De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De blijde levensweg van gelovigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De blijde levensweg van gelovigen."— Transcript van de presentatie:

1 De blijde levensweg van gelovigen.
Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. P. R. Baas te Vlissingen We lezen: Efeze 2 : 1 – 10 De preek gaat over: Efeze 2 : 10 De blijde levensweg van gelovigen. In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied: Psalm 139 : 1, 2, 7 . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 139 : 1, 2, 7
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 139 : 1, 2, 7

3 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 139 : 1, 2, 7 Gebed Lezen: Efeze 2 : 1 – 10 Zingen: Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Tekst: Efeze 2 : 10 Preek: Zingen: Gezang 164

4 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 139 : 1, 2, 7 Gebed Lezen: Efeze 2 : 1 – 10 Zingen: Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Tekst: Efeze 2 : 10 Preek: Zingen: Gezang 164

5 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 139 : 1, 2, 7 Gebed Lezen: Efeze 2 : 1 – 10 Zingen: Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Tekst: Efeze 2 : 10 Preek: Zingen: Gezang 164

6 Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu
Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu En reinig mijn hart.

7 Met uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer,
Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Met uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

8 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan,
Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn.

9 Jezus, op uw Woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort
Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Jezus, op uw Woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

10 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 139 : 1, 2, 7 Gebed Lezen: Efeze 2 : 1 – 10 Zingen: Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79) Tekst: Efeze 2 : 10 Preek: Zingen: Gezang 164

11 De blijde levensweg van gelovigen.
Tekst: Efeze 2 : 10 Zingen: Gezang 164 De blijde levensweg van gelovigen.

12 wij prijzen U als onze Heer Kom met Uw kracht o Heer
Gezang 164 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden wij prijzen U als onze Heer Kom met Uw kracht o Heer en vul ons tot Uw eer kom tot Uw doel met ieder van ons Maak ons een volk heer, heilig en rein dat U Heer volkomen steeds toegewijd zal zijn

13 Zingen: Gezang 164 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Gebed Collecte Zingen: Liedboek 90 : 3, 4, 6, 11 Zegen

14 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gezang 179b (GK 4) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

15 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
Gezang 179b (GK 4) opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

16 Zingen: Gezang 164 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Gebed Collecte Zingen: Liedboek 90 : 3, 4, 6, 11 Zegen

17 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk
Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot uur COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk: Theol. Univ. Volgende Week de 1e collecte is voor de Diakonie ‘s morgens dit koningskind de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Bart Meijer Volgende week: Mark Treurniet Na de collecte zingen we Liedboek 90 : 3, 4, 6, 11

18 De grond van mijn vertrouwen is Christus, in zijn bloed
Liedboek 90 : 3, 4, 6, 11 De grond van mijn vertrouwen is Christus, in zijn bloed is voor wie op Hem bouwen Gods heil in overvloed. Ik vind in eigen leven niets lieflijks hier op aard; wat Hij mij heeft gegeven alleen is minnenswaard.

19 Had Hij niet, Hij, mijn licht bij mij in willen keren,
Liedboek 90 : 3, 4, 6, 11 Mijn Jezus is mijn ere. Had Hij niet, Hij, mijn licht bij mij in willen keren, 'k zou voor Gods aangezicht niet staande kunnen blijven: zijn bliksem zou mij slaan en in levenden lijve zou 'k in Gods vuur vergaan.

20 Zijn Geest wil in mij wonen, Hij richt mijn wens en wil,
Liedboek 90 : 3, 4, 6, 11 Zijn Geest wil in mij wonen, Hij richt mijn wens en wil, en wat er ook mag komen, Hij spreekt en maakt mij stil. Al wat de Heer vanbinnen geplant heeft, rijpt tot vrucht. Hij is de Geest, die in mij en met mij Vader! zucht.

21 Mijn hart wil blij opspringen, het kan niet treurig zijn,
Liedboek 90 : 3, 4, 6, 11 Mijn hart wil blij opspringen, het kan niet treurig zijn, ik lach en loop te zingen in louter zonneschijn. De zon die staat te stralen, o Jezus, dat zijt Gij. Ik dank U duizendmalen, wat zijt Gij goed voor mij!

22 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

23 Tijdelijk adres mevrouw A. de Wolf – Piening Zorgcentrum De Nieuwe Haven De Ruijterstraat 2 kamer 14 4671 AW  DINTELOORD Tel

24 FIETSPARKEERPROBLEEM
De klachten van de buurtbewoners blijven aanhouden. Nu, aan de start van het nieuwe seizoen, weer even uw aandacht hiervoor. Trottoirs bij bejaardenflats en voor container fietsvrij houden a.u.b. Dus niet alleen op zondag, maar ook als u vereniging of catechisatie heeft in de Volderijlaagte: Fiets achter de kerk, of ergens in de omgeving waar hij geen overlast veroorzaakt Zie ook brief op magneetbord


Download ppt "De blijde levensweg van gelovigen."

Verwante presentaties


Ads door Google