De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schriftlezing: Handelingen 25: 23 – 26: 32 Zingen: Psalm 67 : 1, 2, 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schriftlezing: Handelingen 25: 23 – 26: 32 Zingen: Psalm 67 : 1, 2, 3"— Transcript van de presentatie:

1 Schriftlezing: Handelingen 25: 23 – 26: 32 Zingen: Psalm 67 : 1, 2, 3
Voorganger: ds D.W.L. Krol te Terneuzen Votum en zegengroet Zingen: Gezang 140 : 1, 2, 3 (GK 36) Gebed Schriftlezing: Handelingen 25: 23 – 26: 32 Zingen: Psalm 67 : 1, 2, 3 Preek over Handelingen 26: 29 Zingen: Psalm 92 : 1, 3, 7, 8 Dankzegging en voorbede Liedboek 217 Gebed Gebed

2 Schriftlezing: Handelingen 25: 23 – 26: 32 Zingen: Psalm 67 : 1, 2, 3
Votum en zegengroet Zingen: Gezang 140 : 1, 2, 3 (GK 36) Gebed Schriftlezing: Handelingen 25: 23 – 26: 32 Zingen: Psalm 67 : 1, 2, 3 Preek over Handelingen 26: 29 Zingen: Psalm 92 : 1, 3, 7, 8 Dankzegging en voorbede Liedboek 217 Gebed Gebed

3 Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheên
Gezang 140 : 1, 2, 3 (GK 36) Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheên heb ik van mijn God genoten, 'k roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niet tot aanzijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

4 Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijnen eigen Zoon
Gezang 140 : 1, 2, 3 (GK 36) Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijnen eigen Zoon voor die afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon. Ja, toen wij nog zondaars waren, schonk d' ontfermer ons gena, stierf zijn Zoon op Golgotha, stierf voor ons, die zondaars waren: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

5 Dat heet grondelooz' ontferming, dat genade, rijk en vrij!
Gezang 140 : 1, 2, 3 (GK 36) Dat heet grondelooz' ontferming, dat genade, rijk en vrij! God schenkt redding en bescherming, schenkt z' aan zondaars, schenkt z' aan mij. Ja, wanneer mijn onvermogen en mijn diep bederf mij smart, toont mij 't goddlijk vaderhart zijn verlossend mededogen: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

6 Schriftlezing: Handelingen 25: 23 – 26: 32 Zingen: Psalm 67 : 1, 2, 3
Votum en zegengroet Zingen: Gezang 140 : 1, 2, 3 (GK 36) Gebed Schriftlezing: Handelingen 25: 23 – 26: 32 Zingen: Psalm 67 : 1, 2, 3 Preek over Handelingen 26: 29 Zingen: Psalm 92 : 1, 3, 7, 8 Dankzegging en voorbede Liedboek 217 Gebed Gebed

7 Schriftlezing: Handelingen 25: 23 – 26: 32 Zingen: Psalm 67 : 1, 2, 3
Votum en zegengroet Zingen: Gezang 140 : 1, 2, 3 (GK 36) Gebed Schriftlezing: Handelingen 25: 23 – 26: 32 Zingen: Psalm 67 : 1, 2, 3 Preek over Handelingen 26: 29 Zingen: Psalm 92 : 1, 3, 7, 8 Dankzegging en voorbede Liedboek 217 Gebed Gebed

8 Schriftlezing: Handelingen 25: 23 – 26: 32 Zingen: Psalm 67 : 1, 2, 3
Votum en zegengroet Zingen: Gezang 140 : 1, 2, 3 (GK 36) Gebed Schriftlezing: Handelingen 25: 23 – 26: 32 Zingen: Psalm 67 : 1, 2, 3 Preek over Handelingen 26: 29 Zingen: Psalm 92 : 1, 3, 7, 8 Dankzegging en voorbede Liedboek 217 Gebed Gebed

9 Schriftlezing: Handelingen 25: 23 – 26: 32 Zingen: Psalm 67 : 1, 2, 3
Votum en zegengroet Zingen: Gezang 140 : 1, 2, 3 (GK 36) Gebed Schriftlezing: Handelingen 25: 23 – 26: 32 Zingen: Psalm 67 : 1, 2, 3 Preek over Handelingen 26: 29 Zingen: Psalm 92 : 1, 3, 7, 8 Dankzegging en voorbede Liedboek 217 Gebed Gebed

10 Dankzegging en voorbede Geloofsbelijdenis: - Gezang 123 : 1 (GK 2)
Zingen: Psalm 92 : 1, 3, 7, 8 Dankzegging en voorbede Geloofsbelijdenis: - Gezang 123 : 1 (GK 2) - Apostolische Geloofsbelijdenis over God de Zoon - Gezang 123 : 5 (GK 2) Collecte Zingen: Liedboek 444 : 1,2,3 Zegen

11 Dankzegging en voorbede Geloofsbelijdenis: - Gezang 123 : 1 (GK 2)
Zingen: Psalm 92 : 1, 3, 7, 8 Dankzegging en voorbede Geloofsbelijdenis: - Gezang 123 : 1 (GK 2) - Apostolische Geloofsbelijdenis over God de Zoon - Gezang 123 : 5 (GK 2) Collecte Zingen: Liedboek 444 : 1,2,3 Zegen

12 'k Geloof in God de Vader, die uit niets
Gezang 123 : 1 (GK 2) 'k Geloof in God de Vader, die uit niets geschapen heeft zijn hemelwoning, almachtig in het leven riep de aarde met de mens als koning. God, die met kracht in eeuwigheid regeert door zijn voorzienigheid, zal aan zijn vaderhand mij leiden met trouw in voor- en tegenspoed, om Christus' wil mij veilig weiden, zoals een goede herder doet.

13 Apostolische Geloofsbelijdenis
over God de Zoon

14 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost
Gezang 123 : 5 (GK 2) 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost en hoop aan Christus' kerk wil geven. 'k Geloof een kerk, die wereldwijd verbonden is in leer en leven; als bruid van Christus, die haar leidt, is zij getooid met heiligheid. 'k Belijd vergeving van de zonden. Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt en zal dan, met mijn ziel verbonden, weer leven, eeuwig, onbevlekt.

15 Na de collecte zingen we: Liedboek 444: 1, 2, 3
Vandaag: de 1e collecte is voor de kerkopbouw Venlo/Maastricht de 2e collecte is voor de kerk Volgende week de 1e collecte is voor de St Broederschap Spanje Na de collecte zingen we: Liedboek 444: 1, 2, 3

16 Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U
Liedboek 444: 1, 2, 3 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

17 looft uw liefd' en zingt ervan. Alle englen, die U dienen,
Liedboek 444: 1, 2, 3 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle englen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: Heilig, heilig, heilig toe!

18 neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan
Liedboek 444: 1, 2, 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

19 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Schriftlezing: Handelingen 25: 23 – 26: 32 Zingen: Psalm 67 : 1, 2, 3"

Verwante presentaties


Ads door Google