De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een impressie van een schoolweek in groep 5 t/m 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een impressie van een schoolweek in groep 5 t/m 8"— Transcript van de presentatie:

1 Een impressie van een schoolweek in groep 5 t/m 8
Roermond 2009

2 wereldoriëntatie? taal? spelling? dans? tekenen? muziek? engels? begrijpend lezen? handvaardigheid? drama?

3 wij doen Alles-in-1 !

4

5

6 De tijdbalk Bij de geschiedenisthema’s wordt gestart met een tijdbalk
De kinderen bouwen deze samen met de leerkracht op met illustraties.

7 De weekfilm Elke maandag starten we met een informatieve film over het subthema. Bij de film horen kijk- en luisteropdrachten.

8 weekwoorden Met de weekwoorden maken we allerlei oefeningen binnen verschillende vakgebieden, voornamelijk spelling en taal. De woorden komen terug in de andere onderdelen van het subthema.

9 De infotekst We lezen een tekst met informatie op het gebied van Wereldoriëntatie Bij de tekst horen opdrachten die zelfstandig gemaakt worden.

10 Een gedicht of topografie
Bij de aardrijkskundige thema’s ontdekken we de topografie. Bij de andere thema’s behandelen we een gedicht.

11 Een verhaal Elke week heeft een verhaal.
Aan de hand van dit verhaal maken we opdrachten op het gebied van lezen en taal

12 Engelse weekwoorden 1 keer per week praten we in het Engels over het thema. Dit oefenen we op de computer, in de vorm van een spel.

13 computeropdrachten Bij de teksten horen bijna altijd computeropdrachten En bij het maken van een werkstuk leren we gebruik te maken van digitale informatie

14 Expressie Elke week is er een opdracht voor alle expressievakken.
Natuurlijk sluiten de opdrachten aan bij de thema’s. Hierbij worden ook regelmatig hulpouders ingezet.

15 Wij leren daarbij zelfstandig te werken met…
een blokje en een werkbrief

16 En als het thema klaar is….

17 een spetterende afsluiting

18 In de vorm van een presentatie…

19 Alles apart In de tussenweken gebruiken we ‘Alles-Apart’
Hierbij wordt extra gewerkt aan spelling, grammatica, begrijpend lezen en Engels (vanaf niveau D).

20 Gym Op woensdag gaan alle klassen gymen in de Jo Gerris hal.
De gymlessen worden aangeboden volgens de methode ‘Planmatig Bewegingsonderwijs’.

21 Rekenen Rekenen is niet opgenomen in de methode ‘Alles-in-1’.
We gebruiken de methode ‘Pluspunt’.

22 Technisch lezen Als aanvulling op het technisch lezen is er elke dag 20 minuten aandacht voor technisch lezen. Dit doen we met behulp van de methode ‘Estafette’, boekbesprekingen, boekpromotie, voorlezen en zelf lezen.

23 Spelling En zo zorgen we voor....
Als aanvulling op de methode ‘Alles-in-1’ gebruiken we ‘Taaljournaal’ voor spelling. In groep 5 wordt hiervoor de methode ‘Spelling in beeld’ gebruikt. En zo zorgen we voor....

24 Verantwoordelijkheid
Veiligheid Verantwoordelijkheid Betrokkenheid Ontwikkeling Op...

25 Vormgeving: Reggie Hamers-Geelen Foto’s: Bianca Damen Reggie Hamers Met dank aan: Tom Fletcher Casper Hamers Roermond Mei 2009 Update September 2010


Download ppt "Een impressie van een schoolweek in groep 5 t/m 8"

Verwante presentaties


Ads door Google