De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie-avond Groep 2/3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie-avond Groep 2/3."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie-avond Groep 2/3

2 Dagschema groep 2/3 Groep 2: Maandag Groep 3: Maandag Tijd Activiteit
Notities leerkracht Starten van de dag en Vertelkring Buiten spelen Eten en drinken Prentenboek: Reken- en/of taalactiviteit Circuit Rood: Geel: Blauw: Uitleg/start werkje (15 min.) Muziek Moet je doen, les: pag: 12.00 Pauze Hoekenspel Rt: 15.15 Naar huis Tijd Activiteit Notities leerkracht Starten van de dag en Vertelkring Instructie taal Instructie rekenen Kern: Dag: Taak: Les: Eten en drinken Prentenboek: Buiten spelen Verwerking rekenen en taal Leerlingen gaan na het buiten spelen zelfstandig (minimaal 15 minuten) en stil verder met hun werk. Muziek Moet je doen, les: pag: 12.00 Pauze Schrijven H / W / L / Z Afmaken: ochtendwerk en hoekenspel Rt: 15.15 Naar huis

3 Dagschema groep 2/3 Groep 2: Dinsdag Groep 3: Dinsdag Tijd Activiteit
Notities leerkracht Starten van de dag en Bijbelse geschiedenis Instructie taal Instructie rekenen Kern: Dag: Taak: Les: Eten en drinken Prentenboek: Buiten spelen Verwerking rekenen en taal Leerlingen gaan na het buiten spelen zelfstandig (minimaal 15 minuten) en stil verder met hun werk. Kiesbord 12.00 Pauze Bewegingsonderwijs In de sporthal met groep 3a Schrijven 15.15 Naar huis Tijd Activiteit Notities leerkracht Starten van de dag en Bijbelse geschiedenis Buiten spelen Eten en drinken Prentenboek: Reken- en/of taalactiviteit Circuit Rood: Geel: Blauw: Uitleg/start werkje (15 min.) Reken- en/of taalactiviteit: 12.00 Pauze Bewegingsonderwijs In het speellokaal met juf Solveigh Schrijven 15.15 Naar huis

4 Dagschema groep 2/3 Groep 2: Woensdag Groep 3: Woensdag Tijd
Activiteit Notities leerkracht Starten van de dag en Kinderen en hun sociale talenten Buiten spelen Eten en drinken Prentenboek: Reken- en/of taalactiviteit Circuit Rood: Geel: Blauw: Uitleg/start werkje (15 min.) Engels In de eigen klas met vervangende leerkracht Hoekenspel Rt: 12.30 Naar huis Tijd Activiteit Starten van de dag en Kinderen en hun sociale talenten Instructie taal Instructie rekenen Kern: Dag: Taak: Les: Eten en drinken Buiten spelen Verwerking rekenen en taal Engels Hoekenspel/kiesbord 12.30 Naar huis

5 Dagschema groep 2/3 Groep 2: Donderdag Groep 3: Donderdag Tijd
Activiteit Notities leerkracht Starten van de dag en Bijbelse geschiedenis Buiten spelen Eten en drinken Prentenboek: Reken- en/of taalactiviteit Circuit Rood: Geel: Blauw: Uitleg/start werkje (15 min.) Huisje, boompje, beestje 12.00 Pauze 14.00 – 14.30 Natuur 15.15 Naar huis Tijd Activiteit Notities leerkracht Starten van de dag en Bijbelse geschiedenis Instructie taal Instructie rekenen Kern: Dag: Taak: Les: Eten en drinken Prentenboek: Buiten spelen Verwerking rekenen en taal Leerlingen gaan na het buiten spelen zelfstandig (minimaal 15 minuten) en stil verder met hun werk. Huisje, boompje, beestje 12.00 Pauze Schrijven 14.00 – 14.30  Natuur 15.15 Naar huis

