De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom!."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom!

2 Even voorstellen juf Nathalie Juf Kim

3 Algemeenheden en afspraken
Half negen en half twee zijn de kinderen binnen en gaan lezen. Bij de deur in de ochtend tijd voor korte vragen. Anders even een afspraak met me maken. Mobiele telefoon uit in de klas. Kinderen zijn oud genoeg om zelf aan hun spullen te denken. Gym: deo mag gebruikt worden, alleen rollers!

4 lezen Elke ochtend en middag lezen we een kwartier in de klas.
Soms alleen, soms met juf en soms in een groepje. Thuis lezen/voorlezen heel belangrijk!

5 Rekenen Methode ‘Alles telt’
dag 1 klassikale les, dag 2 zelfstandige les Elke 5e les (vrijdag) tussentoetsje Instructie op drie niveaus Verwerking op drie niveaus (zie briefjes op tafel)

6 Rekenen Wat leren ze dit jaar?
Cijferend optellen en aftrekken in een kolom (op de ‘nieuwe’ manier) Rekenen tot 5000 (eind groep 6 tot de ) Vermenigvuldigen en delen met behulp van splitsen(6x38= 6x30+6x8/ 52:4=40:4+12:4) Inhoudsmaten en lengtematen. Oppervlakte (oppervlakte bepalen in m2, dm2 en cm2) en omtrek (lengte x breedte) Rekenen met uren, minuten en seconden Nauwkeurig klokkijken (digitaal en analoog) Rekenen met geld (gepast betalen, bedragen optellen/schatten) Het begrip ‘schaal’/ verhoudingstabel Breuken Thuis oefenen? Even overleggen met mij welke strategie!

7 Taal/spelling Methode ‘Taal Actief’ Periode van drie weken
Week 1 oefenen Week twee signaaldictee Week drie extra oefenen n.a.v. dictee. Controle dictee Woordpakketten staan op site. Wanneer het dictee is via DigiDuif Kinderen hebben ook een oefenboekje meegekregen. Extra oefenen kan erg helpen!

8 Wereldoriëntatie Geschiedenis Natuur Aardrijkskunde
Topografie Nederland Twee weken leertijd in het begin (thuis leren= dus huiswerk) Spelling telt mee voor cijfer. Met maximale aftrek van 1 punt. Ik geef per blok les. Oefenbladen mee naar huis voor geschiedenis en natuur.

9 Spreekbeurt/boekbespreking
werkstuk

10 GIP Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Zie kaarten boven bord Vragenkaartje Time timer Vaste rondes lopen Altijd aan het werk Ruimte voor extra instructie

11 Weektaak Uitdagend en zelfstandig werk op de gebieden van: Rekenen
Taal Computer Begrijpend lezen Zelf leren plannen van taken Tot de herfstvakantie oefenen. Daarna moet de weektaak echt af zijn. Extra uitdaging : Levelwerk

12 kanjertraining Sociale vaardigheid methode 4 petten/dieren
5 belangrijke afspraken We vertrouwen elkaar We helpen elkaar Niemand speelt de baas Niemand lacht uit Niemand doet zielig

13 Laatste ‘dingetjes’ Denk aan inschrijven boekbespreking
Binnenkort schrijversbezoek. (do om ) een hulpouder nodig die mee loopt. Plek vergeten bekers en spullen

14 Vragen?


Download ppt "Welkom!."

Verwante presentaties


Ads door Google