De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen Openbaring 1 De preek gaat over Openbaring 1: 1 – 16 Wie dit leest is gelukkig! Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Liedboek 20: 1, 3, 7 (zittend) Liedboek 301: 1, 2, 5 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 20: 1, 3, 7 (zittend) Liedboek 301: 1, 2, 5

3 Laat ons nu vrolijk zingen! Komt, heft uw lied'ren aan
Liedboek 20: 1, 3, 7 Laat ons nu vrolijk zingen! Komt, heft uw lied'ren aan voor Hem, wie alle dingen altijd ten dienste staan. Ik wil de Heer daarboven lofprijzen hier op aard, ja, Hem van harte loven, die veilig mij bewaart.

4 Dat zeggen ons zijn werken, dat zeggen dag en nacht,
Liedboek 20: 1, 3, 7 Hij is de Heer, de sterke, in Hem is alle macht. Dat zeggen ons zijn werken, dat zeggen dag en nacht, de aarde en de hemel, de mensen en het vee, en alles wat er wemelt in 't water van de zee.

5 Gij zijt zo groot, zo schoon. Maar omdat Gij mijn leven
Liedboek 20: 1, 3, 7 Ik arme en geringe, hoe zou ik voor uw troon U lof en dank toezingen? Gij zijt zo groot, zo schoon. Maar omdat Gij mijn leven duldt voor uw aangezicht, mag ik, o Heer, U geven de weerglans van uw licht.

6 al zijn wij vreemdelingen in schande en in scha,
Liedboek 301: 1, 2, 5 Wij moeten Gode zingen halleluja, om alle goede dingen hallleluja, al zijn wij vreemdelingen in schande en in scha, Gij zendt uw zegeningen halleluja

7 Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest,
Liedboek 301: 1, 2, 5 Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest, in schande en in schade is Hij nabij geweest, aan al wie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest, komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest.

8 Wij moeten Goden zingen halleluja, de Heer van alle dingen
Liedboek 301: 1, 2, 5 Wij moeten Goden zingen halleluja, de Heer van alle dingen die leeft in gloria, met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na, wij moeten Gode zingen

9 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 20: 1, 3, 7 Liedboek 301: 1, 2, 5 Wet Zingen: Psalm 119: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Openbaring 1 Zingen: Gezang 133: 1, 3, 5 Preek over Openbaring1: 1 – 16 Zingen: Gezang 111 (NG 58)

10 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 20: 1, 3, 7 Liedboek 301: 1, 2, 5 Wet Zingen: Psalm 119: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Openbaring 1 Zingen: Gezang 133: 1, 3, 5 Preek over Openbaring1: 1 – 16 Zingen: Gezang 111 (NG 58)

11 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 20: 1, 3, 7 Liedboek 301: 1, 2, 5 Wet Zingen: Psalm 119: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Openbaring 1 Zingen: Gezang 133: 1, 3, 5 Preek over Openbaring1: 1 – 16 Zingen: Gezang 111 (NG 58)

12 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 20: 1, 3, 7 Liedboek 301: 1, 2, 5 Wet Zingen: Psalm 119: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Openbaring 1 Zingen: Gezang 133: 1, 3, 5 Preek over Openbaring1: 1 – 16 Zingen: Gezang 111 (NG 58)

13 De dag gaat open voor het Woord des Heren,
Gezang 133: 1, 3, 5 De dag gaat open voor het Woord des Heren, zon die wij zoeken kracht die wij ontberen, bron die wij horen als wij tot Hem keren vroeg in de morgen

14 Door U geschapen om uit U te leven;
Gezang 133: 1, 3, 5 Door U geschapen om uit U te leven; hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven oorsprong en toekomst.

15 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
Gezang 133: 1, 3, 5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, zijn Geest geleide ons en onze aarde naar de voltooiing.

16 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 20: 1, 3, 7 Liedboek 301: 1, 2, 5 Wet Zingen: Psalm 119: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Openbaring 1 Zingen: Gezang 133: 1, 3, 5 Preek over Openbaring1: 1 – 16 Zingen: Gezang 111 (NG 58)

17 Wie dit leest is gelukkig!
Tekst: Openbaring1: 1 – 16 Wie dit leest is gelukkig!

18 Hoe maakt het lezen van Openbaring 1 gelukkig? Door je te bepalen bij:
Tekst: Openbaring1: 1 – 16 Hoe maakt het lezen van Openbaring 1 gelukkig? Door je te bepalen bij: 1. Openbaring

19 Hoe maakt het lezen van Openbaring 1 gelukkig? Door je te bepalen bij:
Tekst: Openbaring1: 1 – 16 Hoe maakt het lezen van Openbaring 1 gelukkig? Door je te bepalen bij: 1. Openbaring Geluk = God en Jezus (kunnen) kennen 2. God

20 Hoe maakt het lezen van Openbaring 1 gelukkig? Door je te bepalen bij:
Tekst: Openbaring1: 1 – 16 Hoe maakt het lezen van Openbaring 1 gelukkig? Door je te bepalen bij: 1. Openbaring Geluk = God en Jezus (kunnen) kennen 2. God Geluk = elke letter van je leven is in Gods almachtige hand 3. Jezus

21 Hoe maakt het lezen van Openbaring 1 gelukkig? Door je te bepalen bij:
Tekst: Openbaring1: 1 – 16 Hoe maakt het lezen van Openbaring 1 gelukkig? Door je te bepalen bij: 1. Openbaring Geluk = God en Jezus (kunnen) kennen 2. God Geluk = elke letter van je leven is in Gods almachtige hand 3. Jezus Geluk = onder de indruk raken van de grootsheid van Jezus 4. Jou zelf

22 Hoe maakt het lezen van Openbaring 1 gelukkig? Door je te bepalen bij:
Tekst: Openbaring1: 1 – 16 Hoe maakt het lezen van Openbaring 1 gelukkig? Door je te bepalen bij: 1. Openbaring Geluk = God en Jezus (kunnen) kennen 2. God Geluk = elke letter van je leven is in Gods almachtige hand 3. Jezus Geluk = onder de indruk raken van de grootsheid van Jezus 4. Jou zelf Geluk = Je ware ik krijgen

23 Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Gezang 111: 1, 2 (NG 58) Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint, En het licht het van het duister wint, Mag ik bij Hem binnen gaan, Voor zijn troon gaan staan, Hef ik daar mijn loflied aan:

24 Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Gezang 111: 1, 2 (NG 58) Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks, wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan, heffen wij dit loflied aan:

25 Jezus komt in heerlijkheid. Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Gezang 111: 1, 2 (NG 58) Jezus komt in heerlijkheid. Zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

26 Zingen: Gezang 111 (NG 58) Gebed Collecte Zingen: Psalm 75: 1 Zegen

27 COLLECTE Vandaag is de collecte is voor de Kerk
Na de collecte zingen we: Psalm 75: 1

28 COLLECTE Volgende week de 1e collecte is voor de Diakonie
de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Henk Bosscha Volgende week: Niels Dingemanse Na de collecte zingen we: Psalm 75: 1

29 Zingen: Psalm 75: 1 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

30 Zingen: Psalm 75: 1 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

31 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google