De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kerstfeest van de zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kerstfeest van de zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”"— Transcript van de presentatie:

1 Kerstfeest van de zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”
WELKOM Kerstfeest van de zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”

2 Thema: Jezus Is de Morgenster

3 Kinderen zingen: Jezus is de Morgenster
Jezus is de Morgenster Hij is de blinkende Morgenster

4 Zie Hem, zie Hem, stralen, stralen Zie Hem, zie Hem, stralen Maak mij als een morgenster Maak mij een blinkende morgenster

5 Ik wil, ik wil, stralen, stralen Ik wil, ik wil, stralen Jezus is de Morgenster Hij is de blinkende Morgenster

6 Welkom: Ik vind het fijn om u allen welkom te heten. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, kinderen en alle anderen niet te vergeten.

7 Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt.
En dat Hij, in ons midden, Zijn rijk van liefde bouwt. Omdat wij kinderen van de Vader zijn, is samen kerst vieren zo fijn.

8 Kinderen zingen: Als je veel van iemand houdt
Als je veel van iemand houdt Geef je’t mooiste wat je hebt Da’s heel gewoon Omdat God van mensen houdt Gaf hij’t mooiste wat Hij had Zijn eigen Zoon

9 Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. Als je veel van iemand houdt geef je’t mooiste wat je hebt Da’s heel gewoon En de wijzen brachten goud, mirre, wierook voor het kind Als eerbetoon

10 Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet.
Als je veel van iemand houdt Geef je’t mooiste wat je hebt Da’s heel gewoon En als jij de Heer vertrouwt Leg je leven in Zijn hand Hij is Gods Zoon

11 Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet.

12 Opening en gebed door Rita de Jong

13 Lied gemeente: Komt allen tezamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, Komt laten wij aanbidden die Koning.

14 De hemelse eng’len riepen eens de herders Weg van hun kudde naar’t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! Komt, laten wij aanbidden, Komt, laten wij aanbidden die Koning.

15 Het licht van de Vader, licht van den beginne, Zien wij omsluierd, verhuld in’t vlees: Goddelijk Kind, gewonden in de doeken! Komt, laten wij aanbidden, Komt, laten wij aanbidden die Koning.

16 O Kind ons geboren, liggend in de kribbe, Neem onze liefde in genade aan. U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Komt, laten wij aanbidden, Komt laten wij aanbidden die Koning.

17 Jezus is het Licht der wereld
Kerstverhaal: Jezus is het Licht der wereld

18 Lied: Jezus is het Licht der wereld Op de wijze van ‘Jezus is de Goede Herder’
Refrein: Jezus is het Licht der wereld. Jezus, Hij Gods eigen Zoon. Hij verliet Zijn hoge troon.

19 Jezus is het Licht der wereld. Hij, geboren in een stal
Jezus is het Licht der wereld. Hij, geboren in een stal. Ja, Zijn licht schijnt overal Refrein: Jezus, Hij Gods eigen Zoon. Hij verliet Zijn hoge troon.

20 Jezus is het Licht der wereld. Wijzen knielden voor Hem neer
Jezus is het Licht der wereld. Wijzen knielden voor Hem neer. Eng’len zingen Hem ter eer. Refrein: Jezus, Hij Gods eigen Zoon. Hij verliet Zijn hoge troon.

21 Jezus is het Licht der wereld. En Zijn licht schijnt ook voor mij
Jezus is het Licht der wereld. En Zijn licht schijnt ook voor mij. En dat Licht gaat nooit voorbij. Refrein: Jezus, Hij Gods eigen Zoon. Hij verliet Zijn hoge troon.

22 Kinderen zingen: Geef ons vrede
Hoeveel mijlen nog te reizen. Welke wegen nog te gaan. Welke ster zal ons wijzen. Naar de stad waar geen grenzen bestaan.

23 ‘t is de droom van alle eeuwen. De aarde nieuw, de mensen vrij
‘t is de droom van alle eeuwen. De aarde nieuw, de mensen vrij. Maar geen huilen of schreeuwen bracht die wereld een stap dichterbij. Refrein: Geef ons vrede. Schijn in de donkere nacht. Waarop de schepping wacht.

24 ‘k zie uw rijk in al die dromen. ‘k zie uw licht in elke traan
‘k zie uw rijk in al die dromen. ‘k zie uw licht in elke traan. En ik bid Uw rijk kome. Dat op aarde Uw wil wordt gedaan. Geef ons vrede. Schijn in de donkere nacht. Waarop de schepping wacht. Dona nobis pacem. Dona dona nobis pacem.

25 Elke vezel van ons leven. Ieder ding en elke daad.
Leer ons alles te geven. Tot er nergens meer onrecht bestaat. Geef ons vrede. Schijn in de donkere nacht. Waarop de schepping wacht. Dona nobis pacem. Dona dona nobis pacem.

