De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Liedboek 23: 1, 3 Welkom in deze kerkdienst Voorganger : ds. A.S. de Vries te Ridderkerk Voorlezer: Clement Remijnse We lezen Galaten 5 De preek gaat over Galaten 5: 13 Vrijheid Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 106: 1, 21, 22 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 106: 1, 21, 22

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 106: 1, 21, 22 Gebed Lezen: Galaten 5 Zingen: Liedboek 95: 1 Preek over Galaten 5: 13 Zingen: Gezang 158 Geloofsbelijdenis: Gezang 179 a (beurtzang) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1, 2 Zegen

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 106: 1, 21, 22 Gebed Lezen: Galaten 5 Zingen: Liedboek 95: 1 Preek over Galaten 5: 13 Zingen: Gezang 158 Geloofsbelijdenis: Gezang 179 a (beurtzang) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1, 2 Zegen

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 106: 1, 21, 22 Gebed Lezen: Galaten 5 Zingen: Liedboek 95: 1 Preek over Galaten 5: 13 Zingen: Gezang 158 Geloofsbelijdenis: Gezang 179 a (beurtzang) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1, 2 Zegen

6 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
Liedboek 95: 1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht in hemel en op aarde aanzijn gaf, dat, naar zijn heerlijk wezen, Hij ons de kracht des Heilgen Geestes geve en de Messias bij ons intrek neme. Zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart.

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 106: 1, 21, 22 Gebed Lezen: Galaten 5 Zingen: Liedboek 95: 1 Preek over Galaten 5: 13 Zingen: Gezang 158 Geloofsbelijdenis: Gezang 179 a (beurtzang) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1, 2 Zegen

8

9

10

11 Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID:

12 Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID: - geroepen

13 Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar

14 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar - niet onderworpen
Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar - niet onderworpen

15 Galaten 4: 3: we waren onderworpen aan de machten van de wereld
Tekst: Galaten 5: 13 Galaten 4: 3: we waren onderworpen aan de machten van de wereld

16 Tekst: Galaten 5: 13 Galaten 4: 8: toen u God niet kende was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn

17 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar - niet onderworpen gewend
Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar - niet onderworpen gewend

18 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar - niet onderworpen - gewend kwijtraken
Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar - niet onderworpen - gewend kwijtraken

19 vol van Gods Geest en liefde
Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar - niet onderworpen - gewend kwijtraken vol van Gods Geest en liefde

20

21 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar - niet onderworpen - gewend kwijtraken
Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar - niet onderworpen - gewend kwijtraken hoe vrij zijn wij?

22 Tekst: Galaten 5: 13 REMEDIE:

23 vers 6: belangrijk is dat men gelooft en de
Tekst: Galaten 5: 13 REMEDIE: vers 6: belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.

24 vers 6: belangrijk is dat men gelooft en de
Tekst: Galaten 5: 13 REMEDIE: vers 6: belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. - Liefde

25 vers 6: belangrijk is dat men gelooft en de
Tekst: Galaten 5: 13 REMEDIE: vers 6: belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. - Liefde - Gods Geest

26 Tekst: Galaten 5: 13 vers 16: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten

27 2 Kor. 3 : 17: waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid
Tekst: Galaten 5: 13 2 Kor. 3 : 17: waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid

28 vers 6: belangrijk is dat men gelooft en de
Tekst: Galaten 5: 13 REMEDIE: vers 6: belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. - Liefde Gods Geest niet door de wet, maar door geloof

29

30

31 vers 6: belangrijk is dat men gelooft en de
Tekst: Galaten 5: 13 REMEDIE: vers 6: belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. - Liefde Gods Geest niet door de wet, maar door geloof niet je eigen verlangens volgen, maar ernaar verlangen om de Here te volgen

32 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U.
Gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild, Aan U alleen geef ik mij geheel. Mijn aanbidding is voor U

33 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 106: 1, 21, 22 Gebed Lezen: Galaten 5 Zingen: Liedboek 95: 1 Preek over Galaten 5: 13 Zingen: Gezang 158 Geloofsbelijdenis: Gezang 179 a (beurtzang) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1, 2 Zegen

34 Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels
Gezang 179a (GK 3) Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; Die ontvangen is van de Heilge Geest, Vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

35 Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
Gezang 179a (GK 3) Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; Vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Allen: Amen, amen, amen.

36 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Zending
de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 477: 1, 2

37 COLLECTE Volgende week de 1e collecte is voor de Kas Geref. doeleinden
de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Kirsten de Wolf Volgende week: Jolanda Kristelijn Na de collecte zingen we: Liedboek 477: 1, 2

38 hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede
Liedboek 477: 1, 2 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja!

39 die ons is voorgegaan. Halleluja!
Liedboek 477: 1, 2 Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

40 Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Liedboek 477: 1, 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja!

41 dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
Liedboek 477: 1, 2 Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

42 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

43 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 23 januari om 9
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 23 januari om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google