De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op onze informatieavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op onze informatieavond"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op onze informatieavond
Groep 5B / 5 september 2013 Groepsinformatie 5B Groepsinformatie 5B

2 Eerste indruk van de groep
Om te beginnen: Voorstelrondje Eerste indruk van de groep Groepsinformatie 5B

3 1. Algemeen gesprekje over weekend
takenbord (taken wisselen wekelijks) eten en drinken: niet teveel (2 dingen) verjaardagen (liever geen snoep/kauwgum) schooltelevisie (Nieuws uit de natuur, mini jeugdjournaal) maandag en donderdag gymnastiek: wij hebben graag dat de kinderen douchen, maar het is niet verplicht verschillende excursies en voorstellingen computergebruik: spelling, rekenen, internet luizen: na iedere vakantie wordt er gecontroleerd huiswerk na overleg Sinterklaas? Zijn er nog veel gelovigen? Groepsinformatie 5B

4 2. Bijzonderheden maandag, dinsdag en woensdag:
meneer Joep donderdag en vrijdag (meestal): juffrouw Yvonne hulp van ouders (via groepsouder - ook via website) groepsouder: Sjanine Cornelissen (moeder van Lynn) biepouder: Manon Amsen (moeder van Gisou) luizenouders: Brigitte Rossen, Sjanine Cornelissen en Henriëtte van der Sar (resp. moeders van Lisa, Lynn en Sophie). Na iedere schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd. vragen: u kunt altijd terecht (afspreken kan via ) Groepsinformatie 5B Groepsinformatie 5B

5 Voorbeeld van een dagindeling:
10 minuten vrij lezen vloeiend en vlot (klassikaal) rekenen (week 3 les 2) spelling (week3 les 1) pauze fruit eten/voorlezen technisch lezen (Estafette) les 7 taal (week 3 dag 2) aardrijkskunde thema 1 les 3 schrijven muziek Voorbeeld van een dagindeling: Groepsinformatie 5B

6 3. Schoolvakken Taaljournaal – 4de jaar (autonomie)
Spelling: Taal Actief Begrijpend lezen: Leeshuis en ABCDE Ik begrijp het Technisch lezen: Estafette (drie aanpakken) Rekenen (nieuwe versie Wereld in Getallen) Groepsinformatie 5B

7 Rekenen Nieuwe methode: Wereld In Getallen Automatiseren
Instructie hele groep Verlengde instructie of weektaak Er wordt gewerkt in 3 niveaus Rekenen Groepsinformatie 5B

8 Spelling in de eerste les : aanbieden nieuwe categorie en dictee
tweede les: verlengde instructie, of zelfstandig aan het werk met de categorie van de eerste les. Drie categorieën: De luisterstrategie (kip) De regelstrategie (a/aa, k/kk) De weetstrategie (ei/ij) Spelling Groepsinformatie 5B

9 Technisch lezen Werken in 3 niveaus:
Groep geel: risicolezer: volgt alle instructie Groep groen: methodelezer: volgt gedeeltelijke instructie Groep blauw: snellere lezer: werkt zelfstandig in de Estafetteloper Veel kilometers maken!! Technisch lezen Groepsinformatie 5B

10 Begrijpend lezen Twee lessen per week:
Eerste les: Leeshuis klassikale instructie (oneven lessen) Tweede les: ABCDE … ik begrijp het: met alle kinderen, uitgezonderd I+ (leeskaarten) Groepsinformatie 5B

11 Taaljournaal: naast klassikale lessen ook eigen keuze uit activiteitenboek We besteden veel aandacht aan woordenschat! Taal Groepsinformatie 5B

12 Kinderen leren woordbetekenissen voor een groot deel doordat ze de woorden horen en zelf gaan gebruiken. Hierbij is de rol van de volwassenen om hen heen heel belangrijk. Wat kunt u doen? benoem veel woorden lees veel voor leg veel woorden uit laat kinderen veel lezen zing liedjes kijk informatieve kinderprogramma’s zoals jeugdjournaal en klokhuis speel informatieve spelletjes op de computer of tablet Woordenschat Groepsinformatie 5B

13 Woordenschat Hoe kunt u dat doen?
Vraag wat een woord betekent (vraag niet: “Ken je dit woord?” Een kind zal dan al snel ja zeggen...) Kom nog eens op een woord terug als u het weer ergens tegenkomt. Help je kind de verbanden te leggen. ‘Dit is net als toen…’ ‘Weet je nog dat we in een boekje lazen over..?’ Het kennen van veel woorden is essentieel voor de verdere schoolontwikkeling van een kind. Door het kennen van veel woorden, profiteert het kind optimaal bij de andere vakken. Woordenschat is de basis! Woordenschat Groepsinformatie 5B

14 Wereldoriëntatie: Geschiedenis Aardrijkskunde Biologie
Voor deze vakken werken wij met de methode Argus Clou; Voorbeeld van een les KANS: dit schooljaar vervolgen we ons samenwerkingsproject met het St. Margarethacollege op Curaçao. Groep 6A en onze groep doen daar aan mee. Groepsinformatie 5B

15 Schrijven Methodisch leren schrijven met de vulpen Pengreep Zithouding
Werkverzorging: al het andere schrijfwerk Schrijven Groepsinformatie 5B

16 Vreedzame school Kapstokregels:
We zorgen er voor dat het in en om de school veilig is voor iedereen Wees beleefd tegen iedereen en luister naar elkaar Geef iedereen de mogelijkheid om te leren We gaan zorgvuldig met elkaars spullen en de spullen van de school om We zorgen er voor dat onze school er netjes en verzorgd uitziet Conflicten, we lossen ze op. Vreedzame school Groepsinformatie 5B

17 Creatieve vakken Tekenen Handvaardigheid Drama Muziek
Groepsinformatie 5B

18 Gym Maandag spelles, donderdag toestellenles (studenten)
Douchen: niet verplicht, maar wel aanbevolen! Graag een briefje wanneer uw kind niet mee kan gymmen. Geen sieraden! Gym Groepsinformatie 5B

19 Boekbesprekingen / Spreekbeurten
Een keer in het jaar houden de kinderen een boekbespreking over een zelfgekozen boek. Spreekbeurten: Eén keer per jaar alleen een spreekbeurt – een tweede mag met iemand samen (binnenkort gaan we het hele jaar inplannen) Groepsinformatie 5B

20 Hier kunt u belangrijke informatie van onze groep vinden
Hier kunt u belangrijke informatie van onze groep vinden. de website We geven hier ook aan met welke onderdelen van de lessen we bezig zijn. Deze presentatie en groepsinfo komen hier binnenkort ook op te staan. Wachtwoord foto’s: 27schatjes Onze eigen website Groepsinformatie 5B

21 Hiermee zijn we aan het einde van deze presentatie:
Wij hopen er een leuk, gezellig en leerzaam jaar van te maken! Zijn er nog vragen? juf Yvonne & meneer Joep Wilt u dadelijk de evaluatie invullen (of dit thuis doen) en uw adres noteren? Dank u. Groepsinformatie 5B


Download ppt "Welkom op onze informatieavond"

Verwante presentaties


Ads door Google