De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe pak je handhaving aan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe pak je handhaving aan?"— Transcript van de presentatie:

2 Hoe pak je handhaving aan?
Robert Luinge 15 april 2009 Netwerkdag 15 april Hoe pak je handhaving aan

3 Van theorie naar praktijk
Toezichthouder heeft overtreding geconstateerd Toezichthouder stelt inspectierapport op Bevinding toetsen aan handhavingsbeleid is er sprake van een kernbepaling? Handhavingsbrief opstellen Modelbrieven beschikbaar Netwerkdag 15 april Hoe pak je handhaving aan

4 Mogelijke reacties Direct handhaven / sanctioneren Eerst waarschuwen
dwangsombeschikking bestuursdwangaanschrijving > gericht aan overtreder Eerst waarschuwen Overige reactie gesprek met bedrijf voorlichting/advies geven plan van aanpak vragen > in alle gevallen: vastleggen in brief en dossier Netwerkdag 15 april Hoe pak je handhaving aan

5 Direct handhaven: dwangsombeschikking
Weergave geconstateerde feiten (blijkt uit inspectierapport) Kwalificatie van de overtreding (welk wettelijk voorschrift is overtreden) Argumenten/motivering waarom wordt gehandhaafd (belangenafweging + verwijzing naar handhavingsbeleid) Begunstigingstermijn (= redelijke termijn) De last: wat moet het bedrijf doen om verbeuren dwangsom te voorkomen Maximale bedrag waarboven geen dwangsommen meer verbeuren Bezwaarclausule Ondertekend door of namens het gemeentebestuur (na inwerkingtreding Wvr: bestuur VR) Netwerkdag 15 april Hoe pak je handhaving aan

6 Direct handhaven: bestuursdwang
Weergave geconstateerde feiten (blijkt uit inspectierapport) Kwalificatie van de overtreding (welk wettelijk voorschrift is overtreden) Argumenten/motivering waarom wordt gehandhaafd (belangenafweging + verwijzing naar handhavingsbeleid) Begunstigingstermijn (= redelijke termijn) (De last): wat moet het bedrijf doen om uitoefening bestuursdwang te voorkomen Aangeven dat kosten op de overtreder worden verhaald Bezwaarclausule Ondertekend door of namens het gemeentebestuur (na inwerkingtreding Wvr: bestuur VR) Netwerkdag 15 april Hoe pak je handhaving aan

7 Procedure sanctiebeschikking
Opstellen zienswijze brief Bedrijf krijgt gelegenheid om zijn zienswijze te geven over de constateringen van de toezichthouder en het voornemen om een sanctie op te leggen Geef een redelijke termijn (ca. 2 weken) Zienswijze mag schriftelijk of mondeling Beoordelen zienswijze Voortzetten procedure of stoppen Opstellen sanctiebeschikking Laat deze opstellen of beoordelen door een jurist Redelijke begunstigingstermijn (> 6 weken i.v.m. bezwaar), tenzij spoedeisende situatie Netwerkdag 15 april Hoe pak je handhaving aan

8 Na de sanctiebeschikking
Uitvoeren hercontrole Na afloop van de begunstigingstermijn Overtreding beëindigd: intrekking sanctiebeschikking tenzij kans op herhaling Overtreding niet beëindigd: uitvoeren sanctiebeschikking innen verbeurde dwangsommen uitvoeren bestuursdwang (bijv. stillegging en verzegeling van een installatie) kostenverhaal zonodig met dwangbevel Netwerkdag 15 april Hoe pak je handhaving aan

9 Schema Netwerkdag 15 april Hoe pak je handhaving aan

10 Waarschuwingsbrief Weergave geconstateerde feiten (blijkt uit inspectierapport) Kwalificatie van de overtreding (welk wettelijk voorschrift is overtreden) Bekendmaken voornemen om sanctie op te leggen (wanneer overtreding niet wordt beëindigd) > handhavingsbeleid Opnemen termijn (= redelijke termijn) Duidelijk aangeven wat bedrijf moet doen om sanctie te voorkomen Gelegenheid bieden om zienswijze te geven Ondertekening hoeft niet door het bestuur > Na afloop van de gegeven termijn: uitvoeren hercontrole en vaststellen of overtreding is beëindigd Netwerkdag 15 april Hoe pak je handhaving aan

11 Schema Netwerkdag 15 april Hoe pak je handhaving aan

12 Constateringsbrief (en concretisering)
Weergave geconstateerde feiten (blijkt uit inspectierapport) Kwalificatie van de overtreding (welk wettelijk voorschrift is overtreden) Aanwijzingen voor verbetering Opnemen termijn (= redelijke termijn) Aangeven wat van bedrijf wordt verwacht Ondertekening hoeft niet door het bestuur > Na afloop van de gegeven termijn: uitvoeren hercontrole en vaststellen of overtreding is beëindigd Netwerkdag 15 april Hoe pak je handhaving aan

13 Schema Netwerkdag 15 april Hoe pak je handhaving aan


Download ppt "Hoe pak je handhaving aan?"

Verwante presentaties


Ads door Google