 minutengesprek en/of andere gesprekken Informatieavonden

19 Vragen ?

20 Bedankt!


Download ppt "Groep 6 2011-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google