De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

presentatie sectorplan justitiescholen

Verwante presentaties


Presentatie over: "presentatie sectorplan justitiescholen"— Transcript van de presentatie:

1 presentatie sectorplan justitiescholen 2007-2011
Justitiescholen ASOJ presentatie sectorplan justitiescholen

2 Kernthema’s voor de komende jaren
passend onderwijs professionalisering van de organisatie positionering van de sector

3 Hoe is het sectorplan tot stand gekomen?
Uitgangspunt: de hoofdlijnennotitie van de ASOJ, opgesteld door sectordirecties en bestuur Daarin zijn 2 kernthema’s voor de volgende jaren vastgesteld: passend onderwijs en professionalisering van de organisatie

4 Hoe is het sectorplan tot stand gekomen?
In een aantal bijeenkomsten heeft het management van de sector diverse analyses gemaakt op zowel in- als externe ontwikkelingen. Uit de analyses bijkt dat de sector goed kan aansluiten op de analyses van de Hoofdlijnennotitie

5 Hoe is het sectorplan tot stand gekomen?
Door de uit de analyses geconstateerde speciale situatie van scholen in een jeugdinrichting is er een derde kernthema toegevoegd. Positionering van de sector Het gaat hierbij om de speciale positie van onze scholen

6 Wat is dan zo speciaal?

7 Wat is dan zo speciaal?

8 Waar worden onze scholen mee geconfronteerd?
Verandering van doelgroepen (meisjes, lvg, behandeling, opvang, foba-vic) Uitbreiding en inkrimping van capaciteit Fluctuaties in verblijfsduur Onvoldoende financiering voor de materiele instandhouding

9 Waar worden onze scholen mee geconfronteerd?
Ad hoc maatregelen n.a.v. politiek- en mediagevoelige incidenten Tijdelijke projecten (crisisopvang, gesloten OTS-behandeling) Scheiding civiel- en strafrechtelijk Toegenomen vraag naar praktijk- en beroepsgericht onderwijs

10 Lijdzaam toezien of handelen?
Het sectormanagement wil proactief zijn en de sector voorbereiden op de hiervoor geschetste ontwikkelingen Dit komt tot uiting in het derde kernthema “positionering van de sector”

11 De kernthema’s Passend onderwijs
Voor iedere leerling een op maat gesneden onderwijs- en zorgarrangement Daardoor het realiseren van een optimale ontwikkeling van de leerling

12 De kernthema’s Passend onderwijs Wat is er nodig?
Vertaling van ASOJ-visie op “passend onderwijs”, “veiligheid” en “uitdagende leeromgeving” Doelgroepenanalyse Verbeteren van diplomerings- en certificeringsmogelijkheden

13 De kernthema’s Passend onderwijs Wat is er nodig?
Uitwerken van een visie op ambulante begeleiding en nazorg 1 kind-1plan expliciteren (geïntegreerde onderwijs- en zorgarrangementen)

14 Professionalisering van de organisatie
De kernthema’s Professionalisering van de organisatie Sturen op visie en resultaat Verdere uitwerking van integraal management Professionaliseren van het personeelsbeleid en het optimaliseren van de bedrijfsvoering

15 Professionalisering van de organisatie
De kernthema’s Professionalisering van de organisatie Wat is er nodig? Versterking van de samenwerking binnen de sector Concrete uitvoering van meerjarenplan in jaarplan Uitvoeren ASOJ-personeelsbeleid, deskundigheidsbevordering, IPB, etc

16 Professionalisering van de organisatie
De kernthema’s Professionalisering van de organisatie Wat is er nodig? Uitvoeren van transparant financieel management Invoering ASOJ-managementinformatiesysteem Uitbouwen kwaliteitszorgsysteem

17 Positionering van de sector
De kernthema’s Positionering van de sector Profilering en positionering van het onderwijs binnen een (gesloten) jeugdinrichting als “speciaal-plus” Met als doel dat overheid en samenwerkingspartners meer rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van onze scholen

18 Positionering van de sector
De kernthema’s Positionering van de sector Wat is er nodig? Gezamenlijke ontwikkeling van een visie op onderwijs in een jeugdinrichting Proactieve inzet van de sector in de landelijke Taakgroep Justitiescholen Uitbouwen van SG Harreveld als examenbureau voor de andere justitiescholen in het land

19 Positionering van de sector
De kernthema’s Positionering van de sector Wat is er nodig? Maken van heldere afspraken met inrichtingen en de inspecties op het gebied van veiligheid Inzetten op een specifieke bekostiging van scholen verbonden aan een jeugdinrichting Structureel overleg ministeries en inspecties

20 Jaarplannen Vertalen van sectorplan in een meerjarenplan
Vervolgens opstellen van concreet geformuleerde jaarplannen.

21 Hoofdlijnennotitie ASOJ
Sectorplan justitiescholen Schoolplan Vakgroepplan

22 Einde presentatie sectorplan


Download ppt "presentatie sectorplan justitiescholen"

Verwante presentaties


Ads door Google