De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. P.R. Baas te Vlissingen Voorlezer: Dianne Hensen We Lezen: Jeremia 35 De preek gaat over:Jeremia 35: 16 Onvoorwaardelijke trouw. Het eerste lied: Psalm 46: 1, 4 Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Toelichting kunstwerk aan de wand: zie memobord . .

2

3 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. P.R. Baas te Vlissingen Voorlezer: Dianne Hensen We Lezen: Jeremia 35 De preek gaat over:Jeremia 35: 16 Onvoorwaardelijke trouw. Het eerste lied: Psalm 46: 1, 4 Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Toelichting kunstwerk aan de wand: zie memobord . .

4 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 46: 1, 4

5 God is een toevlucht en een sterkte, die in benauwdheid hulp bewerkte.
Psalm 46: 1, 4 God is een toevlucht en een sterkte, die in benauwdheid hulp bewerkte. Wij vrezen voor geen enkel kwaad, omdat de HEER ons niet verlaat. Al zou de hele aarde wijken, het bergland in de zee bezwijken, laat bruisen heel de watervloed, die alle bergen beven doet.

6 De HEER, de God der legerscharen, is met ons, redt ons uit gevaren.
Psalm 46: 1, 4 De HEER, de God der legerscharen, is met ons, redt ons uit gevaren. Een vaste burcht voor Israël is Jakobs God - Immanuël!

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 46: 1, 4 Gebed Lezen: Jeremia 35 Zingen: Psalm 106: 16, 17, 18, 19 Tekst: Jeremia 35: 16 Preek Zingen: Psalm 85: 3, 4

8 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 46: 1, 4 Gebed Lezen: Jeremia 35 Zingen: Psalm 106: 16, 17, 18, 19 Tekst: Jeremia 35: 16 Preek Zingen: Psalm 85: 3, 4

9 Zij hebben Gods bevel veracht, de heidenen niet omgebracht,
Psalm 106: 16, 17, 18, 19 Zij hebben Gods bevel veracht, de heidenen niet omgebracht, zij stonden voor hun invloed open. Door eigen schuld is Israël toen blindlings in de val gelopen van het verdwaasd afgodisch spel.

10 Zij hadden voor 't gewaande heil hun zonen en hun dochters veil,
Psalm 106: 16, 17, 18, 19 Zij hadden voor 't gewaande heil hun zonen en hun dochters veil, die moesten voor hun goden sterven; zij deinsden niet terug om snood het land met bloedschuld te verderven en te ontwijden door hun dood.

11 Hoe dikwijls heeft, met schuld bedekt,
Psalm 106: 16, 17, 18, 19 Hoe dikwijls heeft, met schuld bedekt, dit volk des HEREN toorn verwekt. Hoe dikwijls moest Hij hen kastijden. Hij gaf hen in des vijands macht, maar telkens kwam Hij hen bevrijden, daar Hij aan zijn verbond gedacht.

12 Zij tartten steeds weer Gods geduld. Zij zonken weg in eigen schuld.
Psalm 106: 16, 17, 18, 19 Zij tartten steeds weer Gods geduld. Zij zonken weg in eigen schuld. Hun haters sloegen diepe wonden. Zij werden eeuwenlang gekweld en in de ballingschap gezonden, ten prooi aan wreedheid en geweld

13 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 46: 1, 4 Gebed Lezen: Jeremia 35 Zingen: Psalm 106: 16, 17, 18, 19 Tekst: Jeremia 35: 16 Preek Zingen: Psalm 85: 3, 4

14 Onvoorwaardelijke trouw.
Tekst: Jeremia 35: 16 Onvoorwaardelijke trouw.

15 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Psalm 85: 3, 4 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet; de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, het recht dat uit de hemel nederziet. De velden deelt Hij van zijn overvloed, de Here die ons zegent met zijn goed.

16 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
Psalm 85: 3, 4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

17 Zingen: Psalm 85: 3, 4 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Gebed Collecte Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG 81) Zegen

18 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gezang 179b (GK 4) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

19 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
Gezang 179b (GK 4) opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

20 Zingen: Psalm 85: 3, 4 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Gebed Collecte Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG 81) Zegen

21 COLLECTE Collectemunten nodig? Vandaag is de collecte voor de Kerk
Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur COLLECTE Vandaag is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 160: 1, 2 (NG 81)

22 COLLECTE Collectemunten nodig? Volgende week
Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Erik Melse Volgende week: Arie Joosse Na de collecte zingen we: Gezang 160: 1, 2 (NG 81)

23 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Gezang 160: 1, 2 (NG 81) Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde Die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, heb Gij gegeven, Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

24 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
Gezang 160: 1, 2 (NG 81) Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, heb Gij gegeven, Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

25 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

26 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag om 9. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag om 9.30 uur. 9 oktober Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google