De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Jaaroverzicht groep 5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Jaaroverzicht groep 5"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond Jaaroverzicht groep 5
Schooljaar De Oceaan groep 5B: Lonneke Drost/ Joyce Pels

2 Rekenen Methode: Pluspunt - Geel boek: instructielessen - Blauw boek: lessen zelfstandig werken - Werkboek: extra inoefenen - Computerprogramma Rekentuin voor alle kinderen - Rekenspelletjes Lesopbouw: - Oefenmoment voor basisvaardigheden: plus/min/keer sommen - Basisinstructie: nieuwe leerstof aanbieden/ bespreken van te maken opdrachten - Goede rekenaars kunnen beginnen. Deze kinderen kijken het werk zelf na en gaan daarna verder met Pluswerk - Een aantal kinderen werkt samen met de leerkracht in de verlengde instructie. (extra training van de basisvaardigheden) - Aan het eind van elke les een kwartier zelfstandig werken

3 Taal/ Spelling Op maandag: woordpakket van de week + aanbieden van de regel; in verhaal en zinnen maken Op dinsdag: woordjes 2de keer schrijven Op woensdag: spelling Taaljournaal Op donderdag: spelling werkblad Op vrijdag: dictee/ toetsdictee Bloon; computerprogramma

4 Taaljournaal Taaljournaal taalboek met opdrachten samen bespreken/ maken in taalschrift voor alle kinderen Taaljournaal toetsboek Taalzee: computerprogramma voor alle kinderen

5 Taal: eigen teksten Opdrachten bij een thema; verslag/ beschrijving
Verhaal schrijven Gedicht maken

6 Schrijven De kinderen leren methodisch verbonden schrift
De kinderen schrijven hun taal en rekenwerk in het handschrift van de school Alle kinderen schrijven met een Stabylo pen

7 Lezen Kinderen lezen dagelijks een half uur in een bibliotheekboek op hun eigen niveau Kinderen noteren zelf hun boek op de leeslijst en de datum waarop ze beginnen aan een boek Elke week oefenen de kinderen in hardop lezen ( nieuwsbegrip, begr. lezen teksten) De lessen begrijpend lezen worden besproken met de hele groep

8 Themawerk Alle groepen werken aan een thema: de keuze daarvan is per bouw op elkaar afgestemd Start dit schooljaar: Thema Rusland Ieder schooljaar: Kinderboekenweek museumbezoek/ voorstellingen Start met de methode Argus Clou

9 Beeldende vorming/ Muziek/Drama
De onderwerpen voor deze vakgebieden in principe thema gerelateerd Door het toepassen van meervoudige intelligentie krijgen kinderen de kans om te leren vanuit verschillende werkvormen en technieken Kinderen krijgen doelgerichte instructie voor de technieken Bij alle opdrachten zijn er veel mogelijkheden voor individuele creatieve keuzes

10 Sport en spel De kinderen hebben twee keer in de week gym van een vakleerkracht. 1x spel/ 1x toestellen. Op maandag en dinsdag Groep 5 doet mee aan schoolvoetbaltoernooi; schoolkorfbaltoernooi, de wandeltocht

11 Spreekbeurt/ presentatie
Ieder kind houdt dit schooljaar een spreekbeurt over een zelf gekozen onderwerp Kinderen kunnen hun naam en het onderwerp opschrijven op de intekenlijst Alle kinderen krijgen een handleiding voor het maken van een spreekbeurt mee naar huis Het is fijn als ouders de eerste keer een beetje helpen bij de opbouw

12 Zorgstructuur Voor de kernvakken maakt de leerkracht niveaugroepen. Deze groepen worden opgenomen in het groepshandelingsplan; rekenen, spelling, lezen Elke niveaugroep krijgt zoveel mogelijk instructie naar behoefte van de groepsleerkracht Veel computertraining op elk niveau Er is Ralfi lezen door de leerkracht/ tutorlezen door kinderen van hogere leerjaren Indien wenselijk zal u gevraagd worden om thuis met uw kind te oefenen ( b.v. tafels leren, dictee, leesvaardigheid ) Bij problemen meldt de leerkracht kinderen aan voor het zorgteam

13 Contact met de leerkracht
Leerkrachten staan open voor uw vragen en problemen In principe zijn de gesprekken vastgelegd in de jaarplanning Als u de leerkracht tussendoor wilt spreken vraag dan spreektijd na de lesuren Heeft u leuke ideeën, een specialiteit, die u met de klas wilt delen laat het ons dan weten

14 Samen sterk Wij hopen op een prettige samenwerking met u en wij zijn van plan om er een heel leuk jaar van te maken Dank u wel voor uw aandacht


Download ppt "Ouderavond Jaaroverzicht groep 5"

Verwante presentaties


Ads door Google