De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Prediker 8: NGB art. 1 De preek gaat over: 'God bestaat niet. Hij leeft!' Het eerste lied: Psalm 31: 1, 2 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 31: 1, 2 . .

3 Psalm 31: 1, 2

4 Psalm 31: 1, 2

5 Geloofsbelijdenis = Gezang 107 (GK 29) Viering: Gezang 111 (NG 58)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 31: 1, 2 Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis = Gezang 107 (GK 29) Viering: Gezang 111 (NG 58) Lezen: Prediker 8: NGB art. 1 Preek Zingen: Opwekking 411 . .

6 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
. . Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bijeen om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het heilig evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven: Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en . .

7 gaf de leerlingen ervan met de woorden:
. . Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er . .

8 met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’
Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Gedachtenis In het avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde, want hij gaf zich over in de dood voor zondaars die oprecht belijden . .

9 dat ze nietig zijn voor God. Dat maakt ons blij
Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal dat ze nietig zijn voor God. Dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zusters van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de heilige Geest. . .

10 Met des te meer blijdschap en dankbaarheid
. . Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in ons leven van elke dag. Uitnodiging en terugwijzing Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde, maar we mogen het niet achteloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons een oprecht besef van schuld en . .

11 en maakt zich boos over ons, als we ons niet
. . Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal en maakt zich boos over ons, als we ons niet dagelijks van harte tot hem bekeren. Als we dan toch deelnemen aan de viering halen we alleen maar grotere toorn over ons. Ga daarom bij uzelf na hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en verheug u over uw redding door Christus. . .

12 Geloofsbelijdenis = Gezang 107 (GK 29) Viering: Gezang 111 (NG 58)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 31: 1, 2 Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis = Gezang 107 (GK 29) Viering: Gezang 111 (NG 58) Lezen: Prediker 8: NGB art. 1 Preek Zingen: Opwekking 411 . .

13 Geloofsbelijdenis = Gezang 107 (GK 29) Viering: Gezang 111 (NG 58)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 31: 1, 2 Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis = Gezang 107 (GK 29) Viering: Gezang 111 (NG 58) Lezen: Prediker 8: NGB art. 1 Preek Zingen: Opwekking 411 . .

14 . Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .

15 . Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .

16 . Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .

17 . Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .

18 Geloofsbelijdenis = Gezang 107 (GK 29) Viering: Gezang 111 (NG 58)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 31: 1, 2 Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis = Gezang 107 (GK 29) Viering: Gezang 111 (NG 58) Lezen: Prediker 8: NGB art. 1 Preek Zingen: Opwekking 411 . .

19 Gezang 111: refr. 1, refr. , 2, refr., (NG 58)

20 Gezang 111: refr. 1, refr. , 2, refr., (NG 58)

21 Gezang 111: refr. 1, refr. , 2, refr., (NG 58)

22 Gezang 111: refr. 1, refr. , 2, refr., (NG 58)

23 Gezang 111: refr. 1, refr. , 2, refr., (NG 58)

24 Geloofsbelijdenis = Gezang 107 (GK 29) Viering: Gezang 111 (NG 58)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 31: 1, 2 Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis = Gezang 107 (GK 29) Viering: Gezang 111 (NG 58) Lezen: Prediker 8: NGB art. 1 Preek Zingen: Opwekking 411 . .

25 Geloofsbelijdenis = Gezang 107 (GK 29) Viering: Gezang 111 (NG 58)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 31: 1, 2 Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis = Gezang 107 (GK 29) Viering: Gezang 111 (NG 58) Lezen: Prediker 8: NGB art. 1 Preek Zingen: Opwekking 411 . .

26 Geloofsbelijdenis = Gezang 107 (GK 29) Viering: Gezang 111 (NG 58)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 31: 1, 2 Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis = Gezang 107 (GK 29) Viering: Gezang 111 (NG 58) Lezen: Prediker 8: NGB art. 1 Preek Zingen: Opwekking 411 . .

27 Wat is voor jou een goede reden om in God te geloven?
. . Tekst: Prediker 8:12 – 17, NGB art. 1 Wat is voor jou een goede reden om in God te geloven? En wat is voor jou een goede reden om niet in God te geloven? . .

28 1. luisteren naar Prediker
Tekst: Prediker 8:12 – 17, NGB art. 1 1. luisteren naar Prediker "Alles wat de mens op aarde onderneemt, wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn ogen rust, dag noch nacht, maar bij alles wat God doet onder de zon, zo heb ik ingezien, doet hij wat hij doet. De mens is niet in staat de zin ervan te vinden. Hij tobt zich af en zoekt ernaar, maar hij vindt hem niet, en al zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden." (8:17) . .

