De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen 1 korintiërs 10: De preek gaat over Psalm 100: 13b Beproeving èn uitweg! Het eerste lied: Psalm 147: 1 Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Toelichting kunstwerk aan de wand: zie memobord . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 147: 1

3 Lof zij den HEER, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven.
Psalm 147: 1 Lof zij den HEER, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven. Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden. Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn geschonden.

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 147: 1 Gebed Lezen: 1 korinthiërs 10: Zingen: Psalm 100: 2, 4 Preek over Psalm 100: 13b Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG 81)

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 147: 1 Gebed Lezen: 1 korinthiërs 10: Zingen: Psalm 100: 2, 4 Preek over Psalm 100: 13b Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG 81)

6 De HEER is God, erkent zijn macht,
Psalm 100: 2, 4 De HEER is God, erkent zijn macht, Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

7 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer,
Psalm 100: 2, 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

8 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 147: 1 Gebed Lezen: 1 korinthiërs 10: Zingen: Psalm 100: 2, 4 Preek over Psalm 100: 13b Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG 81)

9 Christen zijn … → extra keuzes, extra verleidingen
Tekst: Psalm 100: 13b Mens zijn … → keuzes, verleidingen Christen zijn … → extra keuzes, extra verleidingen

10 Beproeving is geen excuus om te zondigen
Tekst: Psalm 100: 13b Beproeving is geen excuus om te zondigen 'U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn' → beproeving: de verleiding om tegen God te kiezen (of het nu goed of slecht met je gaat)

11 Beproeving is geen excuus om te zondigen 2. de uitweg
Tekst: Psalm 100: 13b Beproeving is geen excuus om te zondigen 2. de uitweg God is trouw: hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Uitweg ≠ een einde aan de beproeving

12 Beproeving is geen excuus om te zondigen 2. de uitweg
Tekst: Psalm 100: 13b Beproeving is geen excuus om te zondigen 2. de uitweg God geeft u mét de beproeving ook de uitweg. Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst. Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus?

13 Beproeving is geen excuus om te zondigen 2. de uitweg nooduitgang
Tekst: Psalm 100: 13b Beproeving is geen excuus om te zondigen 2. de uitweg nooduitgang toegangsdeur naar God

14 Beproeving is geen excuus om te zondigen 2. de uitweg nooduitgang
Tekst: Psalm 100: 13b Beproeving is geen excuus om te zondigen 2. de uitweg nooduitgang toegangsdeur naar God → het voorbeeld van Jezus → de zonde doorgeprikt → blijvende strijd

15 Beproeving is geen excuus om te zondigen 2. de uitweg
Tekst: Psalm 100: 13b Beproeving is geen excuus om te zondigen 2. de uitweg 3. met de beproeving ….. 'God geeft je met de beproeving ook de uitweg'

16 'God geeft je met de beproeving ook de uitweg'
Tekst: Psalm 100: 13b 3. met de beproeving ….. 'God geeft je met de beproeving ook de uitweg' 1e: de mogelijkheid van niet zondigen

17 'God geeft je met de beproeving ook de uitweg'
Tekst: Psalm 100: 13b 3. met de beproeving ….. 'God geeft je met de beproeving ook de uitweg' 1e: de mogelijkheid van niet zondigen 2e: de band met God

18 'God geeft je met de beproeving ook de uitweg'
Tekst: Psalm 100: 13b 3. met de beproeving ….. 'God geeft je met de beproeving ook de uitweg' 1e: de mogelijkheid van niet zondigen 2e: de band met God 3e: praktische hulp

19 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Gezang 160: 1, 2 (NG 81) Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde Die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, heb Gij gegeven, Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

20 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
Gezang 160: 1, 2 (NG 81) Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, heb Gij gegeven, Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

21 Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG 81) Gebed Geloofsbelijdenis = Gezang 106 (GK 28) Collecte Zingen: Liedboek 296: 1, 2, 3 Zegen

22 God in den hoog' alleen zij eer en dank voor zijn genade,
Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) God in den hoog' alleen zij eer en dank voor zijn genade, daarom, dat nu en nimmermeer ons deren nood en schade. God toont zijn gunst aan ons geslacht. Hij heeft de vrede weer gebracht; de strijd heeft thans een einde.

23 Onwrikbaar staat uw heerschappij, voorgoed zult Gij regeren.
Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) U, Vader, U aanbidden wij, wij zingen U ter ere. Onwrikbaar staat uw heerschappij, voorgoed zult Gij regeren. Gij hebt onmetelijke macht, uw wil wordt onverwijld volbracht. Die Heer is onze Koning.

24 O, Jezus, die de Christus zijt, des Vaders eengeboren,
Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) O, Jezus, die de Christus zijt, des Vaders eengeboren, Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren. Gij, Lam van God, voor ons geslacht, verhoor ons roepen uit de nacht, erbarm U over allen.

25 O Heilge Geest, ons hoogste goed, ten Trooster ons gegeven,
Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) O Heilge Geest, ons hoogste goed, ten Trooster ons gegeven, heb dank dat Gij ons delen doet in Jezus' dood en leven. Beveilig ons in alle nood, blijf ons nabij in angst en dood, op U steunt ons vertrouwen.

26 COLLECTE Vandaag is de 1e collecte voor de Diakonie “de Driehoek”
is de 2e collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 296: 1, 2, 3

27 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging:
Vandaag: Anthony Abboud Volgende week: Esther Treurniet Na de collecte zingen we: Liedboek 296: 1, 2, 3

28 Ik kom met haast, roept Jezus' stem. Hij heeft de dood verslagen.
Liedboek 296: 1, 2, 3 Ik kom met haast, roept Jezus' stem. Hij heeft de dood verslagen. Nu zal al wie gelooft in Hem de kroon des levens dragen. Wijk niet van Hem. Hoor naar zijn stem. Reeds wenken ons van boven de scharen, die Hem loven.

29 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast wat Ik u heb gegeven.
Liedboek 296: 1, 2, 3 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast wat Ik u heb gegeven. Er blijft bij alle aardse last een open deur ten leven. Werp van u af wat ik niet gaf. Blijf u standvastig scharen bij wie mijn woord bewaren.

30 Ik kom met haast, houd wat gij hebt, nog is de worstling gaande.
Liedboek 296: 1, 2, 3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt, nog is de worstling gaande. Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, houd in de strijd u staande. Zie op naar Mij: Ik blijf nabij. Ik houd u vast in 't lijden. Niets zal u van Mij scheiden.

31 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

32 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag om 9. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag om 9.30 uur. 25 september Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google