De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Allemaal hartelijk welkom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Allemaal hartelijk welkom"— Transcript van de presentatie:

1 Allemaal hartelijk welkom

2 Informatieavond september
Schooljaar Groep 4

3 Lezen Belangrijk! Probeer iedere dag even hardop te lezen met uw kind.
Stillezen Individueel hardop lezen (ouder) Koorlezen Groepslezen Flitsen Begrijpend lezen ( Nieuwsbegrip) Goed Gelezen

4 Spreekbeurten en boekbesprekingen
Wij hebben de data van de spreekbeurt en boekbespreking op één blad gezet Op dit blad staan ook tips Het mag geen vraag en antwoord verslag worden, maar één verhaal Het mooiste is om dit verhaal uit het hoofd te vertellen Een PowerPoint Presentatie mag ook!

5 Dictee en toetsen Alle woordpakketten van het jaar komen op de website van groep 4 te staan Alle woorden gaan als Bloonblad mee naar huis Wekelijks gaat een woordzoeker mee naar huis. Zo weet iedereen in welke week we zitten. Na 3 woordpakketten (3 weken) is de toets 1 week zijn we bezig met remediëren Ook is er gelegenheid om thuis te oefenen met een memorystick Oefen de woorden thuis op de computer : ( inlog en wachtwoord achterin de klas) We besteden veel aandacht aan de strategie.

6 Taal en begrijpend lezen
Maandag en dinsdag zijn we bezig met woordenschat en taalbeschouwing Vrijdag met taalspel of maken we de toets Woensdag en donderdag taalactiviteiten Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Op dinsdag de basisles met vragen Ook is er de mogelijkheid om te werken met Nieuwsbegrip XL: een extra leesles, woordenschatoefeningen en allerlei taalactiviteiten.

7 Onze nieuwe rekenmethode
7

8 Rekenen op z’n best 8

9 Waarom De wereld in getallen?
Beproefde rekenmethode Iedere dag instructie Weektaak voor zelfstandig werken Rekenen op je eigen niveau 9

10 Een les Les duurt 50 à 60 min Altijd dezelfde lesopbouw
instructie + oefenen verlengde instructie zelfstandig werken aan de weektaak Les duurt 50 à 60 min Altijd dezelfde lesopbouw - ½ les instructie - ½ les weektaak Extra instructie voor rekenzwakke kinderen - Instructie: Iedere les begint met instructie. Daarbij krijgen de kinderen uitleg over 1 nieuw rekenonderwerp. - Rekenzwakke kinderen: De kinderen die het na de instructie nog niet helemaal begrijpen, krijgen extra uitleg. - Weektaak: Na de instructie gaat iedereen zelfstandig werken aan hun weektaak. Hierbij plannen ze zelf hun tijd in, zodat ze aan het einde van de week alle opgaven van die week hebben gemaakt. 10

11 Opbouw van een blok basisstof na de toets toets week 1 week 2 week 3
Er zijn 8 blokken in een jaar en een blok heeft afwisselend 4 en 5 weken. Elk blok wordt afgerond met een toets. Na de toets De toetsresultaten geven duidelijk aan welke onderdelen een kind goed beheerst en welke onderdelen een kind nog extra moet oefenen. De week na de toets wordt gebruikt om waar nodig extra uitleg te geven en te herhalen. 11

12 De weektaak Zelfstanding werken met de weektaak op drie niveaus:
Rekenzwak Gemiddeld Na de instructie (1e helft van de les) gaan de kinderen zelfstandig oefenen (2e helft van de les). Dit doen ze met de weektaak. Hierbij ligt vast welke opgaven ze deze week moeten maken. De kinderen plannen zelf hun tijd in zodat ze aan het einde van de week de weektaak hebben afgerond. 1 ster: De kinderen die moeite hebben met rekenen, krijgen na de klassikale instructie extra uitleg. Daarna beginnen hun weektaak bij de opgaven die zijn aangeduid met 1 ster. Zijn ze klaar met deze opgaven, dan werken ze door op het volgende niveau. 2 sterren: De meeste kinderen zullen (direct na de instructie) beginnen op het gemiddelde niveau, aangeduid met 2 sterren. Ook voor hen geldt dat als ze hiermee klaar zijn, ze kunnen doorwerken naar het 3 sterren niveau. 3 sterren: De kinderen die heel goed kunnen rekenen, maken de weektaak op 3 sterren niveau (dit is een selectie van de 2 sterren opgaven en alle 3 sterren opgaven). De kinderen die hiermee klaar zijn, kunnen verder werken in het Pluswerkboek (zie sheet 8). Dit biedt extra lastige opgaven die aansluiten bij het onderwerp van de weektaak. Rekensterk 12

