De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De lichtstad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De lichtstad."— Transcript van de presentatie:

1 De lichtstad

2 Welkom Kleuters en groep 5 komen binnen Groep 5 zingt ‘Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht’ Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn', Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet, Of het helder licht geeft of ook bijna niet. Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn, Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is, Overal op aarde zond' en droefenis. Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn, Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn

3 Allen zingen: Komt allen tezamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning. De hemelse englen riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! Komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden die Koning. O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, neem onze liefd' in genade aan! U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

4 Kaarsen aansteken + het kaarsenlied
Gebed Kaarsen aansteken + het kaarsenlied Kleuters: Je steekt mij aan: de eerste kaars. Wat verwacht je van mij? Alle groepen: Dat je vier weken brandt voor een wereld in nood. Jouw licht maakt mensen groot. Kleuters: Je steekt mij aan: de tweede kaars. Wat verwacht je van mij? Alle groepen: Dat je drie weken brandt voor een wereld, alleen. Jouw licht brengt ons bijeen Kleuters: Je steekt mij aan: de derde kaars. Wat verwacht je van mij? Alle groepen: Dat je twee weken brandt voor een wereld, onvrij. Jouw licht zet macht opzij. Kleuters: Je steekt mij aan: de vierde kaars. Wat verwacht je van mij? Alle groepen: Dat je één week nog brandt voor een wereld in rouw. Jouw licht verdrijft de kou. Kleuters: Je steekt mij aan: de grootste kaars. Wat verwacht je van mij? Alle groepen: Dat jij straalt als dat kind dat met kerst wordt verwacht: een lichtje in de nacht.

5 Verhaal van de wijzen

6 De kinderen zingen: 3 wijzen zien een ster
1. Drie wijzen, drie wijzen zien een nieuwe ster. Die is heel groot en staat heel ver. Wat een mooie ster. 3. Drie wijzen, drie wijzen Refrein: reizen naar de stal, Een ster om van te dromen naar ’t kind dat vrede brengen zal. dat vrede nu begint. Kijk, daar staat de ster Er zal een koning komen: dat is Gods eigen kind. 2. Drie wijzen, drie wijzen gaan heel snel op reis. Ze komen bij een groot paleis dat is Gods eigen kind. 2x door die mooie ster.

7 Kerstspel De lichtstad

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Zingen: Midden in de winternacht eerste couplet: toneelspelers, overige coupletten: allen  Midden in de winternacht, ging de hemel open. Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen Refr. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 2. Vrede was er overal, wilde dieren kwamen Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. Refr. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet

20 3. Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien de bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. Refr. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 4. Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister Want de dag is niet meer ver, bode van de luister Refr. Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan Gedicht door kinderen uit groep 6

21 Allen zingen: Stille nacht
Afsluiting Allen zingen: Stille nacht 1. Stille Nacht, Heilige Nacht. Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal werd geboren in Bethlehems stal. Hij, der schepselen Heer Hij, der schepselen Heer. 3. Stille Nacht, Heilige Nacht, Heil en vree wordt gebracht, aan een wereld, verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen! Gode zij eer Amen! Gode zij eer. 2. Hulp'loos kind, heilig kind, dat zo trouw zondaars mint. Ook voor mij hebt G’uw rijkdom ontzegd, werd G'in stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor Leer me U danken daarvoor.

22 Wij wensen u en jullie gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2013


Download ppt "De lichtstad."

Verwante presentaties


Ads door Google