De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond groep 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond groep 3"— Transcript van de presentatie:

1

2 Voorlichtingsavond groep 3

3 Kring Iedere maandag beginnen de kinderen in de kring.
In de kring worden door de kinderen allerlei belangrijke voorvallen verteld. Ook wordt er zo vaak mogelijk de uitleg van allerlei vakken in de kring gedaan.

4 Godsdienst Drie keer in de week wordt er een Bijbelverhaal verteld.
Er wordt één methode gevolgd die op de hele school wordt gebruikt. Iedere maand wordt in de nieuwsbrief aangekondigd waarover de verhalen zullen gaan.

5 Taal In groep 3 leren de kinderen lezen.
De methode ‘Veilig leren lezen’ wordt gevolgd, ook wel ‘maan, roos , vis’ genoemd. Aan de hand van allerlei korte opdrachtjes wordt een van die woorden behandeld en herhaald.

6 Dictee Iedere dag krijgt de leerling met dictee te maken, bijvoorbeeld door middel van: De woorddoos. De letterdoos. Het klikklakboekje. Het opruimen van de letterdoos. En de opdracht met stickervellen.

7 Het hele jaar wordt lezen gestimuleerd onder andere door:
Bij het aanleren van een nieuwe letter wordt een verhaal voorgelezen. Iedere dag wordt er zelfstandig gelezen. Er zijn steeds boektentoonstellingen. De Kinderboekenweek wordt uitbundig gevierd. Er is een uitgebreide bibliotheek in de klas, met boeken van makkelijk tot moeilijk. En bij de methode behorende boeken.

8 Taal Werkschrift Leesboekje Letters

9 Computer De leerlingen werken om de dag op de computer met een programma dat nauw aansluit bij de methode Veilig leren lezen.

10 Er wordt iedere dag gerekend.
Rekenen Er wordt iedere dag gerekend. De rekenmethode is ook een doorlopende lijn door de hele school, zoals u hieronder ziet. Het eerste half jaar zijn wij bezig met: Vijf structuur Bussommen en pijlentaal. Splitsen. Meer, minder, evenveel. Één op één relatie. Getallenlijn

11 Rekenen Het tweede half jaar: Tellen t/m honderd.
Automatiseren van sommen t/m 10. Automatiseren van splitsingen t/m 10. Projecttaken voor rekenen met inzicht: meten, tabellen. Hoofdrekenen. Aan het eind van het jaar komt een onafhankelijke Cito toets. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16

12 Schrijven We schrijven met een driekantig potlood.
In groep 3 leren de kinderen alleen de kleine letters aan. De hoofdletters komen in groep 4 aan bod. Het aanleren van de schrijfletter gaat via allerlei oefeningen, die vooraf gaan aan het schrijven in het schrijfschrift.

13 Zelfstandig leren Iedere dag wordt er zelfstandig geleerd op allerlei manieren. Hier één voorbeeld: Het planbord. . Ook leren we zelfstandig met lezen. Na de verplichte rekensommen is er zelfstandig leren met een extra uitdaging. Zo ook met taal. En niet te vergeten de weektaak vanaf januari

14 Natuur Dit jaar krijgen de kinderen natuurlessen.
Die lessen worden zoveel mogelijk vanuit de praktijk gegeven. Het is een nieuwe methode.

15 Gymnastiek Één keer per week is er gymnastiek.
Dit kan binnen of buiten zijn. Heel graag twee ouders die mee kunnen lopen en helpen.

16 Iedere week krijgen de kinderen een tekenles.
Tekenen Iedere week krijgen de kinderen een tekenles.

17 Handvaardigheid Het vak handvaardigheid wordt ook wel crea of knutselen genoemd. Op de hele school is er een doorlopende lijn. We volgen de methode “handvaardigheid moet je doen”. De leerlingen krijgen met allerlei materialen te maken. Ook met allerlei kunststromingen, natuurlijk op kind niveau.

18 Muziek De kinderen krijgen les uit de methode “Muziek moet je doen”.
De leerlingen maken kennis met allerlei muziek instrumenten daarmee spelen ze ook zelf. Tijdens iedere les wordt er een lied aangeleerd. Ook danslessen zitten hierbij.

19 sociale vaardig heid Omgaan met ruzie Aardig doen Een keuze maken samen spelen Opkomen voor jezelf Taak uitvoeren Ervaring delen Jezelf presenteren


Download ppt "Voorlichtingsavond groep 3"

Verwante presentaties


Ads door Google