De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: Dr. H.J.C.C.J. Wilschut, te Smilde We lezen: Johannes 10:1 - 30 De preek gaat over: Zondag 21 HC HEB JE HET OVER DE KERK, DAN HEB JE HET OVER DE KUDDE VAN DE GOEDE HERDER In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Psalm 80: 1, 2, 10

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 80: 1, 2, 10
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 80: 1, 2, 10

3 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 80: 1, 2, 10 Gebed Lezen: Johannes 10: Zingen: Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 Preek over Zondag 21 HC Zingen: Gezang 179b ( GK 4)

4 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 80: 1, 2, 10 Gebed Lezen: Johannes 10: Zingen: Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 Preek over Zondag 21 HC Zingen: Gezang 179b ( GK 4)

5 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 80: 1, 2, 10 Gebed Lezen: Johannes 10: Zingen: Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 Preek over Zondag 21 HC Zingen: Gezang 179b ( GK 4)

6 Hij voert mij al zachtkens aan waatren der rust.
Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waatren der rust.

7 Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen
Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel.

8 geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen;
Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf, geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen; o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf!

9 De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn verkwikken en laven
Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn verkwikken en laven zijn hemelse gaven; Hij wil mij versterken met brood en met wijn.

10 zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd.
Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd! 'k zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren: zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd.

11 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 80: 1, 2, 10 Gebed Lezen: Johannes 10: Zingen: Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 Preek over Zondag 21 HC Zingen: Gezang 179b ( GK 4)

12 HEB JE HET OVER DE KERK, DAN HEB JE HET OVER DE KUDDE VAN
Tekst: Zondag 21 HC Zingen: Gezang 179b ( GK 4) HEB JE HET OVER DE KERK, DAN HEB JE HET OVER DE KUDDE VAN DE GOEDE HERDER waar je luistert naar de stem van de Herder 2. waar je samenleeft in één band met de Herder 3. waar je toekomst hebt door de inzet

13 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gezang 179b (GK 4) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

14 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
Gezang 179b (GK 4) opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

15 Dankgebed Collecte Zingen: Gezang 69: 1 (GK18) Zegen

16 de 1e collecte is voor de kerk
Vandaag: de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de Kerk “Bijdr. Kerkverband” Volgende week: de 1e collecte is voor de Diaconie de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: vandaag: Kevin Metz volgende week: Marijke Newsome Na de collecte zingen we: Gezang 69: 1 (GK18)

17 U, heilig Godslam, loven wij, Gij hebt voor ons aan 't kruis geleden,
Gezang 69: 1 (GK18) U, heilig Godslam, loven wij, Gij hebt voor ons aan 't kruis geleden, Gij doet ons tot de Vader treden als koningen en priesters. Gij, Gij, Heiland, kocht ons met uw bloed, dies brengen wij U dank en ere en werpen in aanbidding, Here, al onze kronen aan uw voet. Ja, amen, ja, halleluja!

18 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google