De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderkerstviering 2012 Hervormde kerk Nieuwkoop

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderkerstviering 2012 Hervormde kerk Nieuwkoop"— Transcript van de presentatie:

1 Kinderkerstviering 2012 Hervormde kerk Nieuwkoop
Welkom

2 Zingen: Een koning is geboren
1. Een Koning is geboren Een Koning, een Koning Een Koning is geboren Heb je 't al gehoord Hij kwam op aarde wonen Als baby'tje zo klein Voor alle mensen, ook voor jou Wil Hij de koning zijn. 2. Waar is Hij dan geboren Die Koning, die Koning Waar is Hij dan geboren Ik denk ineen paleis O nee, die Koning die ik ken. De machtigste van al Die kwam niet in een mooi paleis. Maar in een arme stal

3 3. Waar moet Hij dan in slapen
3. Waar moet Hij dan in slapen? Die Koning, die Koning Waar moet Hij dan in slapen? Een gouden hemelbed? O nee, die Koning die ik ken, Die heeft geen bed van goud. Geen pracht en praal, maar o zo kaal Een kribbetje van hout Gebed

4 Gedicht Kerstfeest is een feest van vrede, Vrede hier en overal.
En die vrede voor de mensen is begonnen in een stal. Kerstfeest is een feest van lichtjes. Lichtjes in de duisternis, in een wereld waar het leven lang niet altijd vrolijk is. Toch is Kerst een feest van blijdschap. een feest voor jou en een feest voor mij Kerstfeest maakt je warm van binnen, en die wamte maakt je blij.

5 Kerstfeest is een feest van mensen Mensen groot en mensen klein En voor ieder op de wereld Wil de Heer de Vader zijn. Kerstfeest is een feest van liefde. Liefde die God heeft voor mij. Laat ons uit die liefde leven. Zet je ruzies maar opzij. Kerstfeest is een feest van Christus, Zoon van God lang verwacht Laten wij nu Hem aanbidden, die ons licht geeft in de nacht

6 Zingen: Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard  Er is een kindeke geboren op aard  't Kwam op de aarde voor ons allemaal  't Kwam op de aarde voor ons allemaal 't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis  't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis  Er is een Kindeke geboren in 't strooi Er is een Kindeke geboren in 't strooi 't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi  't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

7 Het kerstverhaal uit de bijbel verteld…

8 Zingen: Midden in de winternacht
Midden in de winternacht ging de hemel open Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet? refrein: Laat de citer slaan, blaast uw fluiten aan. Laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen: Christus is geboren. Vrede was er overal; wilde dieren kwamen bij de schapen in de stal en zij speelden samen.

9 Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet? Laat de citer slaan, blaast uw fluiten aan, laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen: Christus is geboren. Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen. Want het aardse paradijs is vannacht gekomen. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet? Laat de citer slaan, blaast uw fluiten aan, laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen, Christus is geboren.

10 Ziet, reeds staat de morgenster stralend in het duister.
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister, die ons weldra op zal gaan. Herders blaast uw fluiten aan Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-rom, keere om, keere om, laat de bel-trom horen: Christus is geboren!

11 Kerstvertelling: “De kerstkarper”

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Dankgebed en collecte

27 Zingen: De wijzen, de wijzen
1. De wijzen, de wijzen Die gingen samen reizen Vertrouwend op een Koningsster Zij wisten niet hoe ver 5. De wijzen, de wijzen Die moesten verder reizen De ster ging als een lichtend spoor Naar Bethlehem hen voor 6. Zij hebben gevonden, Het Kind door God gezonden Dat Koning en dat Knecht wil zijn Voor ieder groot en klein

28 Dankgebed We danken voor deze dienst We bidden voor onze naasten
We bidden voor de mensen in nood.

29

30 Slotzang en Zegen Eer zij God in onze dagen eer zij God in deze tijd mensen van het welbehagen roept op aarde vrede uit Gloria in excelsis Deo (2x) Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is Gloria in excelsis Deo (2x)

31 De dienst kun je nog beluisteren op www. kerkomroep
De dienst kun je nog beluisteren op en de presentatie staat op Daar kun je ook nieuws vinden over de kerk en activiteiten voor kinderen. Graag tot ziens!


Download ppt "Kinderkerstviering 2012 Hervormde kerk Nieuwkoop"

Verwante presentaties


Ads door Google