De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in de kerk! zondag 6 januari 2013 - 10.00 uur ds A. Dominee Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in de kerk! zondag 6 januari 2013 - 10.00 uur ds A. Dominee Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in de kerk! zondag 6 januari 2013 - 10.00 uur ds A. Dominee Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

2 Votum en groet Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

3

4 Psalm 100: 1 2 3 4 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht. Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

5 Psalm 100: 1 2 3 4 De HEER is God, erkent zijn macht, Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt. Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

6 Psalm 100: 1 2 3 4 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof 't zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER! Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

7 Psalm 100: 1 2 3 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het laatste nageslacht. Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

8

9 De Wet Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

10

11 Psalm 25: 2 HEER, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; Maak mijn hart er toe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid lijden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden. Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

12

13 Gebed Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

14

15 Genesis 1:1-10 Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3 God zei: ‘Er moet licht komen, ’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. →

16 Genesis 1:1-10 Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 6 God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt. ’ 7 En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. 8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag. 9 God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, →

17 Genesis 1:1-10 Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen zodat er droog land verschijnt. ’ En zo gebeurde het. 10 Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

18 Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

19 Gezang 1: 1 2 3 4 5 6 In het begin lag de aarde verloren, in het begin in de duisternis; God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 't licht dat vandaag onze dag nog is. Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

20 Gezang 1: 1 2 3 4 5 6 In het begin zijn de wolken en luchten, in het begin is de hemel ontstaan. God sprak zijn woorden en de wateren vluchtten: zo bracht hij scheiding en ruimte aan. Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

21 Gezang 1: 1 2 3 4 5 6 In het begin is de aarde gekomen, in het begin uit de diepte der zee. In het begin kwam het gras en de bomen, bloeiden de bloemen en graasde het vee. Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

22 Gezang 1: 1 2 3 4 5 6 In het begin zijn de sterren gaan branden, in het begin kwam de zon en de maan Boven het land en de zee en de stranden wijzeen zij wegen en tijden aan. Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

23 Gezang 1: 1 2 3 4 5 6 In het begin kwamen vogels gevlogen, in het begin werd hun lied al gehoord Vissen in 't water, wat leeft op het droge: God schiep de dieren, elk naar hun soort. Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

24 Gezang 1: 1 2 3 4 5 6 In het begin riep God mensen tot leven, in het begin was het woord in hun mond Wat was het goed om op aarde te leven wat was God blij dat de wereld bestond. Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

25

26 Genesis 1:11-20 Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen 11 God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. ’ En zo gebeurde het. 12 De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. 13 Het werd avond en het werd morgen. De derde dag. 14 God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren,→

27 Genesis 1:11-20 Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen 15 en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. 16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 17 Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 18 om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. 19 Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag. →

28 Genesis 1:11-20 Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen 20 God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. ’ Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

29 Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

30 Preek Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

31

32 Lied 90: 1 Is God de Heer maar voor mij, wat zou mij tegen zijn? Ik roep: ach Here, hoor mij! en wat mij kwelt wordt klein. al heeft zich ook verheven de macht van hel en dood, ik heb voor heel mijn leven in God mijn bondgenoot. Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

33

34 Doopbediening Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

35

36 Lied 342: 1 Tot U o Heer, tot U die liefde zijt, die uw volk geheel de weg trouw zijt geweest, tot U die zelf uw Zoon hebt gegeven, Heer tot U keren wij toe heel ons leven. Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

37

38 Gebed Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

39

40 Collecte 1. Collectedoel 1 2. Collectedoel 2 Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

41

42 Lied 477: 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen →al ons verlangen, Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

43 Lied 477: 1 al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja! Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

44

45 Zegen Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Doopbediening Lied 342:1 Gebed Collecte Lied 477:1 Zegen

46

47


Download ppt "Welkom in de kerk! zondag 6 januari 2013 - 10.00 uur ds A. Dominee Votum en groet Psalm 100:1-4 De Wet Psalm 25:2 Gebed Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis."

Verwante presentaties


Ads door Google