De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 4 mei 2014 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 4 mei 2014 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 4 mei 2014 middagdienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: student Arrie Mak (Almere)
Ouderling: Egge Groenewold Organist: Wim Brunsveld

3 Opwekking 715 Gezang 427: 1 en 2 Opwekking 640 Psalm 121: 1 – 4 Geloofsbelijdenis Psalm 121

4 Welkom en mededelingen

5 Opwekking 715 (Psalm 84 – Psalmen voor Nu)
1. Wat hou ik van Uw huis Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

6 Opwekking 715 (Psalm 84 – Psalmen voor Nu)
2. Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

7 Opwekking 715 (Psalm 84 – Psalmen voor Nu)
3. Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan zij van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

8 Opwekking 715 (Psalm 84 – Psalmen voor Nu)
4. Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja liever één dag dicht bij U dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

9 Opwekking 715 (Psalm 84 – Psalmen voor Nu)
5. De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de Hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van Uw huis!

10 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

11 der trouwe hoed' en zegen van Hem, die 't al regeert.
Gezang 427: 1 en 2 1. Beveel gerust uw wegen, al wat u 't harte deert, der trouwe hoed' en zegen van Hem, die 't al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.

12 2. De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed,
Gezang 427: 1 en 2 2. De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed, op Hem uw hope bouwen, zal slagen wat gij doet. Door geen bekommeringen, geen klagen en geen pijn laat God zich iets ontwringen: Hij wil gebeden zijn.

13 Gebed Gebed

14 We lezen Psalm 121 uit de Herziene Statenvertaling.

15 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
Psalm 121 God bewaart Zijn volk 1 Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. 2 Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

16 3 Hij zal uw voet niet laten wankelen,
Psalm 121 3 Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. 4 Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. 5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 6 De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht.

17 7 De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.
Psalm 121 7 De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. 8 De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

18 Ik hef mijn ogen op naar de bergen waar komt mijn hulp vandaan?
Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen waar komt mijn hulp vandaan? ik hef mijn ogen op naar U Heer, Die mij bij zal staan.

19 die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val.
Opwekking 640 Mijn hulp is van U Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn Beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?

20 Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan,
Opwekking 640 U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U Heer! Mijn hulp is van U Heer. O, van U!

21 ‘Van wie verwachten wij het in ons leven?’

22 Preek Preek

23 1. Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,
Psalm 121: 1, 2, 3 en 4 1. Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

24 2. Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet:
Psalm 121: 1, 2, 3 en 4 2. Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

25 3. De Heer brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht
Psalm 121: 1, 2, 3 en 4 3. De Heer brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. Uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

26 4. De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed,
Psalm 121: 1, 2, 3 en 4 4. De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

27 Gebeden Gebeden

28 Er zal nu worden gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor:
Diaconie Kerk

29 Ik geloof in God den Vader, den Almachtige,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

30 is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

31 Ik geloof in den Heiligen Geest.
Geloofsbelijdenis Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

32 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

33 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 4 mei 2014 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google