De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijbelhuis Antwerpen (GZB)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijbelhuis Antwerpen (GZB)"— Transcript van de presentatie:

1 Bijbelhuis Antwerpen (GZB)
TOV! – Eetcafé Welkom Bijbelhuis Antwerpen (GZB)

2 Opening

3 Psalm 98 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,
Dien grote God, die wond’ren deed! Zijn rechterhand vol sterkt’ en ere, Zijn heilig’ arm, wrocht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden, Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, Zo vlekkeloos en ongeschonden, Voor ‘t heidendom ten toon gespreid.

4 Psalm 98 Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade, Nu onze God Zijn heil ons schenkt. Juich dan den Heer’ met blijde galmen, Gij ganse wereld, juicht van vreugd! Zing vrolijk in verheven psalmen Het heil dat d’ aard in ‘t rond verheugt!

5 Bidden

6 Spreuken 8 33. Hoort de tucht, en wordt wijs, en verwerpt die niet Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den Heere Maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen die Mij haten, hebben den dood lief.

7 ‘…Die Mij vindt, v vindt het leven…’
Meditatie ‘…Die Mij vindt, v vindt het leven…’ Spreuken 8:35

8 Heer’ ik prijs Uw grote naam
Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan Die mij redding bracht en leven.

9 U daalde neer van Uw troon, Om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis, Droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf, Uit het graf weer opgestaan. Heer’ ik prijs Uw grote naam.

10 Hoor, de eng’len zingen d’ eer Van de nieuw geboren Heer!
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, Dat weerklinkt de hemel door. Zingt met algemene stem, Voor het Kind van Bethlehem! Hoor, de eng’len zingen ‘d eer

11 Lof aan U die eeuwig leeft En op aarde vrede geeft
Werd geboren uit een maagd Op de tijd die God behaagd’. Zonne der gerechtigheid, Woord dat vlees geworden zijt. Dat wij ongerept en rein Nieuw geboren zouden zijn, Hoor de eng’len zingen d’ eer Van de nieuw geboren Heer!

12 Psalm 72 Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen,
Men loov’ Hem vroeg en spa! De wereld hoor’ en volg’ mijn zangen, Met amen, amen, na!

13 TOV!-eetcafé Eet smakelijk!


Download ppt "Bijbelhuis Antwerpen (GZB)"

Verwante presentaties


Ads door Google