De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: Ds. W.M. van Wijk te Deventer Voorlezer: Dicky Roorda De preek gaat over Handelingen 17:1-15, 1 Tessalonicenzen 2:1 - 12 Het eerste lied: Psalmen voor Nu 117 kunstwerk aan de wand: De inspiratiebron van elk schilderij is de tekst van de ochtendpreek tijdens de veertigdagentijd. Verdere toelichting zie memobord . .

2 Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed Wet Gods wil voor ons: Kol 3: 5-17 Zingen: Taizé Prijs de Heer mijn ziel Lezen: Handelingen 17:1-15, 1 Tessalonicenzen 2:1 - 12 Zingen: Liedboek 328 Preek Zingen: Psalmen voor Nu 145 . .

3 Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed Wet Gods wil voor ons: Kol 3: 5-17 Zingen: Taizé Prijs de Heer mijn ziel Lezen: Handelingen 17:1-15, 1 Tessalonicenzen 2:1 - 12 Zingen: Liedboek 328 Preek Zingen: Psalmen voor Nu 145 . .

4 . Psalmen voor nu 117 . .

5 . Psalmen voor nu 117 . .

6 . Psalmen voor nu 117 . .

7 . Psalmen voor nu 117 . .

8 Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed Wet Gods wil voor ons: Kol 3: 5-17 Zingen: Taizé Prijs de Heer mijn ziel Lezen: Handelingen 17:1-15, 1 Tessalonicenzen 2:1 - 12 Zingen: Liedboek 328 Preek Zingen: Psalmen voor Nu 145 . .

9 Gezang 157: 1, 2, 3, 4

10 Gezang 157: 1, 2, 3, 4

11 Gezang 157: 1, 2, 3, 4

12 Gezang 157: 1, 2, 3, 4

13 Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed Wet Gods wil voor ons: Kol 3: 5-17 Zingen: Taizé Prijs de Heer mijn ziel Lezen: Handelingen 17:1-15, 1 Tessalonicenzen 2:1 - 12 Zingen: Liedboek 328 Preek Zingen: Psalmen voor Nu 145 . .

14 Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed Wet Gods wil voor ons: Kol 3: 5-17 Zingen: Taizé Prijs de Heer mijn ziel Lezen: Handelingen 17:1-15, 1 Tessalonicenzen 2:1 - 12 Zingen: Liedboek 328 Preek Zingen: Psalmen voor Nu 145 . .

15 Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed Wet Gods wil voor ons: Kol 3: 5-17 Zingen: Taizé Prijs de Heer mijn ziel Lezen: Handelingen 17:1-15, 1 Tessalonicenzen 2:1 - 12 Zingen: Liedboek 328 Preek Zingen: Psalmen voor Nu 145 . .

16 Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel (ps 103: 1) Band Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge Naam. Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

17 Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel (ps 103: 1) Vrouwen Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge Naam. Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft. Mannen

18 Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel (ps 103: 1) Allen Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge Naam. Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

19 Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel (ps 103: 1) Allen Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge Naam. Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

20 Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed Wet Gods wil voor ons: Kol 3: 5-17 Zingen: Taizé Prijs de Heer mijn ziel Lezen: Handelingen 17:1-15, 1 Tessalonicenzen 2:1 - 12 Zingen: Liedboek 328 Preek Zingen: Psalmen voor Nu 145 . .

21 zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort,
Liedboek 328: 1, 2, 3 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort, uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven: hart en ziel en heel ons leven.

22 Kom o Geest en vuur ons aan. Leidt ons op de weg der waarheid.
Liedboek 328: 1, 2, 3 Kom o Geest en vuur ons aan. Leidt ons op de weg der waarheid. Waar wij gaan en waar wij staan. Houdt ons steeds in uw nabijheid. U alleen kent ons volkomen. U laat ons hart overstromen.

23 Kom o Heer der heerlijkheid,
Liedboek 328: 1, 2, 3 Kom o Heer der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

24 Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalmen voor nu 117 Zingen: Gezang 157 Gebed Wet Gods wil voor ons: Kol 3: 5-17 Zingen: Taizé Prijs de Heer mijn ziel Lezen: Handelingen 17:1-15, 1 Tessalonicenzen 2:1 - 12 Zingen: Liedboek 328 Preek Zingen: Psalmen voor Nu 145 . .

25 Zingen: Psalmen voor Nu 145 Gebed Collecte Zingen: Gezang 167 Zegen
. . Zingen: Psalmen voor Nu 145 Gebed Collecte Zingen: Gezang 167 Zegen . .

26 Psalmen voor Nu 145: 1a, 2, 3, 4

27 Psalmen voor Nu 145: 1b, 2, 3, 4

28 Psalmen voor Nu 145: 1 , 2, 3, 4

29 Psalmen voor Nu 145: 1 , 2, 3, 4

30 Psalmen voor Nu 145: 1 , 2, 3, 4

31 Zingen: Psalmen voor Nu 145 Gebed Collecte Zingen: Gezang 167 Zegen
. . Zingen: Psalmen voor Nu 145 Gebed Collecte Zingen: Gezang 167 Zegen . .

32 COLLECTE Vandaag Is de 1e collecte voor de Diakonie “de driehoek”
. . COLLECTE Vandaag Is de 1e collecte voor de Diakonie “de driehoek” de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Frances Vos Volgende week: Maaike Joosse Na de collecte zingen we: Gezang 167 . .

33 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Frances Vos Volgende week: Maaike Joosse Na de collecte zingen we: Gezang 167 . .

34 Gezang 167: 1, 2, 3

35 Gezang 167: 1, 2, 3

36 Gezang 167: 1, 2, 3

37 . . Zegen . .

38 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google