26 Declamatie 1 Groep 1, 2 en 3.

27 Een blij verhaal, een blij verhaal.
Rico Een blij verhaal, een blij verhaal.

28 Vertellen wij aan allemaal.
Roan Vertellen wij aan allemaal.

29 Laat iedereen het horen.
Wietse Laat iedereen het horen.

30 Matthijs de Vries Dat Jezus is geboren.

31 Hij kwam van zo hoog. Hij kwam van zo ver.
Sem Hij kwam van zo hoog. Hij kwam van zo ver.

32 Marcel Jezus onze Morgenster.

33 Herders waren in het veld en hielden daar de wacht
Anne-Marije Herders waren in het veld en hielden daar de wacht

34 Toen opeens een licht verscheen met Goddelijke pracht.
Maurice Toen opeens een licht verscheen met Goddelijke pracht.

35 Charlene

36 Matthijs Postma

37 Joanne

38 Anne-Lynn

39 Jelmer wereld kwam.

40 Baudi Hij kwam naar de aarde, ook voor jou en mij. En maakte ons allemaal van de zonde vrij.

41 Tjitske

42 Jesse onze Vader weer vrij.

43 Marieke Jezus wijst ons de weg naar het Hemelhuis. Daar brengt Hij al zijn kinderen thuis

44 Lisanne

45 Froukje

46 Jilke Laten wij daarom schijnen in de nacht, en vertellen over het Licht waar iedereen al zolang op wacht.

47 Kinderen zingen: U kwam van zo hoog
U kwam van zo hoog en U daalde zo diep, Jezus. Toen U als een Kind in een kribbetje sliep, Jezus. En nu heeft U voor altijd De naam boven alle namen De naam boven alle naam

48 U was als een Koning, U werd als een Knecht, Jezus
U was als een Koning, U werd als een Knecht, Jezus. Want U heeft Uw leven voor ons afgelegd, Jezus. En nu heeft U voor altijd. De naam boven alle namen. De naam boven alle naam.

49 Lied gemeente: Midden in de winternacht
Midden in de winternacht, ging de hemel open. Die ons’t heil ter wereld bracht, Antwoord op ons hopen. Elke vogel zingt zijn lied. Herders waarom zingt gij niet? Laat uw citers slaan, blaast de fluiten aan. Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren.

50 Pauze:

51 Lied kinderen: Gloria Sanctus, Sanctus Sanctus Dominus Deus Sabaoth Pleni sunt caeli et terra Gloria tua Hosanna in excelsis

52 Eeuwenlang geleden In een donker dal Zochten herders naar een Kindje In een arme stal Nog maar pas geboren Al zo lang verwacht En er zongen engelenkoren Door de nacht

53 Refrein: Ze zongen gloria, gloria Voor het Kindje klein en teer Voor de allerhoogste Heer

54 Eeuwenlang geleden Was ik er niet bij Maar het wonder is gebleven Ook voor jou en mij Want datzelfde Kindje Uit die arme stal Eren wij als Koning Van’t heelal

55 Wij zingen gloria, gloria Voor het Kindje klein en teer Gloria, gloria Voor de allerhoogste Heer

56 Vrije vertelling: Door Krijntje.

57 Lied kinderen groep 1 en 2: Zo lang gewacht
Zo lang gewacht, nu is het zover In de donkere nacht flonkert een ster En ik hoor de blijde engelenkoren Nu is de Redder geboren

58 Zo lang gewacht, nu is het zover In de winterse nacht glinstert een ster En ik zie een nieuwe morgen gloren Nu is de Redder geboren In de stille nacht blinkt er een ster Nu blinkt het van de klokkentoren

59 Door een aantal kinderen van groep 3.
Declamatie 2 Door een aantal kinderen van groep 3.

60 Bahati

61 Kristian

62 Sander U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt?

63 Sabine schouder.

64 Hidde

65 Feye

66 Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

67 Allen Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

68 Lied kinderen en leiding: Vrolijk kerstfeest iedereen.
Wonderbare Raadsman (2x) Sterke God (2x) Eeuwige Vader (2x) Vrede Vorst (2x) Een Kind is ons geboren Een Zoon is ons gegeven En zijn heerschappij duurt voor eeuwig Vrolijk kerstfeest iedereen

69 Vrede voor de wereld (2x) Hij heeft gebracht (2x) Vrijheid voor de volken (2x) Licht in de nacht (2x) Een Kind is ons geboren Een zoon is ons gegeven En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig Vrolijk kerstfeest iedereen (3x)

70 Collecte:

71 Lied gemeente: Stille nacht
Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, Die miljoenen eens zaligen zal, Werd geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

72 Hulploos Kind, heilig Kind, Dat zo trouw zondaars mint, Ook voor mij hebt G’Uw rijkdom ontzegd, Werdt G’op stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor, Leer me U danken daarvoor.

73 Stille nacht, heilige nacht
Stille nacht, heilige nacht! Vreed’en heil wordt gebracht Aan een wereld, verloren in schuld: Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer!

74 Afsluiting en dankgebed door Rita de Jong

75 Lied gemeente: Ere zij God (staande)
Ere zij God, ere zij God, In de hoge, in de hoge, in de hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen een welbehagen. Ere zij God in de hoge, Ere zij God in de hoge.

76 Vrede op aarde, vrede op aarde, In de mensen, in de mensen,
Een welbehagen. In de mensen een welbehagen, Ere zij God, ere zij God, In de hoge, in de hoge, in de hoge. In de mensen een welbehagen. Amen, amen.

77 Gezegende feestdagen! Namens de zondagsschool.


Download ppt "Kerstfeest van de zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”"

Verwante presentaties


Ads door Google