De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 juni 2013 Den Haag. Romeinen 9 16 Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt. lett. rent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 juni 2013 Den Haag. Romeinen 9 16 Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt. lett. rent."— Transcript van de presentatie:

1 16 juni 2013 Den Haag

2

3 Romeinen 9 16 Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt. lett. rent 1

4

5 1Korinthe 9 23 Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. 2 lett. mededeelgenoot van te worden

6 1Korinthe 9 24 Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts een de prijs kan ontvangen? Loopt dan zo, dat gij die behaalt! 2 = de erekrans

7

8 2Thessalonika 3 1 Voorts, broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle voortgang hebbe en verheerlijkt worde, evenals bij u, 3 lett. moge rennen

9

10 Galaten 5 7 Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? 4 lett. jullie renden voortreffelijk

11

12 Hebreeën 12 1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. 5 lett. rennen

13 Hebreeën 12 2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. 5 lett. afzien tot-in

14 Hebreeën 12 2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. 5 CV: inaugurator = inwijder

15

16 2Timotheüs 4 7 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden, 6 lett. loopbaan, race

17 2Timotheüs 4 8 voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. 6


Download ppt "16 juni 2013 Den Haag. Romeinen 9 16 Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt. lett. rent."

Verwante presentaties


Ads door Google