De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 donderdag 21 februari 2013 bespreking vanaf Hebreeen 1 1 donderdag 21 februari 2013 bespreking vanaf Hebreeen 1 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 donderdag 21 februari 2013 bespreking vanaf Hebreeen 1 1 donderdag 21 februari 2013 bespreking vanaf Hebreeen 1 1."— Transcript van de presentatie:

1 1 donderdag 21 februari 2013 bespreking vanaf Hebreeen 1 1 donderdag 21 februari 2013 bespreking vanaf Hebreeen 1 1

2 2 Hebreeën 1 1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,

3 3 Hebreeën 1 1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,

4 4 4 immers, zij zijn ISRAELIETEN, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften; 5 HUNNER ZIJN DE VADEREN en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in de aeonen! Amen. -Romeinen 9- 4 immers, zij zijn ISRAELIETEN, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften; 5 HUNNER ZIJN DE VADEREN en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in de aeonen! Amen. -Romeinen 9-

5 5 Hebreeën 1 1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, profeet = mond

6 6 Hebreeën 1 1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,

7 7 4 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, -Galaten 4- 4 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, -Galaten 4-

8 8 Hebreeën 1 1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,

9 9 18 EEN PROFEET ZAL IK HUN VERWEKKEN uit het midden van hun broederen, zoals gij (=Mozes) zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. -Deuteronomium 18- 18 EEN PROFEET ZAL IK HUN VERWEKKEN uit het midden van hun broederen, zoals gij (=Mozes) zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. -Deuteronomium 18-

10 10 Hebreeën 1 2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. 1

11 11 Hebreeën 1 2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. 2 de aeonen maakt

12 12 8 maar van de Zoon: Uw troon, o God, is TOT IN DE AEON VAN DE AEON en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. -Hebreeën 1- 8 maar van de Zoon: Uw troon, o God, is TOT IN DE AEON VAN DE AEON en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. -Hebreeën 1-

13 13 Hebreeën 1 3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, (....) 3

14 14 6 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, tot verlichting van de kennis van DE HEERLIJKHEID GODS IN HET AANGEZICHT VAN CHRISTUS. -2Korinthe 4- 6 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, tot verlichting van de kennis van DE HEERLIJKHEID GODS IN HET AANGEZICHT VAN CHRISTUS. -2Korinthe 4-

15 15 Hebreeën 1 3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, (....) 4 aanname, onder-stelling aanname, onder-stelling

16 16 Hebreeën 1 3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, (....) 5 = God

17 17 Hebreeën 1 3 (....) heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, 6 Lett. reiniging van zonden doende Lett. reiniging van zonden doende

18 18 14 hoeveel te meer zal HET BLOED VAN CHRISTUS, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft -, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? -Hebreeën 9- 14 hoeveel te meer zal HET BLOED VAN CHRISTUS, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft -, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? -Hebreeën 9-

19 19 Hebreeën 1 3 (....) heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, 7 = is gezeten

20 20 1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen... -Hebreeën 8- 1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen... -Hebreeën 8-

21 21 Hebreeën 1 4 zoveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. lett. beter 13 x in de Hebreeën-brief lett. beter 13 x in de Hebreeën-brief

22 22 Hebreeën 1 4 zoveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft.

23 23 Hebreeën 1 5 Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn.

24 24 Hebreeën 1 5 Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn.

25 25 7 Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. 8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. -Psalm 2- 7 Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. 8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. -Psalm 2-


Download ppt "1 donderdag 21 februari 2013 bespreking vanaf Hebreeen 1 1 donderdag 21 februari 2013 bespreking vanaf Hebreeen 1 1."

Verwante presentaties


Ads door Google