De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 3"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 3
Uitleg over de werkwijze in groep 3

2 Inhoud van de avond Overgang van groep 2 naar groep 3 Vakken Zorg
Overige zaken Vragen Bekijken van materiaal

3 Overgang van groep 2 naar groep 3
Grote overgang: Lang stil zitten/werken aan eigen tafel Stil proberen te werken Het kost de kinderen veel energie om aan alles te wennen en zich de nieuwe dingen eigen te maken De kinderen komen uit verschillende groepen en er moet weer een “groepsgevoel” ontstaan

4 Vakken De nadruk op de volgende vakken: Lezen Rekenen Schrijven
Verder aandacht voor: Wereldoriëntatie, soemo, muziek, crea, fries, bewegingsonderwijs, verkeer, techniek.

5 Lezen Methode:Veilig Leren Lezen
Gedifferentieerde methode (zon-, maanraket-, maan-, steraanpak) De eerste indeling wordt gemaakt nav gegevens uit groep 2 Aan bod komt technisch lezen, woordenschat, begrijpend lezen en spelling 12 kernen: na elke kern een toets. Op basis van toetsgegevens kunnen kinderen van aanpak wisselen 4 signaleringen (herfst, winter, lente en zomer) - letterkennis - woordniveau - zinsniveau We werken volgens het IGDI-model

6 IGDI-model Interactief Gedifferentieerd Direct Instructiemodel
Dit betekent onder meer: - interactie tussen leerkracht en leerlingen - ophalen van voorkennis - vooraf doel aangeven van de les - aanpak voor alle kinderen op eigen niveau - controleren of de gestelde doelen zijn bereikt - gezamenlijke afsluiting

7 Rekenen Methode: Rekenrijk Klassikale en realistische rekenmethode
Werken met instructie- en zelfstandige lessen Aan bod komt: Cijfers 1 t/m 100 Splitsen (6 kan ik splitsen in 4 en .) + en – t/m 10 en tussen 10 en 20 Klok kijken (hele uren en halve uren) Omgaan met geld en meten Na 10 lessen volgt een toets (evt herhalen van behandelde onderwerpen)

8 Takentijd Inlooptaken Lees- en rekentaken
Zelfstandige verwerking van taken Takenblad Kleur van de dag Doel: “kinderen bewust te leren plannen van eigen taken en ruimte creëren voor extra instructiemomenten”

9 Schrijven Methode: Handschrift
Aanvang groep 3 ligt nadruk op cijfers schrijven en het schrijven van de aangeboden letters van VLL Methodisch schrijven (na herfstvakantie) Driehoekige schrijfpotloden Vulpen (vanaf februari)

10 Overige vakken - Soemo (sociaal emotionele ontwikkeling) * Methode: “kinderen en hun sociale talenten” * Inspringen op dagelijkse situaties * Leerlingvolgsysteem (Viseon) - Muziek (Methode “Moet je doen”) - Bewegingsonderwijs (gym en zwemmen) Wanneer er een les uitvalt, dan verwacht het zwembad dat de kinderen zonder diploma toch op de normale tijd op zwemles komen. Leerlingvolgsysteem:

11 Overige vakken Crea (tekenen en handvaardigheid) Techniek
- Fries (kijkleesboek, liedje, gedichtje, Witwat, Studio F) - Wereldoriëntatie (Methode: “Leefwereld” en Huisje Boompje Beestje) - Verkeer (Methode: “Rondje verkeer”)

12 Zorg Zorg op maat (extra uitdaging of ondersteuning)
Groepsplanbespreking (met i.b.-er) Leerlingenbespreking (met i.b.-er) Deze plannen worden meerdere keren per jaar geëvalueerd en zonodig aangepast

13 Rapporten en oudercontacten
3 x per jaar oudergesprekken, 1x in november nav van de herfstsignalering 2x nav het rapport (januari en juni) Zorgspreekuren (op uitnodiging van leerkrachten of op eigen verzoek met een gerichte zorgvraag) Na schooltijd is er ook gelegenheid om vragen te stellen

14 Overige zaken De leerlingen mogen naar binnen vanaf 8.15 en 13.00 uur
Op tijd beginnen (om 8.25 en uur binnen zijn!) Fruit eten en drinken Wisselen van tafelgroepen Klassendienst Sinterklaas

15 Overige zaken Schoolreisje 27 juni Traktatie
Bijzonderheden binnen gezin graag melden Schoolregels staan vermeld in de schoolgids

16 BEDANKT VOOR UW AANDACHT!!
Einde BEDANKT VOOR UW AANDACHT!!


Download ppt "Informatieavond groep 3"

Verwante presentaties


Ads door Google