29 1. luisteren naar Prediker Zijn grote vraag was:
Tekst: Prediker 8:12 – 17, NGB art. 1 1. luisteren naar Prediker Zijn grote vraag was: Wat merk ik van God als ik gewoon ogen en oren goed de kost geef? . .

30 ... bij alles wat God doet onder de zon, zo
Tekst: Prediker 8:12 – 17, NGB art. 1 ... bij alles wat God doet onder de zon, zo heb ik ingezien, doet hij wat hij doet. De mens is niet in staat de zin ervan te vinden → beschrijft ervaring van de mens → beschrijft ook het bijzondere van God . .

31 Nadenken over atheïsme (geloven dat God niet bestaat)
. . Tekst: Prediker 8:12 – 17, NGB art. 1 Nadenken over atheïsme (geloven dat God niet bestaat) bewijzen dat God niet bestaat is moeilijker geloven dat God niet bestaat geeft geen levenseenheid ben jij misschien atheïst in de praktijk ? . .

32 2. luisteren naar Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 1
Tekst: Prediker 8:12 – 17, NGB art. 1 2. luisteren naar Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 1 "Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er één God is, een geheel enig en éénvoudig geestelijk wezen. Hij is eeuwig, niet te doorgronden, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig. Hij is volkomen wijs, rechtvaardig en goed, en een zeer overvloedige bron van al het goede."  Wat vind je het mooiste wat hier over God gezegd wordt? Wat roept de meeste vragen op? Is er iets wat je mist? . .

33 'god' bestaat inderdaad niet! begrijpen dat je niet begrijpt
. . Tekst: Prediker 8:12 – 17, NGB art. 1 2. luisteren naar Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 1 'god' bestaat inderdaad niet! begrijpen dat je niet begrijpt de zonde als verstoring van je denken . .

34 → Hij is een zeer overvloedige bron van al het goede
. . Tekst: Prediker 8:12 – 17, NGB art. 1 2. luisteren naar Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 1 → Hij is een zeer overvloedige bron van al het goede Vergelijk vraag nr ! . .

35 Nee, kijk eens naar alle ellende in de wereld.
Tekst: Prediker 8:12 – 17, NGB art. 1 Geloof je in God? Nee, kijk eens naar alle ellende in de wereld. Als God zou bestaan, zou dat er niet zijn. Ik geloof niet in God. Geloof je dat God niet bestaat? Nee, kijk eens naar al het mooie en goede in deze wereld, alle liefde, muziek, creativiteit. Als God niet zou bestaan, zou dat er niet zijn. Ik geloof wel in God. . .

36 3. luisteren en kijken naar Jezus
Tekst: Prediker 8:12 – 17, NGB art. 1 3. luisteren en kijken naar Jezus . .

37 3. luisteren en kijken naar Jezus
Tekst: Prediker 8:12 – 17, NGB art. 1 3. luisteren en kijken naar Jezus Ik geloof in God omdat Jezus van mij houdt God bestaat niet. Hij leeft! God zocht ons op in het lijden . .

38 3. luisteren en kijken naar Jezus
Tekst: Prediker 8:12 – 17, NGB art. 1 3. luisteren en kijken naar Jezus Let op hoe Jezus sterft, deze man moet van God zijn! . .

39 Zingen: Opwekking 411 Gebed Collecte Zingen: Gezang 174: 2 (NG 90)
. . Zingen: Opwekking 411 Gebed Collecte Zingen: Gezang 174: 2 (NG 90) Zegen . .

40 Opwekking 411: refr., 1, refr., 2, refr.,

41 Opwekking 411: refr., 1, refr., 2, refr.,

42 Opwekking 411: refr., 1, refr., 2, refr.,

43 Opwekking 411: refr., 1, refr., 2, refr.,

44 Opwekking 411: refr., 1, refr., 2, refr.,

45 Zingen: Opwekking 411 Gebed Collecte Zingen: Gezang 174: 2 (NG 90)
. . Zingen: Opwekking 411 Gebed Collecte Zingen: Gezang 174: 2 (NG 90) Zegen . .

46 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Nadieh Wattel Volgende week: Iris van der Zwaag Na de collecte zingen we: Gezang 174: 2 (NG 90) . .

47 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Nadieh Wattel Volgende week: Iris van der Zwaag Na de collecte zingen we: Gezang 174: 2 (NG 90) . .

48 Gezang 174: 2 (NG 90)

49 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

50 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 17 november
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 17 november om 9.30 uur. Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google