De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen Micha 5: en Matteüs 1: 18 -2: 12 De preek gaat over Matteüs 2: knielen voor een kind Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Voor de dienst zingen we: Liedboek 138: 1, 3 . .

2 komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Liedboek 138: 1, 3 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

3 zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
Liedboek 138: 1, 3 Het licht van de Vader, licht van den beginne, zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: goddelijk Kind, gewonden in de doeken! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

4 Zingen: Liedboek 138: 1, 3 Welkom Votum en zegengroet Zingen: Gezang 86 (NG 49) beurtzang Zingen: Gezang 85 ( NG 48) Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 168 (NG 88) Lezing I Micha 5:1 - 4 Zingen: Psalm 121:1, 2, 3, 4 Lezing II Matteüs 1: 18 -2: 12 Zingen: Gezang 35 (NG 19) beurtzang

5 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Gezang 86 (NG 49) beurtzang,
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 86 (NG 49) beurtzang, Gezang 85 ( NG 48)

6 Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem,
Gezang 86: 1, 2, 3, 4 (NG 49) in beurtzang allen Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem, wij gaan uw Koning tegemoet, o stad Jeruzalem! Gezegend die Zijn komst begroet en knielen wil voor Hem ! Refrein: allen Wij loven U: Ko-ning en Heer, Koning en Heer , wij loven U, Ko-ning en Heer!

7 Al zijt Gij nu nog maar een kind zo hulpeloos en klein,
Gezang 86: 1, 2, 3, 4 (NG 49) in beurtzang vrouwen Al zijt Gij nu nog maar een kind zo hulpeloos en klein, wij weten dat het Rijk begint waarvan Gij Heer zult zijn, een Rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. Refrein: allen Wij loven U: Ko-ning en Heer, Koning en Heer , wij loven U, Ko-ning en Heer!

8 Al gaat de vijand in het rond: de koning van het kwaad,
Gezang 86: 1, 2, 3, 4 (NG 49) in beurtzang mannen Al gaat de vijand in het rond: de koning van het kwaad, al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat, straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat! Refrein: allen Wij loven U: Ko-ning en Heer, Koning en Heer , wij loven U, Ko-ning en Heer!

9 Wij gaan op weg naar Bethlehem - daar ligt Hij in een stal
Gezang 86: 1, 2, 3, 4 (NG 49) in beurtzang allen Wij gaan op weg naar Bethlehem - daar ligt Hij in een stal die Koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal! Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal: Refrein: allen Wij loven U: Ko-ning en Heer, Koning en Heer , wij loven U, Ko-ning en Heer!

10 Cantorij: Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam?
Gezang 85: 1, 2, 3, 4 ( NG 48) Cantorij: Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam? En waarom Hij jouw zonden toen op zich nam? Gemeente: Omdat Hij de wereld liefhad die zijn Vader schiep, en ons wilde redden uit onze nood zo diep. Allen: Dank zij de Heer!

11 Cantorij: Weet jij wat de engel herders heeft verteld?
Gezang 85: 1, 2, 3, 4 ( NG 48) Cantorij: Weet jij wat de engel herders heeft verteld? En wat het hemelleger hun heeft gemeld? Gemeente: God woont bij de mensen, je gelooft je oren niet. God heeft al je vragen veranderd in een lied. Allen: Dank zij de Heer!

12 Cantorij: Weet jij wat de wijzen zagen in de ster?
Gezang 85: 1, 2, 3, 4 ( NG 48) Cantorij: Weet jij wat de wijzen zagen in de ster? En waarom zij toen reisden zo lang en ver? Gemeente: God zond hun een teken van de grote Koningszoon. Hij zal eeuwig heersen en vrede is zijn loon. Allen: Dank zij de Heer!

13 Allen : Jezus, onze Redder, wij aanbidden U. O, Koning van de wereld,
Gezang 85: 1, 2, 3, 4 ( NG 48) Allen : Jezus, onze Redder, wij aanbidden U. O, Koning van de wereld, wij prijzen U. Heel de schepping zucht tot U terug op aarde komt. Laat uw hand niet rusten, kom haastig Here, kom! Wij danken U!

14 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 168 (NG 88) Lezing I Micha 5: 1 - 4 Zingen: Psalm 121: 1, 2, 3, 4 Lezing II Matteüs 1: : 12 Zingen: Gezang 35 (NG 19) beurtzang Preek : Matteüs 2: Zingen: Liedboek 141: 1, 2, 3

15 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 168 (NG 88) Lezing I Micha 5: 1 - 4 Zingen: Psalm 121: 1, 2, 3, 4 Lezing II Matteüs 1: : 12 Zingen: Gezang 35 (NG 19) beurtzang Preek : Matteüs 2: Zingen: Liedboek 141: 1, 2, 3

16 k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Gezang 168: 1 (NG 88) k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

17 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 168 (NG 88) Lezing I Micha 5: 1 - 4 Zingen: Psalm 121: 1, 2, 3, 4 Lezing II Matteüs 1: : 12 Zingen: Gezang 35 (NG 19) beurtzang Preek : Matteüs 2: Zingen: Liedboek 141: 1, 2, 3

18 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 168 (NG 88) Lezing I Micha 5: 1 - 4 Zingen: Psalm 121: 1, 2, 3, 4 Lezing II Matteüs 1: : 12 Zingen: Gezang 35 (NG 19) beurtzang Preek : Matteüs 2: Zingen: Liedboek 141: 1, 2, 3

19 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 168 (NG 88) Lezing I Micha 5: 1 - 4 Zingen: Psalm 121: 1, 2, 3, 4 Lezing II Matteüs 1: : 12 Zingen: Gezang 35 (NG 19) beurtzang Preek : Matteüs 2: Zingen: Liedboek 141: 1, 2, 3

20 Die gingen samen reizen, Vertrouwend op een koningsster
Gezang 35: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 19) in beurtzang kinderen/ vrouwen De wijzen, de wijzen, Die gingen samen reizen, Vertrouwend op een koningsster Zij wisten niet hoever

21 dan klopt een rijke karavaan bij de paleispoort aan.
Gezang 35: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 19) in beurtzang kinderen/ vrouwen Zij volgden het teken, de dagen werden weken, dan klopt een rijke karavaan bij de paleispoort aan.

