De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 2 Workshop Implementatie Handhaving in de VR Robert Luinge 15 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 2 Workshop Implementatie Handhaving in de VR Robert Luinge 15 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 2 Workshop Implementatie Handhaving in de VR Robert Luinge 15 april 2009

2 Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 3 Inhoud presentatie 1.Het begrip handhaving 2.Wettelijk kader industriële veiligheid 3.Bevoegdheid om te handhaven 4.Visie brandweer op handhaving 5.Handhavingsbeleid 6.Organiseren van handhaving

3 Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 4 1. Begrip handhaving ToezichtOpsporingSanctionering AWB (Algemene wet bestuursrecht) WED (Wet op de economische delicten) WvSv (Wetboek van strafvordering) BR (Bestuurs- rechtelijk) SR (Strafrechtelijk) Daarnaast: –voorlichting/communicatie (o.a best practices) –waarschuwing –eisen plan van aanpak (handhaving in ruime zin)

4 Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 5 2. Wettelijk kader industriële veiligheid Art. 10a Wet rampen en zware ongevallen (+ Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen) Art. 13 Brandweerwet 1985 ( + Besluit bedrijfsbrandweren) Besluit risico’s zware ongevallen 1999  Voor zover het inrichtingen betreft die over een bedrijfsbrandweer moeten beschikken (o.a. PBZO + VR plichtige inrichtingen en spoorwegemplacementen) of waarvoor een rampbestrijdingsplan (VR plichtige inrichting) moet worden opgesteld

5 Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 6 3. Bevoegdheid om te handhaven (1) Voor uitoefenen toezicht: –Wrzo > ambtenaren aangewezen door B&W –Brzo > idem, daarnaast: ambtenaren AI en b.g. Wm –Brw > ambtenaren aangewezen door minister (Besluit ambtenaren Brw)  Na inwerkingtreding Wvr: –ambtenaren aangewezen door bestuur VR –ambtenaren AI –ambtenaren b.g. Wm  Toezichthouder heeft bevoegdheden Awb

6 Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 7 3. Bevoegdheid om te handhaven (2) Voor bestuursrechtelijke sanctionering: –Bestuursrechtelijke sancties (d.s en b.d): b.g. rampbestrijding (B&W) ( na inwerkingtreding Wvr is bestuur VR bevoegd) b.g. Wm AI  Brandweer als dienst is dus niet bevoegd!, maar kan wel mandaat krijgen

7 Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 8 4. Visie brandweer op handhaving (1) Notitie “Risico’ s beheersen, mens en omgeving beschermen” –Visie en uitvoeringsagenda van BrandweerBRZO- regio’ s voor 2008 – 2011 –Verduidelijken doelen en borgen kwaliteit en uniformiteit

8 Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 9 4. Visie brandweer op handhaving (2) Toezicht en handhaving: VR’s profileren zich niet als sanctionerende handhavers maar passen daar nodig wel sancties toe Focus op die aspecten waar het rendement voor de veiligheid het grootst is Focus op hele veiligheidsketen en alle elementen van het VMS Maximaal effect met zo min mogelijk overlast voor de betrokken bedrijven

9 Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 10 4. Visie brandweer op handhaving (3) Speerpunten: Positie brandweer op hoger plan en volwaardige gesprekspartner voor andere organisaties Van adviseur naar professioneel toezichthouder: –Regio’s voeren KMS in –Regio’s werken handhavingsbeleid uit –Regio’s maken gebruik van modellen voor: vastleggen afspraken aanwijzen toezichthouders toepassen van sancties (modelbrieven/-beschikkingen)

10 Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 11 5. Handhavingsbeleid (1) Belangrijkste argumenten: Professionalisering taakuitvoering brandweer (o.a door transparant maken wat je doet) Heldere beleidslijn versterkt juridische positie Overige argumenten: Ontwikkelingen bij andere organisaties (AI, b.g. Wm) Landelijke ontwikkelingen: handhaven op niveau, handhaven met effect, programmatisch handhaven, project rijk aan handhaving

11 Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 12 5. Handhavingsbeleid (2) Wat is handhavingsbeleid? Vastleggen van: –prioriteiten (o.b.v. een risico-analyse) –de wijze van uitvoering toezicht en frequentie (toezichtstrategie) –reactie’s op geconstateerde overtredingen (sanctie/nalevingstrategie) Er is een model stappenplan beschikbaar op www.brandweerbrzo.nl

12 Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 13 6. Organiseren van handhaving Aandachtspunten: Bestuurlijk draagvlak Vastgelegd handhavingsbeleid Voldoende kennis (technisch en juridisch; module SIV; netwerkdagen, helpdesk LEC) Voldoende capaciteit voor uitwerking (inzet van inspecteur, manager, jurist; evt. externe inhuur) Duidelijke afspraken en informatie voorziening (KMS, dienstverleningsovereenkomst) Aanwijzing toezichthouders Eventueel mandaat van het gemeentebestuur

13 Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 14 Vragen


Download ppt "Netwerkdag 15 april 2009 - Implementatie Handhaving in de VR 2 Workshop Implementatie Handhaving in de VR Robert Luinge 15 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google