De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tellen onze goede werken mee?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tellen onze goede werken mee?"— Transcript van de presentatie:

1 Tellen onze goede werken mee?
Welkom in deze kerkdienst Voorganger: Ds. P.J. Trimp te Goes Voorlezer: Pepijn Boeije We lezen: Jacobus 2: De preek gaat over Zondag 24 Tellen onze goede werken mee? In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Psalm 66: 3, 5, 7

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 66: 3, 5, 7
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 66: 3, 5, 7

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 66: 3, 5, 7 Gebed Lezen: Jacobus 2: Zingen: Psalm 56: 4 Tekst: Zondag 24 Preek Zingen: Psalm 86: 4, 5 Belijdenis van geloof: Gezang 179b Gebeden Collecte Zingen: Liedboek 481: 1, 2, 3 Zegen

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 66: 3, 5, 7 Gebed Lezen: Jacobus 2: Zingen: Psalm 56: 4 Tekst: Zondag 24 Preek Zingen: Psalm 86: 4, 5 Belijdenis van geloof: Gezang 179b Gebeden Collecte Zingen: Liedboek 481: 1, 2, 3 Zegen

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 66: 3, 5, 7 Gebed Lezen: Jacobus 2: Zingen: Psalm 56: 4 Tekst: Zondag 24 Preek Zingen: Psalm 86: 4, 5 Belijdenis van geloof: Gezang 179b Gebeden Collecte Zingen: Liedboek 481: 1, 2, 3 Zegen

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 66: 3, 5, 7 Gebed Lezen: Jacobus 2: Zingen: Psalm 56: 4 Tekst: Zondag 24 Preek Zingen: Psalm 86: 4, 5 Belijdenis van geloof: Gezang 179b Gebeden Collecte Zingen: Liedboek 481: 1, 2, 3 Zegen

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 66: 3, 5, 7 Gebed Lezen: Jacobus 2: Zingen: Psalm 56: 4 Tekst: Zondag 24 Preek Zingen: Psalm 86: 4, 5 Belijdenis van geloof: Gezang 179b Gebeden Collecte Zingen: Liedboek 481: 1, 2, 3 Zegen

8 BIED GOD ALS DANK EEN BOEKET GOEDE WERKEN AAN!
Tekst: Zondag 24 Zingen: Psalm 86: 4, 5 BIED GOD ALS DANK EEN BOEKET GOEDE WERKEN AAN! 1. Is je geloof dood of levend? 2. Is je dienst loondienst of liefdedienst?

9 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 66: 3, 5, 7 Gebed Lezen: Jacobus 2: Zingen: Psalm 56: 4 Tekst: Zondag 24 Preek Zingen: Psalm 86: 4, 5 Belijdenis van geloof: Gezang 179b Gebeden Collecte Zingen: Liedboek 481: 1, 2, 3 Zegen

10 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gezang 179b (GK 4) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

11 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
Gezang 179b (GK 4) opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

12 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 66: 3, 5, 7 Gebed Lezen: Jacobus 2: Zingen: Psalm 56: 4 Tekst: Zondag 24 Preek Zingen: Psalm 86: 4, 5 Belijdenis van geloof: Gezang 179b Gebeden Collecte Zingen: Liedboek 481: 1, 2, 3 Zegen

13 de 1e collecte is voor de Diakonie “SGJ”
Vandaag: de 1e collecte is voor de Diakonie “SGJ” de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk bijdrage kerkverband Bloemenbezorging: vandaag: Adriana Smit volgende week: Erik Melse Na de collecte zingen we: Liedboek 481: 1, 2, 3

14 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
Liedboek 481: 1, 2, 3 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

15 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede,
Liedboek 481: 1, 2, 3 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

16 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,
Liedboek 481: 1, 2, 3 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

17 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

18


Download ppt "Tellen onze goede werken mee?"

Verwante presentaties


Ads door Google