De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
In deze dienst wordt een preek gelezen van Ds. D.F. Ensing te Langeslag De preek wordt gelezen door oud. Nico v/d Ketterij De preek gaat over: Spreuken 4: 23 Allemaal aan de hartbewaking! In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Psalm 108: 1, 4

2 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 108: 1, 4 Gebed Lezen: Spreuken 4 Zingen: Psalm 40: 1, 4 Tekst: Spreuken 4: 23 Preek: Allemaal aan de hartbewaking! Zingen: Psalm 19: 4, 6 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) Gebed Collecte Zingen: Psalm 111: 1, 5, 6 Zegen

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 108: 1, 4 Gebed Lezen: Spreuken 4 Zingen: Psalm 40: 1, 4 Tekst: Spreuken 4: 23 Preek: Allemaal aan de hartbewaking! Zingen: Psalm 19: 4, 6 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) Gebed Collecte Zingen: Psalm 111: 1, 5, 6 Zegen

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 108: 1, 4 Gebed Lezen: Spreuken 4 Zingen: Psalm 40: 1, 4 Tekst: Spreuken 4: 23 Preek: Allemaal aan de hartbewaking! Zingen: Psalm 19: 4, 6 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) Gebed Collecte Zingen: Psalm 111: 1, 5, 6 Zegen

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 108: 1, 4 Gebed Lezen: Spreuken 4 Zingen: Psalm 40: 1, 4 Tekst: Spreuken 4: 23 Preek: Allemaal aan de hartbewaking! Zingen: Psalm 19: 4, 6 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) Gebed Collecte Zingen: Psalm 111: 1, 5, 6 Zegen

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 108: 1, 4 Gebed Lezen: Spreuken 4 Zingen: Psalm 40: 1, 4 Tekst: Spreuken 4: 23 Preek: Allemaal aan de hartbewaking! Zingen: Psalm 19: 4, 6 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) Gebed Collecte Zingen: Psalm 111: 1, 5, 6 Zegen

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 108: 1, 4 Gebed Lezen: Spreuken 4 Zingen: Psalm 40: 1, 4 Tekst: Spreuken 4: 23 Preek: Allemaal aan de hartbewaking! Zingen: Psalm 19: 4, 6 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) Gebed Collecte Zingen: Psalm 111: 1, 5, 6 Zegen

8 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 108: 1, 4 Gebed Lezen: Spreuken 4 Zingen: Psalm 40: 1, 4 Tekst: Spreuken 4: 23 Preek: Allemaal aan de hartbewaking! Zingen: Psalm 19: 4, 6 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) Gebed Collecte Zingen: Psalm 111: 1, 5, 6 Zegen

9 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 108: 1, 4 Gebed Lezen: Spreuken 4 Zingen: Psalm 40: 1, 4 Tekst: Spreuken 4: 23 Preek: Allemaal aan de hartbewaking! Zingen: Psalm 19: 4, 6 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) Gebed Collecte Zingen: Psalm 111: 1, 5, 6 Zegen

10 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels
Gezang 179a (GK 3) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

11 zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
Gezang 179a (GK 3) opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen,amen.

12 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 108: 1, 4 Gebed Lezen: Spreuken 4 Zingen: Psalm 40: 1, 4 Tekst: Spreuken 4: 23 Preek: Allemaal aan de hartbewaking! Zingen: Psalm 19: 4, 6 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) Gebed Collecte Zingen: Psalm 111: 1, 5, 6 Zegen

13 de 1e collecte is voor de Diaconie “De Driehoek”
Vandaag: de 1e collecte is voor de Diaconie “De Driehoek” de 2e collecte is voor de Evangelisatie “E&Rprojekt” Volgende week: de 2e collecte is voor de kerk Na de collecte zingen we: Psalm 111: 1, 5, 6

14 Een uitgestoken hand eerst ontvangen en dan geven de collecte is uiting van dankbaarheid; ‘offer der dankbaarheid’ tijd, geld en aandacht voor hen die onze hulp nodig hebben van harte aanbevolen!

15 Als moeilijkheden problemen worden…

16 Christelijke psychosociale hulpverlening bij o.a.
Relatieproblemen Identiteitsvragen Depressiviteit Angst en paniekstoornis Burnout Seksverslaving Rouwverwerking Verwerking misbruik

17 Hulpverlening aan jongeren (18 +)
Op eigen benen! Veel jongeren zijn op zoek naar een volwaardige plek in kerk en maatschappij. Wie ben jij in relatie met je ouders, vrienden, God? Keuzes maken kun je leren! Emoties: loop er niet voor weg. Soms heb je hier hulp bij nodig….

18 Een uitdaging voor vrouwen…
Als je zorgend bent ingesteld, wie zorgt er dan voor jou? Ja zeggen, als je nee bedoelt..? In de Cursus voor vrouwen leer je: Jezelf beter kennen Je mogelijkheden ontplooien Grenzen te stellen Je gaven te gebruiken

19 Bij relatieproblemen…
Wij maken ruzie, Maar niet meer dan een ander. We hebben geleerd om met elkaar te praten! Samen kom je er niet uit. Natuurlijk vraag je hulp bij relatieproblemen.

20 Over sommige geheimen kun je maar beter praten…
Geldproblemen Seksverslaving Relatieproblemen Eenzaamheid Angsten Eetverslaving Schuldgevoelens

21 Uw steun… Jaarlijks vragen ruim cliënten hulp bij De Driehoek. Dank zij uw bijdrage en uw gebed kunnen wij de hulp blijven geven. Broeders en zusters, Hartelijk dank!

22 Gebedspunten Wilt u blijven bidden voor uw broeders en zusters die (dreigen) vast (te) lopen? Wilt u vragen om wijsheid voor de medewerkers van De Driehoek? Wilt u vragen om voldoende financiële middelen zodat christelijke hulpverlening kan blijven bestaan? Tenslotte: Vergeet niet te danken!

23 Meer informatie op…

24 de 1e collecte is voor de Diaconie “De Driehoek”
Vandaag: de 1e collecte is voor de Diaconie “De Driehoek” de 2e collecte is voor de Evangelisatie “E&Rprojekt” Volgende week: de 2e collecte is voor de kerk Na de collecte zingen we: Psalm 111: 1, 5, 6

25 Zingen: Psalm 111: 1, 5, 6 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen

26 Zingen: Psalm 111: 1, 5, 6 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google