De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: Ds. D. Griffoen te vrouwenpolder We lezen: Lucas 1: 26 – 38 Galaten 4: 1 – 5 De preek gaat over Zondag 14 HC Waarom moest Gods Zoon mens worden om ons weer mensen te maken? Het eerste lied: Psalm 98: 1, 2, 3 Gezang 81: 1, 2 (GK 12) Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd . .

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 98: 1, 2, 3 . .

3 Psalm 98: 1, 2, 3

4 Psalm 98: 1, 2, 3

5 Psalm 98: 1, 2, 3

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 1, 2, 3
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 1, 2, 3 Zingen: Gezang 81: 1, 2 (GK 12) Gebed Lezen: Lucas 1: 26 – 38 Galaten 4: 1 – 5 Zingen: Liedboek 132: 1, 2, 3 Tekst: Zondag 14 HC Preek Zingen: Gezang 81: 3, 4 (GK 12) . .

7 . Gezang 81: 1, 2 (GK 12) . .

8 . Gezang 81: 1, 2 (GK 12) . .

9 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 1, 2, 3
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 1, 2, 3 Zingen: Gezang 81: 1, 2 (GK 12) Gebed Lezen: Lucas 1: 26 – 38 Galaten 4: 1 – 5 Zingen: Liedboek 132: 1, 2, 3 Tekst: Zondag 14 HC Preek Zingen: Gezang 81: 3, 4 (GK 12) . .

10 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 1, 2, 3
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 1, 2, 3 Zingen: Gezang 81: 1, 2 (GK 12) Gebed Lezen: Lucas 1: 26 – 38 Galaten 4: 1 – 5 Zingen: Liedboek 132: 1, 2, 3 Tekst: Zondag 14 HC Preek Zingen: Gezang 81: 3, 4 (GK 12) . .

11 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 1, 2, 3
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 1, 2, 3 Zingen: Gezang 81: 1, 2 (GK 12) Gebed Lezen: Lucas 1: 26 – 38 Galaten 4: 1 – 5 Zingen: Liedboek 132: 1, 2, 3 Tekst: Zondag 14 HC Preek Zingen: Gezang 81: 3, 4 (GK 12) . .

12 . Liedboek 132: 1, 2, 3 . .

13 . Liedboek 132: 1, 2, 3 . .

14 . Liedboek 132: 1, 2, 3 . .

15 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 1, 2, 3
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 1, 2, 3 Zingen: Gezang 81: 1, 2 (GK 12) Gebed Lezen: Lucas 1: 26 – 38 Galaten 4: 1 – 5 Zingen: Liedboek 132: 1, 2, 3 Tekst: Zondag 14 HC Preek Zingen: Gezang 81: 3, 4 (GK 12) . .

16 Waarom moest Gods Zoon mens worden om ons weer mensen te maken?
“Ik geloof in de Heer Jezus Christus, de eniggeboren zoon van God … Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en in een mens geworden.”

17 Het woord (van God) is mens geworden en het heeft bij ons (mensen) ge­woond vol goedheid en waarheid en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader, Johannes 1,14

18 “Wees maar niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen…” Lucas 1:30-31

19 “Zie, de dienares van de Heere, laat met mij maar geschieden overeenkomstig uw woord… HSV) –
”De Heer wil ik dienen, laar er maar met mij gebeuren wat u hebt gezegd….” NBV Lucas 1:38

20 Het evangelie van de Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als Zoon van God en door de Heilige Geest bekleed met macht toen Hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood, Rom 1,3-4.

21 en het Woord is naar de Hemel gevaren

22 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Johannes 3:16-17

23 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon,
geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. Galaten 4:4-5

24 Waarom werd God mens?

25 … omdat God mensen weer mens wilde laten worden

26 Omdat God verloren mensen alleen door een echt mens wil redden…

27

28 Geloofsbelijdenis – EL 289 (Mel: LvdK 293) Gebed Collecte
. . Zingen: Gezang 81: 3, 4 (GK 12) Geloofsbelijdenis – EL 289 (Mel: LvdK 293) Gebed Collecte Zingen: Psalm 25: 1, 4, 8, 10 Zegen . .

29 . Gezang 81: 3, 4 (GK 12) . .

30 . Gezang 81: 3, 4 (GK 12) . .

31 Geloofsbelijdenis – EL 289 (Mel: LvdK 293) Gebed Collecte
. . Zingen: Gezang 81: 3, 4 (GK 12) Geloofsbelijdenis – EL 289 (Mel: LvdK 293) Gebed Collecte Zingen: Psalm 25: 1, 4, 8, 10 Zegen . .

32 Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is,
. . EL 289: 1, 2, 3, 4 (Mel: LvdK 293) Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. Hij, de Koning van de kosmos, het gesternte zingt zijn eer heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer. . .

33 Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam.
EL 289: 1, 2, 3, 4 (Mel: LvdK 293) Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam. Zoon van God en Zoon des Mensen goede Herder, Offerlam. Door te lijden en te sterven - groot is het geheimenis! - schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is. . .

34 Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan
. . EL 289: 1, 2, 3, 4 (Mel: LvdK 293) Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan en op Pasen - God zij glorie - uit het graf is opgestaan. Door het brood - dit is mijn lichaam - door de wijn - dit is mijn bloed - geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed. . .

35 Ik geloof dat ter bescherming, en de vrede op deez’ aard
. . EL 289: 1, 2, 3, 4 (Mel: LvdK 293) Ik geloof dat ter bescherming, en de vrede op deez’ aard Geest van eenheid en ontferming in mijn leven wordt bewaard. Ik geloof in ene kudde van verlosten door de Heer, in één doop en één gemeente, en het Rijk dat wederkeert. . .

36 Geloofsbelijdenis – EL 289 (Mel: LvdK 293) Gebed Collecte
. . Zingen: Gezang 81: 3, 4 (GK 12) Geloofsbelijdenis – EL 289 (Mel: LvdK 293) Gebed Collecte Zingen: Psalm 25: 1, 4, 8, 10 Zegen . .

37 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Volgende week: Joelle Treurniet Na de collecte zingen we: Psalm 25: 1, 4, 8, 10 . .

38 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Volgende week: Joelle Treurniet Na de collecte zingen we: Psalm 25: 1, 4, 8, 10 . .

39 Psalm 25: 1, 4, 8, 10

40 Psalm 25: 1, 4, 8, 10

41 Psalm 25: 1, 4, 8, 10

42 Psalm 25: 1, 4, 8, 10

43 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

44 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 24 juni
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 24 juni om 9.30 uur. Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google