De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen: Gezang 181d onze vader

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen: Gezang 181d onze vader"— Transcript van de presentatie:

1 Zingen: Gezang 181d onze vader
Voorganger: ds. E.J. Sytsma Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken 29: , Johannes 19: a Zingen: Gezang 23 Preek over Zondag 52b Zingen: Gezang 181d onze vader

2 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken 29: , Johannes 19: a Zingen: Gezang 23 Preek over Zondag 52b Zingen: Gezang 181d onze vader

3 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Liedboek 285: 1, 2, 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer.

4 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
Liedboek 285: 1, 2, 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

5 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
Liedboek 285: 1, 2, 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

6 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken 29: , Johannes 19: a Zingen: Gezang 23 Preek over Zondag 52b Zingen: Gezang 181d onze vader

7 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken 29: , Johannes 19: a Zingen: Gezang 23 Preek over Zondag 52b Zingen: Gezang 181d onze vader

8 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken 29: , Johannes 19: a Zingen: Gezang 23 Preek over Zondag 52b Zingen: Gezang 181d onze vader

9 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken 29: , Johannes 19: a Zingen: Gezang 23 Preek over Zondag 52b Zingen: Gezang 181d onze vader

10 Uw woord is een lamp voor mijn voet En een licht op mijn pad
Gezang 23: 1 Uw woord is een lamp voor mijn voet En een licht op mijn pad Uw woord is een lamp, Uw woord is een licht,

11 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken 29: , Johannes 19: a Zingen: Gezang 23 Preek over Zondag 52b Zingen: Gezang 181d onze vader

12 De NBV en het slot van het Onze Vader
Lucas 11 Handgeschreven kopieën Tekst: Zondag 52b Schriftlezing: 1 Kronieken 29: , Johannes 19: a Amenlied: Gezang 181d (onze vader)

13 Hoe moet je hier praktisch mee omgaan?
geen 100% zekerheid de lofprijzing al sinds de tweede eeuw gebeden De woorden passen mooi bij het geheel van het Onze Vader een mooie samenvatting van wat de hele Bijbel over God leert Conclusie: Blijf het OV gerust bidden zoals je het kent. Het is hoe dan ook een mooi gebed!

14 Vertaling koninkrijk → koningschap kracht → macht heerlijkheid → majesteit Tekst: Zondag 52b Schriftlezing: 1 Kronieken 29: , Johannes 19: a Amenlied: Gezang 181d (onze vader)

15 Je gebed wordt gedragen (net als jij)
God is groot. Ik ben klein. Ik ben klein, maar maak God groot! God is de God van Jezus Tekst: Zondag 52b Schriftlezing: 1 Kronieken 29: , Johannes 19: a Amenlied: Gezang 181d (onze vader)

16 Je gebed wordt gedragen (net als jij)
Je bidt veel in het Onze Vader Kan God wel verhoren? Moet ik zelf mijn leven dragen of wórd ik gedragen? → Van God, je Vader, is het koninkrijk, de macht en de glorie voor eeuwig.

17 ´Amen´ = betrouwbaar, het is zo
Onze Vader, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? , want : ! Tekst: Zondag 52b Schriftlezing: 1 Kronieken 29: , Johannes 19: a Amenlied: Gezang 181d (onze vader)

18 Je gebed wordt gedragen (net als jij)
Laat uw naam geheiligd worden - Gods eer Laat uw koninkrijk komen - Gods koningschap Laat uw wil gedaan worden - Gods macht Geef ons elke dag ons brood - Gods koningschap Vergeef ons onze schulden - Gods koninkrijk Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad Gods macht

19 2. God is groot. Ik ben klein.
Tekst: Zondag 52b Schriftlezing: 1 Kronieken 29: , Johannes 19: a Amenlied: Gezang 181d (onze vader)

20 2. God is groot. Ik ben klein.
Koningschap - Wie is de baas? → van U is het koninkrijk Macht - Wie is de beste, snelste, sterkste? → van U is de kracht Glorie, eer - Hoe kan ik rijk, beroemd en gelukkig worden? → van U is de glorie.

21 2. God is groot. Ik ben klein.
Bidden maakt klein Zelfs bidden om een grote

22 3. Ik ben klein, maar maak God groot!
Lofprijzing: God groot maken voor jou zelf → een voorbeeld uit 1 Kronieken 29 → niet: God naar de mond praten → wel: Ontdekken en uitspreken dat Hij een geweldige Vader is

23 4. God is de God van Jezus Koningschap en dienstbaarheid Macht en de stal Glorie en het kruis Tekst: Zondag 52b Schriftlezing: 1 Kronieken 29: , Johannes 19: a Amenlied: Gezang 181d (onze vader)

24 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Tekst: Zondag 52b Schriftlezing: 1 Kronieken 29: , Johannes 19: a Amenlied: Gezang 181d (onze vader)

25 Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome;
Gezang 181d Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, al-zo ook op de aarde Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Amen, amen

26 Zingen: Gezang 181d onze vader
Gebed Collecte Zingen: Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Zegen

27 de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor het bouwfonds
Vandaag; de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor het bouwfonds Oudejaarsavond de 2e collecte is voor de diaconie Volgende week de 2e collecte is voor de kerk t.b.v T.U. Na de collecte zingen we Gez. 141: 1, 2, 3 (GK 35)

28 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moeder – schoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

29 moog’ ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart
Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Die eeuwig rijke God moog’ ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

30 die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest
Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Lof, eer en prijs zij God, die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

31 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Zingen: Gezang 181d onze vader"

Verwante presentaties


Ads door Google