De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GENADE = FEEST Of toch niet?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GENADE = FEEST Of toch niet?."— Transcript van de presentatie:

1 GENADE = FEEST Of toch niet?

2 BIDDEN

3 EEN VERHAAL….. SSST! Probeer je in te leven….. Het is de moeite!

4 wat is genade eigenlijk?
Genade is niet krijgen wat je wel verdient, en krijgen wat je niet verdient. Als je bekeert word is dit genade. Je hebt dan vergeving van zonden ontvangen en eeuwig leven. Dit wil iedereen wel! Als je christen bent en je leeft voor en door Christus dan is dit ook uit genade, dit ontvang je dan iedere dag weer!

5 Verdienen?? ‘We verdienen straf, maar we krijgen die niet’
‘Onze Heer Jezus krijgt die doodstraf, maar die verdient Hij niet’ ‘Wij krijgen vrijspraak, maar die verdienen wij niet’ ‘Als God naar ons kijkt, houdt Hij van ons zoals van Zijn Zoon’ ‘Wij krijgen Gods liefde, maar dat verdienen wij niet. Nog steeds niet.’

6 Genade = feest…..waarom ook al weer?
Fillipenzen 3:8 ; Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van het kennen van Christus Jezus, mijn Heere. Satan wil voorkomen dat je dit te weten komt….. en hij is er verdraaid goed in!

7

8 Psalm 100 : 1 en 4 Juich aarde, juich alom den Heer', Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

9 Psalm 100 : 1 en 4 Want goedertieren is de Heer'; Zijn goedheid eindigt nimmermeer; Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht Tot in het laatste nageslacht.

10 Uw genade Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. Hoor de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisigt Hem!' Zo gaf God zijn eigen Zoon.

11 Uw genade Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, als de koning der Joden wordt hij veracht. Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan als hij roept: 'Het is volbracht'.

12 Uw genade Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

13 Uw genade In het rijk van de dood is Hij neergedaald. Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. Maar de steen van het graf is nu weggehaald, Jezus leeft, Hij is opgestaan.

14 Uw genade Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

15 Uw genade En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, met ontzag en respect kniel ik voor U neer. U bent Koning en God tot in eeuwigheid, U bent Jezus, de hoogste Heer.

16 Uw genade Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg, uw genade is mij genoeg.

17 U bent de god die roept U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt, die mij gevonden heeft; het eeuwig leven geeft. Als aan U toegewijd, mijn hart en mond belijdt: Ja, Jezus is mijn Heer; dan kniel ik voor U neer.

18 U bent de god die roept Ik heb jou gekozen, opgedragen om mijn weg te gaan. In Mij blijvend vrucht te dragen, ga dan in mijn Naam. Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer.

19 U bent de god die roept Mijn Jezus, geef mij kracht, als ik uw hulp verwacht; voltooi in mij uw werk en maak in zwakheid sterk. Als U mijn wegen leidt, in moeite en in strijd, houd ik gelovig stand; Heer, neem me bij de hand.

20 U bent de god die roept Blijf in mijn liefde, alle dagen; in liefde voor elkaar. Wat je de Vader ook wilt vragen, vraag het in mijn Naam. Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer. Belijden onze Heer, Jezus onze Heer, Jezus, amen.

21 MEDEDELINGEN


Download ppt "GENADE = FEEST Of toch niet?."

Verwante presentaties


Ads door Google