22 in ‘t Oosten is zijn ster gezien, staat hier zijn wieg misschien?’
Gezang 35: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 19) in beurtzang mannen O koning, wil ons horen: er is een prins geboren, in ‘t Oosten is zijn ster gezien, staat hier zijn wieg misschien?’

23 verschrikt naar deze woorden. mannen ‘Een koningszoon bij mij in huis?
Gezang 35: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 19) in beurtzang kinderen/ vrouwen Herodes, hij hoorde verschrikt naar deze woorden. mannen ‘Een koningszoon bij mij in huis? U bent beslist abuis.’

24 die moesten verder reizen, de ster ging als een lichtend spoor
Gezang 35: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 19) in beurtzang kinderen/ vrouwen De wijzen, de wijzen, die moesten verder reizen, de ster ging als een lichtend spoor naar Bethlehem hen voor.

25 het kind door God gezonden, dat koning en dat knecht wil zijn
Gezang 35: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 19) in beurtzang allen Zij hebben gevonden het kind door God gezonden, dat koning en dat knecht wil zijn van ieder, groot en klein.

26 van sterren en planeten, die baden nu in zonnelicht
Gezang 35: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 19) in beurtzang allen De wijzen, die weten van sterren en planeten, die baden nu in zonnelicht en doen hun ogen dicht.

27 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 168 (NG 88) Lezing I Micha 5: 1 - 4 Zingen: Psalm 121: 1, 2, 3, 4 Lezing II Matteüs 1: : 12 Zingen: Gezang 35 (NG 19) beurtzang Preek : Matteüs 2: Zingen: Liedboek 141: 1, 2, 3

28 KERSTfeest = CHRISTUSfeest = feest!!
Tekst: Matteüs 2: Zingen: Liedboek 141: 1, 2, 3 KERSTfeest = CHRISTUSfeest = feest!!

29 1. Magiërs in het Oosten – sterren kijken
Tekst: Matteüs 2: Zingen: Liedboek 141: 1, 2, 3 1. Magiërs in het Oosten – sterren kijken 2. Magiërs in Jeruzalem – bijbel lezen 3. Magiërs in Bethlehem – een kind eren

30 1. Magiërs in het Oosten – sterren kijken Bethlehem ↔ Jeruzalem
Tekst: Matteüs 2: Zingen: Liedboek 141: 1, 2, 3 1. Magiërs in het Oosten – sterren kijken Bethlehem ↔ Jeruzalem koning Herodes ↔ de Koning van de Joden Magiërs: sterrenkundigen, sterrenuitleggers de ster: hun taal

31 2. Magiërs in Jeruzalem – bijbel lezen Herodes in paniek
Tekst: Matteüs 2: Zingen: Liedboek 141: 1, 2, 3 2. Magiërs in Jeruzalem – bijbel lezen Herodes in paniek de Bijbel open Jeruzalem reageert niet Waarschuwing!

32 3. Magiërs in Bethlehem – een kind eren Naar Bethlehem De Ster!
Tekst: Matteüs 2: Zingen: Liedboek 141: 1, 2, 3 3. Magiërs in Bethlehem – een kind eren Naar Bethlehem De Ster! Het Kind!

33 3. Magiërs in Bethlehem – een kind eren
Tekst: Matteüs 2: Zingen: Liedboek 141: 1, 2, 3 3. Magiërs in Bethlehem – een kind eren Magiërs: vreemdelingen uit een ver land → Jezus, koning van de hele wereld! Magiërs: knielen voor een kind → Christen zijn: voor jouw grootsheid ben je afhankelijk van zijn kleinheid

34 Ik kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven!
Liedboek 141: 1, 2, 3 cantorij Ik kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven! Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt gegeven. O, neem mijn leven, geest en hart, en laat mijn ziel in vreugd en smart bij U geborgen wezen.

35 Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren.
Liedboek 141: 1, 2, 3 allen Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren. Eer ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uitverkoren. Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, werd Gij een kindje, arm en naakt, hebt Gij U mij gegeven.

36 Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen.
Liedboek 141: 1, 2, 3 allen Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen. O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen. O zon die door het donker breekt en 't ware licht in mij ontsteekt, hoe heerlijk zijn uw stralen.

37 Zingen: Liedboek 141: 1, 2, 3 Gebed Zingen: Liedboek 135: 1 Collecte Zingen: Gezang 50 (GK 11) Zegen

38 Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!
Liedboek 135: 1 Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer! Vreed op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!

39 de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Zending
Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Zending Zondag de 2e collecte is voor de Kerk DSGent Na de collecte zingen we: Gezang 50 (GK 11)

40 Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Gezang 50 (GK 11) Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen, in de mensen een welbehagen, in de mensen een welbehagen, een welbehagen.

41 Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Gezang 50 (GK 11) Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen, Amen.

42 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google