De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorlezer: Jaap v/d Valk Voorganger: ds. D. Griffioen te Vrouwenpolder We lezen Lucas 18: De preek gaat over Zondag 51 HC "Maar bij U is vergeving, daarom eert men U met ontzag”             1. het juiste gebed             2. het inhoudelijke gebed             3. het riskante gebed Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 25: 1, 3, 4 Psalm 106: 1, 18 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 25: 1, 3, 4 Psalm 106: 1, 18

3 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 25: 1, 3, 4 Psalm 106: 1,18 Gebed Lezen: Lucas 18: Zingen: Liedboek 341: 1, 2, 3 Tekst: Zondag 51 HC Zingen: Psalm 143:1, 2, 6 Preek: Zingen: Gezang 37: 6

4 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 25: 1, 3, 4 Psalm 106: 1,18 Gebed Lezen: Lucas 18: Zingen: Liedboek 341: 1, 2, 3 Tekst: Zondag 51 HC Zingen: Psalm 143:1, 2, 6 Preek: Zingen: Gezang 37: 6

5 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 25: 1, 3, 4 Psalm 106: 1,18 Gebed Lezen: Lucas 18: Zingen: Liedboek 341: 1, 2, 3 Tekst: Zondag 51 HC Zingen: Psalm 143:1, 2, 6 Preek: Zingen: Gezang 37: 6

6 Gij hebt uw woord gegeven nog voor ik U iets vroeg,
Liedboek 341: 1, 2, 3 Gij hebt uw woord gegeven nog voor ik U iets vroeg, dat is voor heel mijn leven, ja voor de dood genoeg. Uw woord is daad, o Vader, werd brood in de woestijn, werd mens en is mij nader dan wie mijn naasten zijn.

7 geef dat met heel mijn leven ik daarvoor instaan mag,
Liedboek 341: 1, 2, 3 Nu ik U heb gegeven mijn woord op deze dag, geef dat met heel mijn leven ik daarvoor instaan mag, dat ik het in mijn daden waarmaak aan iedereen. Maak zichtbaar uw genade door mij en om mij heen.

8 God, die uw woord gegeven, uw Zoon gezonden hebt
Liedboek 341: 1, 2, 3 God, die uw woord gegeven, uw Zoon gezonden hebt en naar zijn beeld het leven van wie U kent herschept, wees door uw Geest met allen die hebben ja gezegd, dat zij die staan niet vallen. Maak Gij ons trouw en echt.

9 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 25: 1, 3, 4 Psalm 106: 1,18 Gebed Lezen: Lucas 18: Zingen: Liedboek 341: 1, 2, 3 Tekst: Zondag 51 HC Zingen: Psalm 143:1, 2, 6 Preek: Zingen: Gezang 37: 6

10 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 25: 1, 3, 4 Psalm 106: 1,18 Gebed Lezen: Lucas 18: Zingen: Liedboek 341: 1, 2, 3 Tekst: Zondag 51 HC Zingen: Psalm 143:1, 2, 6 Preek: Zingen: Gezang 37: 6

11 ”Maar bij U is vergeving, daarom eert men U met ontzag” (Ps 130,4)
Tekst: Zondag 51 HC Zingen: Gezang 37: 6 ”Maar bij U is vergeving, daarom eert men U met ontzag” (Ps 130,4) 1. het juiste gebed 2. het inhoudelijke gebed 3. het riskante gebed

12 Met je mooie kleren kan je overal aankomen, maar met je zonden niet.

13 Is bidden om vergeving gelijk overgeven?
“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.” (NBV) NBG-51: ‘en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren',

14 ”Maar bij U is vergeving, daarom eert men U met ontzag” (Ps 130,4)
het juiste gebed om vergeving Arme zondaars? Hoezo? Wat kleeft ons dan aan? Misdaden? Het is droevig met ons gesteld…. Toch is bij Jezus altijd vergeving te krijgen….

15 Schuld-belijdenis houdt ons laag bij de grond, maar dicht bij Jezus..

16 het inhoudelijke gebed om vergeving
Farizeër en de tollenaar

17 God vergeeft altijd ruimhartig
Micha 7:18-19 Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.

18 Bidden om vergeving is riskant
“... vergeef ons ...., zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was ---- gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.” “... vergeef ons ...., zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was ---- gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.”

19 Is vergeving krijgen en vergeving aanbieden toch in evenwicht?
Lucas 7,47: “haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want zij heeft veel liefde betoond maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde”. “Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven”, zegt Jezus, Matteüs 6,14-15.

20 Vergeven: het is nooit vanzelfsprekend
Het blijft moeilijk …. Toch een vast voornemen…. Mijn schuld is niet/nooit in verhouding met de vergeving die ik kreeg Gods kind klopt nooit tevergeefs aan bij onze hemelse Vader

21 De genezende kracht van Gods vergeving in Jezus Christus

22 Denk aan de vader van de verloren zoon……

23 Gebed Zingen: Gezang 37: 6 Geloofsbelijdenis: Collecte
Nicea en Gezang 107: 4, 1, 2, 3 (GK 29) Collecte Zingen: Liedboek 365: 1, 2 Zegen

24 Vergeef ons onze schulden, Heer, De overtreding keer op keer,
Gezang 37: 6 Vergeef ons onze schulden, Heer, De overtreding keer op keer, Zoals ook wij doen aan elkaar Dat elk vergeeft zijn schuldenaar. In Christus Jezus leven wij En in zijn kracht vergeven wij

25 Gebed Zingen: Gezang 37: 6 Geloofsbelijdenis: Collecte
Nicea en Gezang 107: 4, 1, 2, 3 (GK 29) Collecte Zingen: Liedboek 365: 1, 2 Zegen

26 Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer,
Gezang 107: 4, 1, 2, 3 (GK 29) Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

27 eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon.
Gezang 107: 4, 1, 2, 3 (GK 29) Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

28 Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,
Gezang 107: 4, 1, 2, 3 (GK 29) Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

29 Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk,
Gezang 107: 4, 1, 2, 3 (GK 29) Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

30 Gebed Zingen: Gezang 37: 6 Geloofsbelijdenis: Collecte
Nicea en Gezang 107: 4, 1, 2, 3 (GK 29) Collecte Zingen: Liedboek 365: 1, 2 Zegen

31 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kas Geref. doeleinden
de 2e collecte is voor de Kerk Deurcollecte voor Noodhulp Haïti Volgende week de 1e collecte is voor de Diakonie “De Driehoek” Bloemenbezorging: Vandaag: Jan Roorda Volgende week: Henk Bosscha Na de collecte zingen we: Liedboek 365: 1, 2

32 De zonden zijn vergeven! Dit is een woord ten leven,
Liedboek 365: 1, 2 De zonden zijn vergeven! Dit is een woord ten leven, bevrijdend van de schuld. Wat God ons ooit beloofde, wordt nu voor wie geloofde in Jezus' naam geheel vervuld.

33 't Is ook voor mij geschreven: ook ik mag uit Hem leven
Liedboek 365: 1, 2 't Is ook voor mij geschreven: ook ik mag uit Hem leven die ons genezen heeft. Zijn liefde tot de zijnen brengt ons met Hem in 't reine, wij weten dat Hij ons vergeeft.

34 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

35 D.V. Volgende week zondag begint de morgendienst om 9.15 uur

36 Steeds meer? Of minder? in dit kerkgebouw
1 Timotheüs 6:8: “Wij hebben voedsel en kleren, laten we daarmee tevreden zijn” Zondag 31 januari, uur in dit kerkgebouw Na de middagdienst: gezamelijke maaltijd (neem eten mee: zie kerkblad 10 januari)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google