De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

. . veertigdagentijd 2014 1  2  3  4   5  6  'Jezus ontmoeten' . .

Verwante presentaties


Presentatie over: ". . veertigdagentijd 2014 1  2  3  4   5  6  'Jezus ontmoeten' . ."— Transcript van de presentatie:

1 . . veertigdagentijd 2014 1  2  3  4   5  6  'Jezus ontmoeten' . .

2 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. A van der Velden te Eindhoven - Best Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Psalm 31 Lucas 23: De preek gaat over: Psalm 31: 6 en Lucas 43: 46 Het eerste lied: Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 5 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

3 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 5 . .

4 . Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 5 . .

5 . Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 5 . .

6 . Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 5 . .

7 . Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 5 . .

8 . Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 5 . .

9 Preek over Psalm 31: 6 en Lucas 43: 46 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 5 Gebed Lezen: Psalm 31 Zingen: Psalm 31: 1, 2, 3, 8, 9 Lezen: Lucas 23: Zingen: Liedboek 178: 1, 4, 6, 8, 9, 10 Preek over Psalm 31: 6 en Lucas 43: 46 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 . .

10 Preek over Psalm 31: 6 en Lucas 43: 46 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 5 Gebed Lezen: Psalm 31 Zingen: Psalm 31: 1, 2, 3, 8, 9 Lezen: Lucas 23: Zingen: Liedboek 178: 1, 4, 6, 8, 9, 10 Preek over Psalm 31: 6 en Lucas 43: 46 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 . .

11 Preek over Psalm 31: 6 en Lucas 43: 46 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 5 Gebed Lezen: Psalm 31 Zingen: Psalm 31: 1, 2, 3, 8, 9 Lezen: Lucas 23: Zingen: Liedboek 178: 1, 4, 6, 8, 9, 10 Preek over Psalm 31: 6 en Lucas 43: 46 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 . .

12 Psalm 31: 1, 2, 3, 8, 9

13 Psalm 31: 1, 2, 3, 8, 9

14 Psalm 31: 1, 2, 3, 8, 9

15 Psalm 31: 1, 2, 3, 8, 9

16 Psalm 31: 1, 2, 3, 8, 9

17 Preek over Psalm 31: 6 en Lucas 43: 46 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 5 Gebed Lezen: Psalm 31 Zingen: Psalm 31: 1, 2, 3, 8, 9 Lezen: Lucas 23: Zingen: Liedboek 178: 1, 4, 6, 8, 9, 10 Preek over Psalm 31: 6 en Lucas 43: 46 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 . .

18 Preek over Psalm 31: 6 en Lucas 43: 46 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 5 Gebed Lezen: Psalm 31 Zingen: Psalm 31: 1, 2, 3, 8, 9 Lezen: Lucas 23: Zingen: Liedboek 178: 1, 4, 6, 8, 9, 10 Preek over Psalm 31: 6 en Lucas 43: 46 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 . .

19 . Liedboek 178: 1, 4, 6, 8, 9, 10 . .

20 . Liedboek 178: 1, 4, 6, 8, 9, 10 . .

21 . Liedboek 178: 1, 4, 6, 8, 9, 10 . .

22 . Liedboek 178: 1, 4, 6, 8, 9, 10 . .

23 . Liedboek 178: 1, 4, 6, 8, 9, 10 . .

24 . Liedboek 178: 1, 4, 6, 8, 9, 10 . .

25 Preek over Psalm 31: 6 en Lucas 43: 46 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 5 Gebed Lezen: Psalm 31 Zingen: Psalm 31: 1, 2, 3, 8, 9 Lezen: Lucas 23: Zingen: Liedboek 178: 1, 4, 6, 8, 9, 10 Preek over Psalm 31: 6 en Lucas 43: 46 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 . .

26 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen: Psalm 6: 1, 2, 3, 5
. . Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen: Psalm 6: 1, 2, 3, 5 Avondmaalformulier 5 Zingen: Gezang 179b Viering: Liedboek 175 Liedboek 177 Zingen: Psalm 40: 1, 7 Zegen . .

27 Psalm 3: 1, 2, 3

28 Psalm 3: 1, 2, 3

29 Psalm 3: 1, 2, 3

30 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen: Psalm 6: 1, 2, 3, 5
. . Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen: Psalm 6: 1, 2, 3, 5 Avondmaalformulier 5 Zingen: Gezang 179b Viering: Liedboek 175 Liedboek 177 Zingen: Psalm 40: 1, 7 Zegen . .

31 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor St. Fundament
Na de collecte zingen we: Psalm 6: 1, 2, 3, 5 . .

32 COLLECTE Zondag Pasen Is de 1ste collecte voor de Zending
. . COLLECTE Zondag Pasen Is de 1ste collecte voor de Zending En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 6: 1, 2, 3, 5 . .

33 Psalm 6: 1, 2, 3, 5

34 Psalm 6: 1, 2, 3, 5

35 Psalm 6: 1, 2, 3, 5

36 Psalm 6: 1, 2, 3, 5

37 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen: Psalm 6: 1, 2, 3, 5
. . Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen: Psalm 6: 1, 2, 3, 5 Avondmaalformulier 5 Zingen: Gezang 179b Viering: Liedboek 175 Liedboek 177 Zingen: Psalm 40: 1, 7 Zegen . .

38 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bij elkaar om volgens het bevel van onze Heer zijn dood te verkondigen. Eerst horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met

39 de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal

40 drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om onze zonden

41 maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde.
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde. Gemeenschap en verwachting We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente. Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus.

42 Aan het avondmaal mogen we alvast iets
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor God en in heilige, gespannen verwachting.

43 Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren.

44 Gebed

45 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen: Psalm 6: 1, 2, 3, 5
. . Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen: Psalm 6: 1, 2, 3, 5 Avondmaalformulier 5 Zingen: Gezang 179b Viering: Liedboek 175 Liedboek 177 Zingen: Psalm 40: 1, 7 Zegen . .

46 Gezang 179b a, b, c

47 Gezang 179b a, b, c

48 Gezang 179b a, b, c

49 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen: Psalm 6: 1, 2, 3, 5
. . Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen: Psalm 6: 1, 2, 3, 5 Avondmaalformulier 5 Zingen: Gezang 179b Viering: Liedboek 175 Liedboek 177 Zingen: Psalm 40: 1, 7 Zegen . .

50 . Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 . .

51 . Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 . .

52 . Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 . .

53 . Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 . .

54 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

55 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

56 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

57 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

58 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

59 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

60 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

61 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen: Psalm 6: 1, 2, 3, 5
. . Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen: Psalm 6: 1, 2, 3, 5 Avondmaalformulier 5 Zingen: Gezang 179b Viering: Liedboek 175 Liedboek 177 Zingen: Psalm 40: 1, 7 Zegen . .

62 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen: Psalm 6: 1, 2, 3, 5
. . Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen: Psalm 6: 1, 2, 3, 5 Avondmaalformulier 5 Zingen: Gezang 179b Viering: Liedboek 175 Liedboek 177 Zingen: Psalm 40: 1, 7 Zegen . .

63 Psalm 40: 1a, 7a

64 Psalm 40: 1b, 7a

65 Psalm 40: 1a, 7a

66 Psalm 40: 1a, 7b

67 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

68 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 20 april
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 20 april om 9.30 uur Van harte welkom. . .


Download ppt ". . veertigdagentijd 2014 1  2  3  4   5  6  'Jezus ontmoeten' . ."

Verwante presentaties


Ads door Google