6 Dagschema groep 2/3 Groep 2: Vrijdag Groep 3: Vrijdag Tijd Activiteit
Notities leerkracht Ontwikkelingsmateriaal uit de kast en Starten van de dag Buiten spelen Eten en drinken Prentenboek: Instructie Voorbereidend schrijven Schrijven en Ontwikkelingsmateriaal uit de kasten Hoekenspel 12.00 Pauze Hoekenspel / afmaken ochtendwerk Rt: 15.15 Naar huis Tijd Activiteit Notities leerkracht Lezen en Starten van de dag Instructie taal Instructie rekenen Kern: Dag: Taak: Les: Eten en drinken Prentenboek: Buiten spelen Verwerking rekenen en taal Leerlingen gaan na het buiten spelen zelfstandig (minimaal 15 minuten) en stil verder met hun werk. Hoekenspel/Lezen Rt: 12.00 Pauze Schrijven Tekenen / handvaardigheid 15.15 Naar huis

7 Rekenen groep 3

8 Rekenen groep 3 Het eerste half jaar zijn wij bezig met:
Vijf structuur Bussommen en pijlentaal. Splitsen. Meer, minder, evenveel. Één op één relatie. Getallenlijn

9 Rekenen Het tweede half jaar: Tellen t/m honderd.
Automatiseren van sommen t/m 10. Automatiseren van splitsingen t/m 10. Projecttaken voor rekenen met inzicht: meten, tabellen. Hoofdrekenen. Aan het eind van het jaar komt een onafhankelijke Cito toets.

10 Rekenen groep 2 Leerlijnen Ontwikkelingsmateriaal uit de kasten
Verdeeld in verschillende gebieden: Meetkunde (ruimtelijke orientatie, kleuren en vormen): op, onder, tussen, achter, voor, enz. Getallen en tellen: orientatie t/m 20 Meten

11 Taal groep 2 Witte kast Verschillende kringactiviteiten zoals: Rijmen
Versjes Kritisch luisteren Uiteindelijk: wat is een woord, een letter, een zin. Welke klank hoor je vooraan, achteraan, in het midden? Is het een lang/kort woord? 15 letters kunnen benoemen. KLEINE LETTERS.

12 Taal groep 3 In groep 3 leren de kinderen lezen.
De methode ‘Veilig leren lezen’ wordt gevolgd, ook wel ‘maan, roos , vis’ genoemd. Aan de hand van allerlei korte opdrachtjes wordt een van die woorden behandeld en herhaald.

13 Materialen taal groep 3 Leesboekje Werkboekje Letterlijn

14 Dictee Iedere dag krijgt de leerling met dictee te maken, bijvoorbeeld door middel van: De woorddoos. De letterdoos. Het klikklakboekje. Het opruimen van de letterdoos. En de opdracht met stickervellen. VEILIG EN VLOT!!!

15 Schrijven groep 2 Zwart op wit Goede zithouding/schrijfhouding
Grote bewegingen worden nu kleiner (in schrift) Wanneer kinderen geïnteresseerd zijn in letters: Kleine blokletters!!!

16 Schrijven groep 3 We schrijven met een driekantig potlood.
In groep 3 leren de kinderen alleen de kleine letters aan. De hoofdletters komen in groep 4 aan bod. Het aanleren van de schrijfletter gaat via allerlei oefeningen, die vooraf gaan aan het schrijven in het schrijfschrift.

17 Engels Groep 2 Groep 3 Monkey Tiger

18 Natuur Groep 2 Groep 3 Methode: Wijzer Methode: Wijzer

19 Gym Groep 2 Groep 3 Dinsdagmiddag Meenemen: Gympen, gymbroek, gymshirt
Eventueel wat drinken voor achteraf Gym op dinsdagmiddag: wie wil meelopen/helpen?

20 Overige dingen Engels op woensdag en donderdag
Voortgangsgesprekken zijn eind oktober Citotoetsen: januari en juni Klassenouder Afsprakenkalender Excursie Blijdorp groep 2: vrijdag 28 september (met de bus!) 3 begeleiding

21 Excursie Wereldmuseum Rotterdam groep 3: 21 september
Wie wilt er rijden/begeleiden? Opgeven op lijstje bij de deur! Overblijfouders? Klankbordgroep? Als er iets is of als u vragen heeft over de voortgang van uw zoon of dochter, graag na schooltijd. Anna– op woensdag en donderdag Telefoonnummers doorgeven aan school


Download ppt "Informatie-avond Groep 2/3."

Verwante presentaties


Ads door Google