De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. P.R. Baas te Vlissingen Voorlezer: Trudy Staat We lezen: Ezra 7 : 1 – 10 Nehemia 7 : 72b – 8 : 12 De preek gaat over Nehemia 8 : 3b Alle liederen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 1: 1, 2, 3, 4

3 God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne
Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.

4 God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen,
Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

5 God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide,
Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.

6 en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde
Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

7 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Ezra 7 : 1 – 10 Zingen: Gezang 177: 1, 2 (GK 6) Lezen: Nehemia 7 : 72b – 8 : 12 Zingen: Psalm 134 : 2 Tekst: Nehemia 8 : 3b Preek Zingen: Liedboek 249: 1, 2, 3

8 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Ezra 7 : 1 – 10 Zingen: Gezang 177: 1, 2 (GK 6) Lezen: Nehemia 7 : 72b – 8 : 12 Zingen: Psalm 134 : 2 Tekst: Nehemia 8 : 3b Preek Zingen: Liedboek 249: 1, 2, 3

9 Hoor, trouwe Vader, ons gebed, zie op uw Zoon,
Gezang 177: 1, 2 Hoor, trouwe Vader, ons gebed, zie op uw Zoon, want Hij verliet de hemeltroon om onze straf te dragen. Wij bidden: schenk ons hier uw Geest die schijnen doet uw Woord, een lamp voor onze voet, het licht voor alle dagen. Geef aan uw knecht vrijmoedigheid om naar uw wil te preken en laat hem, door uw hand geleid, de volle waarheid spreken, rust hem zo toe, dat hij ons weidt en niets ons zal ontbreken.

10 Drieënig God, genadig Vorst, U die ons ziet
Gezang 177: 1, 2 Drieënig God, genadig Vorst, U die ons ziet en luistert naar gebed en lied, kom ons verstand verlichten. Geef ons ook inzicht in uw Woord, een open oor, een hart dat graag uw wetten hoort, om zich ernaar te richten. Verkondig Hem die overwon en satan kwam onttronen; schenk levend water uit uw bron dat helder toe komt stromen, laat blinkend als de zomerzon uw boodschap tot ons komen.

11 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Ezra 7 : 1 – 10 Zingen: Gezang 177: 1, 2 (GK 6) Lezen: Nehemia 7 : 72b – 8 : 12 Zingen: Psalm 134 : 2 Tekst: Nehemia 8 : 3b Preek Zingen: Liedboek 249: 1, 2, 3

12 Heft nu uw handen naar omhoog richt op het heiligdom uw oog.
Psalm 134 : 2 Heft nu uw handen naar omhoog richt op het heiligdom uw oog. Brengt uit des Heren tempelhof aan Hem uw dank, uw lied en lof

13 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Ezra 7 : 1 – 10 Zingen: Gezang 177: 1, 2 (GK 6) Lezen: Nehemia 7 : 72b – 8 : 12 Zingen: Psalm 134 : 2 Tekst: Nehemia 8 : 3b Preek Zingen: Liedboek 249: 1, 2, 3

14 Aandachtig luisteren naar Gods Woord
Tekst: Nehemia 8 : 3b Aandachtig luisteren naar Gods Woord is van levensbelang.

15 die aanrukt uit den hoge en heel het huis vervult
Liedboek 249: 1, 2, 3 Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen, die doordringt in het hart, in de verborgen hof, en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.

16 dat neerstrijkt op de hoofden, de vonk die overspringt
Liedboek 249: 1, 2, 3 Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, de vonk die overspringt op allen die geloven. Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan, versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.

17 het brood van God gegeven, dat mededeelzaam is
Liedboek 249: 1, 2, 3 Wij teren op het woord, het brood van God gegeven, dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. Dus zegt en zingt het voort, geeft uit met gulle hand dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.

18 Zingen: Liedboek 249: 1, 2, 3 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK4) Gebed Collecte Zingen: Psalm 99 : 1, 6, 8 Zegen

19 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gezang 179b (GK 4) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

20 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
Gezang 179b (GK 4) opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

21 Zingen: Liedboek 249: 1, 2, 3 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK4) Gebed Collecte Zingen: Psalm 99 : 1, 6, 8 Zegen

22 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de kerk
de 2e collecte is voor Evangelisatie E&R Na de collecte zingen we: Psalm 99 : 1, 6, 8

23 COLLECTE Volgende Week de 1e collecte is voor de diaconie
de 2e collecte is voor de kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Petra schutte Volgende week: Johan Marsman Na de collecte zingen we: Psalm 99 : 1, 6, 8

24 sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem.
Psalm 99 : 1, 6, 8 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen.

25 als zijn heilig schrift. 't Woord, door God gegeven,
Psalm 99 : 1, 6, 8 In een dicht wolk sprak Hij tot zijn volk. Wat Hij metterdaad openbaarde, staat in hun hart gegrift als zijn heilig schrift. 't Woord, door God gegeven, is voor hen het leven.

26 groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer,
Psalm 99 : 1, 6, 8 Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, die met macht gekroond op de Sion troont. Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de HERE.

27 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

28 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 1 augustus om 9
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 1 augustus om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google