De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds G.J. Pruijssen te Bergen op Zoom De preek gaat over 2 Samuel 11 Efeze 5: 21 – 33 ‘Een man naar Gods hart zijn, vechten voor zuiverheid!’ Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Liedboek 21: 1, 2, 3 Psalm 117 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 21: 1, 2, 3 Psalm 117

3 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God!
Liedboek 21: 1, 2, 3 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Haleluja! Haleluja!

4 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, zij keren eens tot aarde weer;
Liedboek 21: 1, 2, 3 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, zij keren eens tot aarde weer; rijkdom en macht, het gaat alles verloren, niemand gedenkt hun daden meer. Machtigen wanklen in hun waan, roepen wij dan de Here aan. Haleluja! Haleluja!

5 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft!
Liedboek 21: 1, 2, 3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Haleluja! Haleluja!

6 Votum/zegengroet Zingen: Liedboek 21: 1, 2, 3 Psalm 117 Wet Zingen: Gezang 155: 1, 2, 3 ( GK 17) Gebed Lezen: 2 Samuel 11 Efeze 5: Preek Zingen Psalm 119: 14, 15, 16

7 Votum/zegengroet Zingen: Liedboek 21: 1, 2, 3 Psalm 117 Wet Zingen: Gezang 155: 1, 2, 3 ( GK 17) Gebed Lezen: 2 Samuel 11 Efeze 5: Preek Zingen Psalm 119: 14, 15, 16

8 niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt,
Gezang 155: 1, 2, 3 ( GK 17) God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden.

9 hoe hel zij schittren mogen, en wij, belaân met euveldaân,
Gezang 155: 1, 2, 3 ( GK 17) Der sterren pracht is bij Hem nacht, hoe hel zij schittren mogen, en wij, belaân met euveldaân, wat zijn wij in zijn ogen?

10 Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon
Gezang 155: 1, 2, 3 ( GK 17) Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

11 Votum/zegengroet Zingen: Liedboek 21: 1, 2, 3 Psalm 117 Wet Zingen: Gezang 155: 1, 2, 3 ( GK 17) Gebed Lezen: 2 Samuel 11 Efeze 5: Preek Zingen Psalm 119: 14, 15, 16

12 Votum/zegengroet Zingen: Liedboek 21: 1, 2, 3 Psalm 117 Wet Zingen: Gezang 155: 1, 2, 3 ( GK 17) Gebed Lezen: 2 Samuel 11 Efeze 5: Preek Zingen Psalm 119: 14, 15, 16

13 ‘Een man naar Gods hart zijn, vechten voor zuiverheid!’
Tekst: Samuel 11 Efeze 5: 21 – 33 Zingen: Psalm 119: 14, 15, 16 ‘Een man naar Gods hart zijn, vechten voor zuiverheid!’

14 Zingen: Psalm 119: 14, 15, 16 Gebed Collecte Zingen: Gezang 168 (NG 88) (in canon) Zegen

15 Zingen: Psalm 119: 14, 15, 16 Gebed Collecte Zingen: Gezang 168 (NG 88) (in canon) Zegen

16 COLLECTE Bloemenbezorging: Vandaag: Kristian Huisman
Volgende week: Kevin Metz COLLECTE Vandaag De collecte is voor de Kerk a.s. woensdag Biddag de 1e collecte is voor de Voedselbank D’kar de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week Na de collecte zingen we: Gezang 168 (NG 88)

17 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Gezang 168 (NG 88) (in canon) 1 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 2 Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

18 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

19 Groeten Karianne van Belzen
Jullie zijn van Waarde Graag wil ik jullie allemaal bedanken voor de vele reacties die ik heb gehad, rond de opnames van het EO programma hoe doe jij dat nu. Een ieder die een exemplaar van mijn CD “je bent van waarde” wil hebben kan deze meenemen uit de hal of mij een mailtje sturen. Groeten Karianne van Belzen


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google