De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: Ds. P.J. Trimp te Goes We lezen: Ezechiel 36 : De preek gaat over Ezechiel 47 : 1 – 12 Ezechiel ziet de Geest al komen…..! In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied: Psalm 84 : 1, 3, 6 . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 84 : 1, 3, 6
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 84 : 1, 3, 6

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 84 : 1, 3, 6 Gebed Lezen: Ezechiel 36 : Zingen: Psalm 65 : 2, 5 Tekst: Ezechiel 47 : Zingen: Gezang 102 A : 5 (GK 26A) Preek Zingen: Psalm 36 : 2, 3

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 84 : 1, 3, 6 Gebed Lezen: Ezechiel 36 : Zingen: Psalm 65 : 2, 5 Tekst: Ezechiel 47 : Zingen: Gezang 102 A : 5 (GK 26A) Preek Zingen: Psalm 36 : 2, 3

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 84 : 1, 3, 6 Gebed Lezen: Ezechiel 36 : Zingen: Psalm 65 : 2, 5 Tekst: Ezechiel 47 : Zingen: Gezang 102 A : 5 (GK 26A) Preek Zingen: Psalm 36 : 2, 3

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 84 : 1, 3, 6 Gebed Lezen: Ezechiel 36 : Zingen: Psalm 65 : 2, 5 Tekst: Ezechiel 47 : Zingen: Gezang 102 A : 5 (GK 26A) Preek Zingen: Psalm 36 : 2, 3

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 84 : 1, 3, 6 Gebed Lezen: Ezechiel 36 : Zingen: Psalm 65 : 2, 5 Tekst: Ezechiel 47 : Zingen: Gezang 102 A : 5 (GK 26A) Preek Zingen: Psalm 36 : 2, 3

8 Trooster, zalver, Gij zult komen op 't gebed, door U verwekt.
Gezang 102 A : 5 (GK 26A) Trooster, zalver, Gij zult komen op 't gebed, door U verwekt. Van uw regens, van uw stromen wordt eens d' aarde gans bedekt. Liefd' en ijver zullen blaken, waar reeds alles scheen verkwijnd, als de pinksterzon verschijnt. Noordenwind, o wil ontwaken, zuidenwind, doorwaai de hof. Heilge Geest, U zij de lof!

9 Kijk eens naar 1. de geheime bron,
Tekst: Ezechiel 47 : Zingen: Psalm 36 : 2, 3 DE TEMPELBEEK ZEGT VEEL OVER DE GEEST Kijk eens naar 1. de geheime bron, 2. de genezende kracht en het vruchtbare leven!

10 Zingen: Psalm 36 : 2, 3 Geloofsbelijdenis: Gezang 179A (GK3) beurtzang Gebed Collecte Zingen: Liedboek 288 : 5, 7, 8 Zegen

11 Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels
Gezang 179a (GK 3) Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; Die ontvangen is van de Heilge Geest, Vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

12 Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
Gezang 179a (GK 3) Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; Vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Allen: Amen, amen, amen.

13 Zingen: Psalm 36 : 2, 3 Geloofsbelijdenis: Gezang 179A (GK3) beurtzang Gebed Collecte Zingen: Liedboek 288 : 5, 7, 8 Zegen

14 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek”
Bloemenbezorging: Vandaag: Adriana Smit Volgende week: Erik Melse COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek” de 2e collecte is voor de Kerk Hemelvaartsdag de 1e collecte is voor de st. Broederschap Spanje Volgende Week de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk: Emeritering Na de collecte zingen we: Liedboek 288 : 5, 7, 8

15 het bruiloftsmaal bereiden zijn grote naam ten prijs.
Liedboek 288: 5, 7, 8 Ja, Hij zal ons geleiden in 't schone paradijs, het bruiloftsmaal bereiden zijn grote naam ten prijs. De liefde die wij zingen, zo schoon, zo ongekend, zal uit de bron ontspringen van God ons middelpunt.

16 Dan zijn wij aangezeten in Gods verheven zaal, en zullen met Hem eten
Liedboek 288: 5, 7, 8 Dan zijn wij aangezeten in Gods verheven zaal, en zullen met Hem eten het eeuwig avondmaal. Dan schenkt de boom des levens ons vrucht in overvloed, en van de stroom des levens drinken wij daar met God.

17 Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon,
Liedboek 288: 5, 7, 8 Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon, dan hefen wij daar allen met grote vreugde aan: lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon, de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan.

18 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google