De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: Ds. E.J. Sytsma De preek gaat over Amos 5 Wat doe je hier eigenlijk? In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Psalm 84: 1, 6

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 84: 1, 6
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 84: 1, 6

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 84: 1, 6 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Lezen: Amos 5 Preek Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 84: 1, 6 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Lezen: Amos 5 Preek Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 84: 1, 6 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Lezen: Amos 5 Preek Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4

6 Laat de kinderen tot Mij komen Alle alle kinderen.
Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Laat de kinderen tot Mij komen Alle alle kinderen. Niemand mag ze hind’ren Want de poorten van mijn rijk Staan voor kind’ren open, Laat ze allen groot en klein bij Mij binnen lopen

7 Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen.
Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen! Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open, als ze aan een kind gelijk bij Mij binnenlopen.

8 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 84: 1, 6 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Lezen: Amos 5 Preek Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4

9 het Noordelijke Tienstammenrijk 250 jaar na koning David (750 vChr.)
Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Israël: het Noordelijke Tienstammenrijk 250 jaar na koning David (750 vChr.) Economisch gaat het goed ellende van de grote massa geestelijke terugval

10 Amos: profeet in Israël afkomstig uit Juda geen beroepsprofeet
Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Amos: profeet in Israël afkomstig uit Juda geen beroepsprofeet schapenfokker

11 1. tegen godsdienstigheid 2. tegen onrecht
Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Amos: 1. tegen godsdienstigheid 2. tegen onrecht

12 "Ik heb een afkeer van jullie feesten,
Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 "Ik heb een afkeer van jullie feesten, jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in jullie offers. Bespaar mij het geluid van jullie liederen."

13 Israël en eredienst: eigen eergevoel nationalisme geweten sussen
Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Israël en eredienst: eigen eergevoel nationalisme geweten sussen

14 → eredienst voor henzelf, hun eigen fijne gevoel
Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Israël en eredienst: eigen eergevoel nationalisme geweten sussen → eredienst voor henzelf, hun eigen fijne gevoel

15 Waarschuwing voor gelovige mensen van alle tijden
Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Waarschuwing voor gelovige mensen van alle tijden de ergste hoogmoed: de trotse christen

16 De één: Ik → God De ander: Ik ← God Tekst: Amos 5
Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 De één: Ik → God De ander: Ik ← God

17 Wat doe je hier eigenlijk?
Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 De één: Ik → God De ander: Ik ← God Wat doe je hier eigenlijk?

18 "Zoek Mij en leef!" De één: Ik → God De ander: Ik ← God
Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 De één: Ik → God De ander: Ik ← God Wat doe je hier eigenlijk? "Zoek Mij en leef!"

19 2. tegen onrecht Amos Jakobus Johannes Jezus Tekst: Amos 5
Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 2. tegen onrecht Amos Jakobus Johannes Jezus

20 Nederland, 2008 dankbaarheid de wereld een dorp verstopt onrecht
Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Nederland, 2008 dankbaarheid de wereld een dorp verstopt onrecht

21 Recht als een altijd voortvloeiende beek
Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Recht als een altijd voortvloeiende beek

22 Hoe kun jij het recht de vrije loop laten? onrecht erkennen
Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Hoe kun jij het recht de vrije loop laten? onrecht erkennen je weekprogramma geld als …….

23 Recht als water → Geld als water …. laten stromen
Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Recht als water → Geld als water …. laten stromen Gevaar van rijkdom en hebzucht de zegen van geven kopen niet kopen

24 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 water en de bron …..

25 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer.

26 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

27 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

28 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

29 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Collecte Zingen: Psalm 69: 1, 10 Zegen

30 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Collecte Zingen: Psalm 69: 1, 10 Zegen

31 in grote dankbaarheid daar Hij ons leven leidt
Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Wij zingen God ter ere in grote dankbaarheid daar Hij ons leven leidt en weet wat wij ontberen. Hij maakte ons genegen te zorgen voor elkaar. Zo zien wij jaar na jaar zijn goedheid en zijn zegen

32 Al krimpen mijn gedachten
Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Al krimpen mijn gedachten en raak ik woorden kwijt, verlies ik taal en tijd, uw woord is levenskrachtig. Er zijn herinneringen, uw hartslag in mijn oor, als ik uw klanken hoor en psalmen mee kan zingen.

33 O Christus,man van smarten,
Gezang 172: 1, 2, 3, 4 O Christus,man van smarten, herhaal in ons gemis dat er verwachting is. Wij hopen zo van harte eens recht van lijf en leden te lopen in uw licht. Met jeugd en vergezicht zult U ons nieuw bekleden.

34 is ons de Heer nabij. Van hand tot hand geeft Hij
Gezang 172: 1, 2, 3, 4 In geven en ontvangen is ons de Heer nabij. Van hand tot hand geeft Hij de zorg, die wij verlangen. Nu loven wij U, Here, die onze handen vult met lijden en geduld: U brengt uw werk tot ere.

35 Volgende week: COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk
Morgenavond uur munten verkoop in de hal van de kerk. COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk Bijdrage kerkverband Volgende week: de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek” de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: vandaag: Johanneke Joosse volgende week: Henk Treurniet Na de collecte zingen we: Psalm 69: 1, 10

36 Zingen: Psalm 69: 1, 10 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

37 Zingen: Psalm 69: 1, 10 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

38 volgende week zondag na de diensten deurcollecte
Niet vergeten:   volgende week zondag na de diensten deurcollecte voor het gemeentekerstfeest!!!


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google