De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheer fietsparkeren bij stations

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheer fietsparkeren bij stations"— Transcript van de presentatie:

1 Beheer fietsparkeren bij stations
Inhoud Fietsparkeren algemeen Hinderlijk gestalde fietsen Fietswrakken Weesfietsen Fout geparkeerde fietsen 28 april 2005 Beheer fietsparkeren bij stations

2 Beheer fietsparkeren bij stations
Fietsparkeren algemeen “Fietsen worden geplaatst op het trottoir, op het voetpad, dan wel op andere door het bevoegd gezag aangewezen plaatsen” (WVW/RVV 1990, art. 27) 28 april 2005 Beheer fietsparkeren bij stations

3 Beheer fietsparkeren bij stations
Hinderlijk / gevaarlijk geplaatste fietsen Mogen direct door gemeente worden verwijderd, want er is sprake van spoedeisende situatie Juridische kapstok: art. 5 WVW 1994 Geeft B&W de bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang in de vorm van overbrengen en in bewaring stellen van hinderlijk en gevaarlijk geparkeerde voertuigen 28 april 2005 Beheer fietsparkeren bij stations

4 Beheer fietsparkeren bij stations
Bestuursdwang (1) Verwijderen fietsen vergt bestuursdwang WVW geeft alleen voor gevaarlijk / hinderlijk geplaatste fietsen de bevoegdheid om deze te verwijderen Voor fietswrakken, weesfietsen en foutgeparkeerde fietsen moet dat via de APV 28 april 2005 Beheer fietsparkeren bij stations

5 Beheer fietsparkeren bij stations
Bestuursdwang (2) Bestuursdwang geeft overheid bevoegdheid om situaties die tegen de regelgeving ingaan, op te heffen Bestuursdwang, is vanwege dwingende karakter omgeven met zorgvuldigheidseisen Bestuursdwang valt niet onder het strafrecht; dus geen sanctie in de vorm van een boete 28 april 2005 Beheer fietsparkeren bij stations

6 Beheer fietsparkeren bij stations
Fietswrak Fiets = fietswrak als: rijtechnisch onvoldoende: je kunt er (eigenlijk) niet meer op rijden, en verwaarloosd: er is al lang niet op gereden en de eigenaar heeft er kennelijk afstand van gedaan, en geringe economische waarde: opknappen kost meer dan de fiets waard is Waarom verwijderen: neemt ruimte in beslag die beter benut kan worden Juridische kapstok: de model-APV van de VNG bevat een verbod op fietswrakken op de openbare weg 28 april 2005 Beheer fietsparkeren bij stations

7 Beheer fietsparkeren bij stations
Weesfiets Weesfiets = langere tijd niet gebruikte, maar nog wel bruikbare fiets, blijkbaar in steek gelaten door eigenaar Onderzoek Fietsberaad: in onbewaakte klemmen bij stations staat tot 15% van de fietsen langer dan 4 weken Waarom verwijderen: rekken zijn bedoeld voor gebruikte fietsen Juridische kapstok: in APV kan B&W plekken aanwijzen waar niet langer dan (bijv.) 4 weken gestald mag worden 28 april 2005 Beheer fietsparkeren bij stations

8 Beheer fietsparkeren bij stations
Foutgeparkeerde fietsen Fietsen die zijn geplaatst op plekken waarvan B&W in de APV heeft aangegeven dat ze daar niet mogen staan Fietsersbond is tegen fietsparkeerverboden voor (niet-hinderlijk) foutgestalde fietsen want: bij voldoende goede rekken op de goede plaats is verbod niet nodig: men zal daar zijn fiets willen zetten hinderlijk geplaatste fietsen mogen ook zonder fietsparkeerverbod worden weggehaald 28 april 2005 Beheer fietsparkeren bij stations

9 Beheer fietsparkeren bij stations
Verwijderen via bestuursdwang In APV bepaling opnemen Uitvoeringsbesluit waarmee B&W de bepaling in de APV van toepassing verklaard op een of meer gebieden Informatie/waarschuwing: borden plaatsen rond gebied, Vaststelling: bij weesfietsen m.b.v. bijv. een dun touwtje tussen frame en wiel, of een streep op band en straat Beschikking: sticker/label met omschrijving overtreding en kennisgeving termijn voor weghalen Termijn: eigenaar moet in de gelegenheid worden gesteld fiets zelf weg te halen 28 april 2005 Beheer fietsparkeren bij stations

10 Beheer fietsparkeren bij stations
Verwijderen en opslaan Als termijn is verstreken: verwijderen Opslaan verwijderde fietsen minstens 13 weken; fietswrakken minstens 2 weken Als fiets wordt opgehaald: kosten verwijdering en opslag verhalen op eigenaar 28 april 2005 Beheer fietsparkeren bij stations

11 Beheer fietsparkeren bij stations
Probleem Gemeenten verwijderen fietswrakken, weesfietsen en niet-hinderlijk foutgeparkeerde fietsen zonder beschikking af te geven en termijn te stellen Vooral voor eigenaar niet-hinderlijk foutgeparkeerde fiets is dit een probleem Gemeenten zeggen dat dit mag: er is een fietsparkeerverbod en er is geinformeerd/gewaarschuwd met borden Fietsersbond zegt van niet: er moet beschikking worden afgegeven en termijn worden gegeven voor zelf verwijderen Er loopt proefproces in Nijmegen: wegslepen zonder bestuursdwang = DIEFSTAL 28 april 2005 Beheer fietsparkeren bij stations

12 Beheer fietsparkeren bij stations
Vergelijking met auto niet-hinderlijk foutgeparkeerde auto foutgeparkeerde fiets bebording en preventief toezicht redelijk gebruikelijk ontbrekend toezicht, maar waarom??? beboeting zeer gebruikelijk altijd ‘overgeslagen’ vakje, maar i.c.m. bovenstaande goed uitvoerbaar, toch??? wegslepen strikt geregeld en volstrekte uitzondering … blijf van mijn auto af!!! standaard-oplossing die juridisch zwak blijkt 28 april 2005 Beheer fietsparkeren bij stations


Download ppt "Beheer fietsparkeren bij stations"

Verwante presentaties


Ads door Google