De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 3 / 5b september 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 3 / 5b september 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 3 / 5b september 2013
Welkom!

2 Groep 3 en groep 5 Tot de kerstvakantie apart op:
maandag-, dinsdag-, en woensdagmorgen. Groep 3 in dit lokaal met juf Janneke Groep 5 in ander lokaal met juf Marja

3 De dagelijkse gang van zaken
Ieder dagdeel weten de kinderen wat er gaat gebeuren, d.m.v. de dagritmekaarten taal

4 Bijbelse geschiedenis
verhaal op dinsdag, woensdag, donderdag verwerking op vrijdag gesprek gebed maandag: zendingsgeld zingen: - psalm - bijbelse liederen (bij de verhalen)

5 Taal in groep 5 methode: Taal Actief 3
3 onderdelen: taal – spelling – woordenschat Spelling: iedere dag: 3x per week een nieuwe les en 2x per week herhalen aanbieden nieuwe spellingscategorieën verwerken in werkboek oefenen op de computer Taal: iedere dag: taalbeschouwing, stellen, luisteren, spreken, gesprek, informatie- middelen Taalschrift: o.a. zinsbouw, interpunctie, woordenschat

6 Lezen in groep 5 methode: Leesfontein; Lezen in Beeld
Technisch lezen: 5x per week 35 minuten + regelmatig leeskwartiertjes Werken op 3 verschillende niveaus: Aanpak 1: onder gewenst niveau Aanpak 2: op gewenst niveau Aanpak 3: boven gewenst niveau Begrijpend lezen: groep 5: lessen uit het lesboek, werkboek en schrift Thuis lezen blijft belangrijk!! Thuis lezen moet!

7

8

9 Schrijven groep 5 methode: Handschrift
Pengreep Schrijf- / zithouding Ontspannen schrijven herhaling van schrijfletters en letterverbindingen, nieuw: hoofdletters aanleren, vulpen in de tweede helft van het schooljaar

10 Rekenen groep 3 en 5 Methode: Pluspunt
Werken in thema’s Zelfstandig werken en leerkrachtgebonden Concreet materiaal: leren vanuit beleving Mogelijkheid tot differentiatie Oefenen op de computer, in schrift, in de klas

11

12 Groep 5 Getalbewerken tot 10 000 (+ en -)
Klokkijken: analoog en digitaal tot op de minuut (een gebied wat u thuis kunt oefenen!) Kennis van lengte, gewicht, temperatuur, inhoud, oppervlakte en omtrek uitbreiden alle tafels worden herhaald en het vermenigvuldigen met tientallen komt erbij (3 x 32), werken met verhoudingstabellen. De tafels zijn heel erg belangrijk! Blijft u thuis oefenen? Delen met en zonder rest, aan het eind van groep 5 kennismaken met breuken

13 Verkeer Groep 5: methode ‘Klaar… over’ De methode besteedt aandacht
aan de 5 rollen van het kind in het verkeer Het kind als het speelt Het kind als het wandelt Het kind als het fietst Het kind als passagier Het kind als het gebruik maakt van het openbaar vervoer Kennis van borden uitbreiden

14 Zaakvakken in groep 5 Aardrijkskunde en topografie
Methode GeoBas, Start met plattegronden en legenda, daarna kaart van Nederland. Leren van provincies en hoofdsteden (thuis leren en repetitie, vanaf hoofdstuk 4, ongeveer januari/februari)

15 Zaakvakken in groep 5 Geschiedenis
Methode Brandaan, aan bod komen o.a. de Middeleeuwen; Jagers en Boeren; Romeinen in Nederland; de wereld ontdekken. We werken met een lesboek en werkboek, ook gaat veel via het digibord. Regelmatig een toets over behandelde stof.

16 Zaakvakken in groep 5 Natuuronderwijs
Methode Natuurlijk, onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. groeien, licht-geluid-warmte, energie en kracht, voeding. Toetsing na een hoofdstuk in het toetsboek.

17 Creatieve vakken methode: Moet je doen
Tekenen (maandag) Muziek (vakleerkracht juf Ine vanaf januari) Handvaardigheid (donderdag) Uit de methode of naar aanleiding van een thema, bv. seizoen, feest, etc.

18 Gym Spel-les en toestel-les dinsdagmiddag en vrijdagmorgen
Aandacht voor zélf aan- en uitkleden Kleding en schoenen graag met naam!!

19 Sociale vaardigheden Methode: kinderen en hun sociale talenten
Kennis... “weten en kennen” Vaardigheden... “doen en kunnen” Juiste houding... “willen en durven” Onderwerpen: Ervaringen delen Aardig doen Samen spelen en werken Taak uitvoeren Jezelf presenteren Keuzes maken Opkomen voor jezelf Omgaan met ruzie Regel van de week

20 Extra Zorg Met name voor lezen/taal, schrijven/motoriek, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling In de klas: Tijdens de instructie – extra beurten Verlengde instructie – instructietafel Computer – rekenen, spelling, lezen Buiten de klas Bij rt-leerkracht en/of thuis Bij complexe problemen overleg met ouders, hulp van IB (intern begeleider) en RT.

21 Tot slot… Als er problemen zijn: niet wachten,maar tijdig melden op school. Zieke kinderen graag telefonisch afmelden Extra telefoonnummers op school Voor schooltijd naar het toilet Trakteren: eigen klas, eigen leerkracht, kinderen uit andere klassen mogen iets komen ophalen (bij de kleuters wel brengen) Maandagmorgen: vertellen en evt. iets laten zien Rapport (let op: het tweede rapport is meestal minder dan het eerste rapport. Het wordt in de loop van het jaar moeilijker en het is een lange werkperiode)

22 Meer informatie... Schoolgids Nieuwsbrief Website:


Download ppt "Informatieavond groep 3 / 5b september 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google