De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Lucas 15 De preek gaat over: Lucas 15: 20b, 28b, 31, 32 Christus wacht op u Voorganger: ds. Peter R. Baas te Vlissingen Het eerste lied: Psalm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Lucas 15 De preek gaat over: Lucas 15: 20b, 28b, 31, 32 Christus wacht op u Voorganger: ds. Peter R. Baas te Vlissingen Het eerste lied: Psalm."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Lucas 15 De preek gaat over: Lucas 15: 20b, 28b, 31, 32 Christus wacht op u Voorganger: ds. Peter R. Baas te Vlissingen Het eerste lied: Psalm 119: 49, 66 Vandaag is er kinderkerk “Lev”, voor de kinderen van groep 1 en 2

2 Collectemunten nodig en er door de voorjaarsvakantie niet aan toegekomen ? Dan bieden we u nu een extra gelegenheid om uw voorraad aan te vullen. A.s. maandag 10 maart 2014 tussen 19.00 en 20.00 uur in de hal van de kerk kunt u ze kopen.

3 HET LAATSTE AVONDMAAL ECCE HOMO; ZIET DE MENS KRUISIGING. JEZUS AAN HET KRUIS, TUSSEN TWEE MISDADIGERS, OP DE HEUVEL GOLGOTHA OPSTANDING UIT HET GRAF. DE SOLDATEN MERKEN NIETS, ZE SLAPEN over 1 minuut ziet u een schilderij van Hans Memling (15e eeuw) 4 momenten uit het lijdensverhaal van Jezus worden belicht (bron: www.statenvertaling.net) Het volledige schilderij en de animatie kunt u vinden op: http://www.statenvertaling.net/kunst/groot beeld/351.html

4 We lezen: Lucas 15 De preek gaat over: Lucas 15: 20b, 28b, 31, 32 Christus wacht op u Voorganger: ds. Peter R. Baas te Vlissingen Het eerste lied: Psalm 119: 49, 66 Vandaag kinderkerk “Lev” (groep 1 en 2)

5 We lezen: Lucas 15 De preek gaat over: Lucas 15: 20b, 28b, 31, 32 Christus wacht op u Voorganger: ds. Peter R. Baas te Vlissingen Het eerste lied: Psalm 119: 49, 66 Vandaag kinderkerk “Lev” (groep 1 en 2)

6 Votum (175b)....

7 Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 119: 49, 66.... Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.

8 Psalm 119: 49, 66

9

10 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 119: 49, 66 De Tien Woorden Zingen: Psalm 32: 1, 2 Gebed Lezen: Lucas 15 Zingen: Liedboek 444: 3 Tekst: Lucas 15 : 20b, 28b, 31, 32 Preek Zingen: Liedboek 436: 1, 3, 5, 7

11 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 119: 49, 66 De Tien Woorden Zingen: Psalm 32: 1, 2 Gebed Lezen: Lucas 15 Zingen: Liedboek 444: 3 Tekst: Lucas 15 : 20b, 28b, 31, 32 Preek Zingen: Liedboek 436: 1, 3, 5, 7

12 Psalm 32: 1, 2

13

14 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 119: 49, 66 De Tien Woorden Zingen: Psalm 32: 1, 2 Gebed Lezen: Lucas 15 Zingen: Liedboek 444: 3 Tekst: Lucas 15 : 20b, 28b, 31, 32 Preek Zingen: Liedboek 436: 1, 3, 5, 7

15 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 119: 49, 66 De Tien Woorden Zingen: Psalm 32: 1, 2 Gebed Lezen: Lucas 15 Zingen: Liedboek 444: 3 Tekst: Lucas 15 : 20b, 28b, 31, 32 Preek Zingen: Liedboek 436: 1, 3, 5, 7

16 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 119: 49, 66 De Tien Woorden Zingen: Psalm 32: 1, 2 Gebed Lezen: Lucas 15 Zingen: Liedboek 444: 3 Tekst: Lucas 15 : 20b, 28b, 31, 32 Preek Zingen: Liedboek 436: 1, 3, 5, 7

17 ... Liedboek 444: 3

18 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 119: 49, 66 De Tien Woorden Zingen: Psalm 32: 1, 2 Gebed Lezen: Lucas 15 Zingen: Liedboek 444: 3 Tekst: Lucas 15 : 20b, 28b, 31, 32 Preek Zingen: Liedboek 436: 1, 3, 5, 7

19 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 119: 49, 66 De Tien Woorden Zingen: Psalm 32: 1, 2 Gebed Lezen: Lucas 15 Zingen: Liedboek 444: 3 Tekst: Lucas 15 : 20b, 28b, 31, 32 Preek Zingen: Liedboek 436: 1, 3, 5, 7

