De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP TOV! Maak het verschil…….

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP TOV! Maak het verschil……."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP TOV! Maak het verschil……

2 BIDDEN

3 Wat is de lijdenstijd? Nadenken over het lijden en sterven van Jezus.
Nadenken over Zijn leven hier op aarde. Hoe leef ik mijn leven ten opzichte van Jezus en mijn naaste?

4 Waarom dit thema voor pasen?
Hou van je naaste Verander je omgeving Leef met God Maak het verschil!!! Lees Filippenzen 2

5 Filippenzen 2 vers 4 t/m 8 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Een als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

6 Wat gaan we doen??? Jullie krijgen een boekje!!!
Er worden mission impossible opdrachten uitgedeeld. Deze week gaan de opdrachten over thuis en familie. Ook gaan we nu even napraten in groepjes.

7 Zingen: Psalm 25 Vers 2: Heer’ ai maak mij Uwe wegen
door Uw woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G’ Uw treden wendt; Leidt mij in uw waarheid, leer Ijv’rig mij Uw wet betrachten, Want Gij zijt mijn heil o Heer’, ‘k blijf U al den dag verwachten.

8 Vers 6: Wie heeft lust den Heer’ te vrezen, ‘t allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, Leren hoe hij wand’len moet. ‘t goed dat nimmermeer vergaat, Zal hij ongestoord verwerven, En zijn Godgeheiligd zaad Zal ‘t gezegend aard’rijk erven.

9 Zingen: Geen and’re naam
Geen and’re naam dan de naam van Jezus, Geen and’re naam dan de naam van de Heer. Geen and’re naam dan de naam van Jezus is waard te ontvangen de glorie en ere de kracht en de lof in eeuwigheid.

10 Zijn naam is verheven boven heel de aard’.
Zijn naam is hoger dan de hemel. Geef glorie en eer Hem en prijs nu zijn naam!

11 Geen and’re naam dan de naam van Jezus,
Geen and’re naam dan de naam van de Heer. Geen and’re naam dan de naam van Jezus Is waard te ontvangen de glorie en ere, De kracht en de lof in eeuwigheid.

12 Zingen: Hij kwam bij ons, heel gewoon
1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd.

13 Refrein: Zie onze God , de Koning knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag, Gedragen door zijn liefd’ en kracht.

14 4. Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn.

15 Refrein: Zie onze God , de Koning knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag, Gedragen door zijn liefd’ en kracht.

16 FIJNE AVOND!!!! ‘Make a difference’ ‘Maak het verschil’


Download ppt "WELKOM OP TOV! Maak het verschil……."

Verwante presentaties


Ads door Google