13 Materialen 13 Omkeerboek
Alle kinderen hebben het omkeerboek. Aan de ene kant van het boek zitten de instructielessen (1e helft van de les) en aan de andere kant van het boek zitten de taken uit de weektaak (2e helft van de les). (klik in de dia en het boek ‘draait’) 13

14 En verder… werkboek toetsboek 14
Alle kinderen hebben, naast het omkeerboek, een werkboek voor de lessen. De toetsen maken ze in hun toetsboek. Bovendien oefenen ze wekelijks op de computer (minimaal 15 minuten, maximaal 30 minuten). Groep 3: In groep 3 hebben de kinderen nog geen omkeerboek, maar enkel een werkboek. Zo kunnen ze zich maximaal concentreren op de les, zonder te worden afgeleid door de verschillende materialen. Groep 8B: In de tweede helft van groep 8 hebben de kinderen ook geen rekenboek meer. Ze herhalen de lesstof per onderwerp en op hun eigen niveau vanuit een werkboek. Door deze extra herhaling zijn ze optimaal voorbereid op de middelbare school. Het werkboek kunnen ze dan later als naslagwerk gebruiken. 14

15 Oefenen op de computer Iedere week oefenen de kinderen op de computer. Minimaal 15 minuten, maximaal 30 minuten. Dit is niet alleen leuk, het zorgt er ook voor dat de basisvaardigheden goed worden ingeslepen. 15

16 Bijwerkboek en Pluswerkboek
Rekenzwakke kinderen pluswerkboek Naast het materiaal dat alle kinderen hebben (voorgaande sheet), is er voor de rekenzwakke en rekensterke kinderen extra materiaal. Zo houdt de methode rekening met eventuele niveauverschillen tussen de kinderen en wordt de groep bij elkaar gehouden. De kinderen kunnen dan van elkaar leren. Bijwerkboek: Voor kinderen die moeite hebben met rekenen en extra uitleg nodig hebben, is er het Bijwerkboek. Aan de hand daarvan krijgen ze extra instructie, zodat ze alsnog aan kunnen sluiten bij de rest van de groep. De kinderen krijgen 1 oplossingsstrategie aangereikt. Zo worden ze niet onnodig in verwarring gebracht. Dat geeft zelfvertrouwen en komt de rekenprestaties ten goede. Pluswerkboek: Voor de kinderen die heel goed kunnen rekenen en die snel klaar zijn met de opgaven uit hun weektaak is er het Pluswerkboek. Hierin staan extra uitdagende opgaven waar ze hun tanden kunnen inzetten. Rekensterke kinderen 16

17 en…………software voor het digibord
Uit rekenboek 4b, taken, blok 4, week 3, opgave 6 (2 sterren weektaak) Deze opgave illustreert het niveau van eind groep 4. Geef iedereen een pen en kladpapiertje en laat ze de som uitrekenen. Daarna gezamenlijk nakijken. Heeft iedereen het niveau van eind groep 4 onder de knie? Evt. de som eind groep 8 (sheet 17) laten maken ter illustratie van het niveau dat de kinderen aan het eind van hun basisschoolperiode hebben bereikt. 17

18 Aardrijkskunde De methode is concentrisch opgebouwd:
Elk jaar wordt het thema uitgebouwd Onderwerpen zijn in groep 4 nog dicht bij huis. In groep 5 kijken we rond in Nederland. Een wereld van verschil

19 Computer Internet protocol op school
Basisbits: aanleren computervaardigheden De website van groep 4 valt onder de website van de Kremerschool

20 Lestijden Schoolbreed rooster Doorgaande lijn in de school
Vaste lesblokken in de middag geeft ruimte voor uitwisseling ( gym, handenarbeid, projecten ….) Weektaak ( keuzetaken, zorgtaken, jarigen..)

21 Werken met de weektaak Zelfstandig werken
Verantwoordelijk voelen voor je werk Plannen van werk Werken in eigen tempo Elkaar helpen Overzicht houden De juf heeft tijd om individueel met een kind te werken.

22 Om niet te vergeten SOS lijst Leuke websites
Invullen en/of nakijken. Kloppen alle nummers? Leuke websites leuke rekenspelletjes per groep gratis spellingprogramma inlog wachtwoord : 1394CK inlog meesterkremer wachtwoord: 1394CK


Download ppt "Allemaal hartelijk welkom"

Verwante presentaties


Ads door Google