20 .... Gebed Uitnodiging vasten week Collecte Lezen: Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering:Psalm 103: 3, 4, 5, 7 Gezang 89 (GK 14) Gezang 90 (GK 15) Gezang 91(GK 16) Dankzegging

21 Liedboek 436: 1, 3, 5, 7

22

23

24

25 .... Zingen: Liedboek 436: 1, 3, 5, 7 Gebed Uitnodiging vasten week Collecte Lezen: Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering:Psalm 103: 3, 4, 5, 7 Gezang 89 (GK 14) Gezang 90 (GK 15) Gezang 91(GK 16) Dankzegging

26 .... Zingen: Liedboek 436: 1, 3, 5, 7 Gebed Uitnodiging vasten week Collecte Lezen: Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering:Psalm 103: 3, 4, 5, 7 Gezang 89 (GK 14) Gezang 90 (GK 15) Gezang 91(GK 16) Dankzegging

27 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Luc van Casand Volgende week: Maryam Hendrikse Na de collecte lezen we avondmaalformulier 4 Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur

28 .... COLLECTE Biddag Is de collecte voor de Diaconie Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “Dit Koningskind” En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte lezen we avondmaalformulier 4 Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur

29 .... Zingen: Liedboek 436: 1, 3, 5, 7 Gebed Uitnodiging vasten week Collecte Lezen: Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering:Psalm 103: 3, 4, 5, 7 Gezang 89 (GK 14) Gezang 90 (GK 15) Gezang 91(GK 16) Dankzegging

30 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bijeen om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het heilig evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven: Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en

31 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er

32 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Gedachtenis In het avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde, want hij gaf zich over in de dood voor zondaars die oprecht belijden

33 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal dat ze nietig zijn voor God. Dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zusters van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de heilige Geest.

34 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in ons leven van elke dag. Uitnodiging en terugwijzing Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde, maar we mogen het niet achteloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons een oprecht besef van schuld en

35 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal en maakt zich boos over ons, als we ons niet dagelijks van harte tot hem bekeren. Als we dan toch deelnemen aan de viering halen we alleen maar grotere toorn over ons. Ga daarom bij uzelf na hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en verheug u over uw redding door Christus.

36 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Heer, onze God en Vader, van harte danken we u voor het geschenk van het heilig avondmaal en voor de grote liefde die u ons in Christus hebt bewezen. We bidden u om een oprecht geloof bij het eten van uw brood en het drinken van uw wijn. Geef ons daartoe uw heilige Geest. Gebed

37 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal We prijzen u dat we aan deze tafel de verlossing van ons leven mogen vieren. Dank u voor de eenheid die we met elkaar mogen ervaren in de gemeente. Geef dat we elkaar van harte liefhebben. Dat vragen we u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

38 .... Zingen: Liedboek 436: 1, 3, 5, 7 Gebed Uitnodiging vasten week Collecte Lezen: Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering:Psalm 103: 3, 4, 5, 7 Gezang 89 (GK 14) Gezang 90 (GK 15) Gezang 91(GK 16) Dankzegging

39 Gezang 179b a

40 Gezang 179b b

41 Gezang 179b c

42 .... Zingen: Liedboek 436: 1, 3, 5, 7 Gebed Collecte Lezen: Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering:Psalm 103: 3, 4, 5, 7 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 90: 1, 2 (GK 15) Gezang 91: 1 (GK 16) Dankzegging

43 Psalm 103: 3, 4, 5, 7

44

45

46

47 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14)

48

49

50

51 Gezang 90: 1a, 2 (GK 15)

52 Gezang 90: 1b, 2 (GK 15)

53 Gezang 90: 1a, 2a (GK 15)

54 Gezang 90: 1a, 2b (GK 15)

55 ... Gezang 91: 1 (GK 16)

56 .... Viering:Psalm 103: 3, 4, 5, 7 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 90: 1, 2 (GK 15) Gezang 91: 1 (GK 16) Dankzegging Zingen:Psalm 150: 1, 2 Zegen

57 .... Viering:Psalm 103: 3, 4, 5, 7 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 90: 1, 2 (GK 15) Gezang 91: 1 (GK 16) Dankzegging Zingen:Psalm 150: 1, 2 Zegen

58 .... Viering:Psalm 103: 3, 4, 5, 7 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 90: 1, 2 (GK 15) Gezang 91: 1 (GK 16) Dankzegging Zingen:Psalm 150: 1, 2 Zegen

59 ... Psalm 150: 1, 2

60 ...

61 Zegen De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen....

62 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "We lezen: Lucas 15 De preek gaat over: Lucas 15: 20b, 28b, 31, 32 Christus wacht op u Voorganger: ds. Peter R. Baas te Vlissingen Het eerste lied: Psalm."

Verwante presentaties


Ads door Google