De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatie- avond van groep 7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatie- avond van groep 7"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatie- avond van groep 7

2

3 Paschalisschool groep 7a

4 Wat vinden de kinderen?

5 De vakken in groep 7 In groep 7 wordt er hard gewerkt. De leerlingen krijgen veel nieuwe stof aangeboden. Het tempo waarin de stof wordt aangeboden gaat omhoog. Taal Spelling Rekenen Technisch Lezen Begrijpend lezen Aardrijkskunde Geschiedenis Natuuronderwijs Engels Verkeer Seksuele voorlichting Vreedzame school Docu Tekenen Handvaardigheid Muziek Bewegingsonderwijs

6 Taal Taaljournaal Woordenschat Spreekwoorden, synoniemen enz.
Taalactiviteiten met keuze- opdrachten Spreekbeurten Boekbesprekingen Portfolio/ presentaties 2 wekelijkse toets

7 Spelling Taal Actief Nieuw in groep 7 80 min. per week
Na 4 weken: (werk)woorden en zinnendictee Instructie m.b.v. smartbord Oefenen: werkboekje en computer : 15 min. p.w. Oefenen???

8 Technisch Lezen Drie keer per week
Methode: Estafette Drie keer per week Drie groepen: aanpak blauw-groen-geel Correct lezen, vloeiend lezen, vlot lezen Oefenen blijft nodig, ook voor de goede lezers!

9 Rekenen Wereld in getallen (WIG) Rekentaken Projecttaken 1x per week
10 minuten automatiseren per dag Instructie in 3 groepen: blauw-groen-geel Verlengde instructie Toetsen +/- 1x per 5 weken Projecttoets aan het einde van deel a en b Belangrijk: tafels/deeltafels kennen!!

10 Begrijpend Lezen Leeshuis Leerkracht gebonden lessen: instructie
ABCDE methode Beoordeling op 2e en 3e rapport. Eén? toets Cito Leerling Volg Systeem

11 Wereldoriëntatie Argus Clou Aardrijkskunde Natuur en techniek
Geschiedenis Wijzer door… Verkeer Toetsen: op school en thuis oefenen. Presentaties van gemaakte opdrachten

12 Engels Let’s do it Introductie Enkele toetsen

13 Verkeer Wijzer door het verkeer Enkele toetsen Verkeersexamen (april)
Theorie Praktijk Oefenen van examens

14 Sociale emotionele ontwikkeling
Vreedzame school Basisafspraken Elke week een les Mediatoren Per toerbeurt actief in de pauze Nieuwe mediatorencursus voor lln. uit groep 7 en 8 Pictogrammen in de school Wij hebben een goede werkhouding. We houden de klas, de school en het schoolplein schoon en netjes. Wij zijn zuinig met de spullen van de school en van onze klasgenoten. Wij hebben respect voor elkaar.

15 Seksuele opvoeding Relaties en seksualiteit Vanaf januari
doorlopende lijn naar groep 8 Thema’s o.a. Zelfbeeld Veranderingen Verliefdheid Omgang met anderen

16 Docu Informatie Junior: verslagje in eigen woorden
Muurkranten, o.a. bij zaakvakken Presentaties (powerpoint , spreekbeurt, boekbespreking) Samenwerken Gebruik van kranten, tijdschriften, computer

17 Tekenen Handvaardigheid Techniek
Methode: Moet je doen… Diverse opdrachten gerelateerd aan methoden Eigen inbreng 1x per week

18 Bewegingsonderwijs Methode: Beweging samen regelen
Toestel lessen door studenten Alo-opleiding Spellessen Doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8 Buiten gymmen bij mooi weer Buitenschoolse activiteiten Sportdag

19 Pauze Eten en drinken Traktaties
Fruit/ groente Drinken zonder koolzuur Niet te veel (1o minuten) Om de afvalberg klein te houden, graag in bekers en bakjes. Liefst iets gezonds, maar het mag een feestje zijn. Géén fireballs of ander snoep met kauwgom erin!!

20 Informatie Maandagkrant Website school en klas
Elke week nieuws en informatie Ook te lezen op de website van de school School: Groepsinformatie Algemene informatie Klas: Toetsen Belangrijke info Foto’s (wachtwoord)

21 Voortgezet onderwijs Criteria: Voorlopig advies:
Gegevens van het Cito Leerling Volg Systeem (LVS) Gemaakte toetsen Leer- en werkhouding Concentratie Groep 8: definitief advies.

22

23 Tenslotte:

24 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Welkom op de informatie- avond van groep 7"

Verwante presentaties


Ads door Google