De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismakingsavond Groep 6 17 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismakingsavond Groep 6 17 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Kennismakingsavond Groep 6 17 september 2013

2 …Onderwerpen… Voorstellen Pedagogisch klimaat De leerstof
Zelfstandig werken Specifieke zaken van groep 6 Ouderparticipatie Nog wat opmerkingen…

3 …Pedagogisch klimaat…
Afspraken in de groep Methode: Sociale Talenten - Houding t.o.v. elkaar, spullen en volwassenen. - Bewustwording via concrete situaties. Open klimaat; kom vragen!

4 …Lezen… Begrijpend lezen: - één keer per week een les uit de methode
- bakkaarten tijdens zelfstandig werken - nieuwsbegrip (actueel) Technisch lezen: - einddoel: E6 - op niveau: opdrachten / bibliotheekboek

5 …Taal… De volgende vaardigheden worden geoefend:
- woordenschat - spreken/luisteren - taalbeschouwing - schrijven Differentiatie: - begeleidingsbehoeften - tempo: extra stof - niveau: plustaken (verdiepingsstof) en herhalingstaken

6 …Spelling… Spellingsstrategieën: - klankstrategie (klankspoor) - regelstrategie (regelspoor) - weetstrategie (weetspoor) Kennismaken met werkwoordspelling: drie persoonsvormen in de tegenwoordige tijd schrijven (ik-vorm/hij-vorm/wij-vorm). Toetsing: - signaaldictee - controledictee

7 Wereld in getallen Rekenles 50 minuten. * lesboek. introductie
instructie (bijwerkboek) * taakboek (pluswerkboek) 3 niveaus

8 …Rekenen… Einddoelen: Getalbegrip: - getallen t/m 100.000
Basisvaardigheden: - + en - sommen t/m vermenigvuldigen bijv. 4 x 445 (tafels!) - sommen maken op de rekenmachine

9 …Rekenen… Meten: - maateenheden - grafieken aflezen - geldsommen - analoge en digitale tijden Meetkunde/ruimtelijke oriëntatie: - plattegrond en tabellen aflezen Verhoudingen/procenten/breuken: - oriënteren op breuken - verhoudingstabellen

10 …Schrijven… Methode: Handschrift Voortgezet schrijven Pengreep
Schrijfhouding

11 …Overige vakken… Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en Techniek
Verkeer Lichamelijke oefening

12 …Creatieve vakken… Handvaardigheid (vakleerkracht) Tekenen
Muziek (SKVR) Techniek (vakleerkracht)

13 …Zelfstandig werken… Taakkaart Zelf plannen Zelf nakijken
Zelf verantwoordelijk Op niveau Uitgestelde aandacht Tijdens het zelfstandig werken heeft de groepsleerkracht de mogelijkheid om met kleine groepjes kinderen aan de instructietafel te werken.

14 …Specifieke zaken van groep 6…
Schooltuin Engels : Take it easy! Zone-parc (helden) CITO-entree toets Boekverslag en -bespreking (over hetzelfde boek) Werkstuk (onderwerp: dieren) Huiswerk (één keer in de week leer- of maakwerk. Vanaf februari 2x per week)

15 …Ouderparticipatie… Hulp bij technisch lezen en rekenen.
Hulp bij activiteiten binnen en buiten school. Welkom bij boekbespreking en spreekbeurt van eigen kind. Eigen specialiteit.

16 …Nog wat opmerkingen… Op tijd komen.
Bij verhindering willen wij graag een briefje van de ouders met een goede reden. Trakteren: één lekkernij! Een GSM meenemen is voor eigen verantwoording (dat geldt ook voor andere dure spullen). Onder schooltijd mag hij niet aan. Eten en drinken: bij voorkeur iets gezonds! Nieuwe Site

17 Bedankt voor uw aandacht!
Zijn er nog vragen?


Download ppt "Kennismakingsavond Groep 6 17 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google