De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel"— Transcript van de presentatie:

1 Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel
Themadag Baggernet Jos Kuijpers 20 november 2007

2 Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel
20 november 2007 Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die in opdracht van de minister en staatssecretaris van V&W de infrastructurele hoofdnetwerken in Nederland aanlegt, beheert en ontwikkelt. Departement -> beleid Rijkswaterstaat -> uitvoering Inspectie V&W -> toezicht

3 Missie Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel Missie Rijkswaterstaat 20 november 2007 Rijkswaterstaat werkt voor u aan: Droge voeten Voldoende en schoon water Vlot en veilig verkeer over weg en water Betrouwbare en bruikbare informatie Rijkswaterstaat: wel degelijk!

4 Integraal waterbeheer hoofdwatersysteem
Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel Integraal waterbeheer hoofdwatersysteem 20 november 2007 Taken: Zorgen voor voldoende en (voldoende) schoon zout en zoet water Natuurvriendelijk beheer van de watersystemen en oevers Terugdringen van vervuiling in oppervlaktewater en waterbodems Uitvoering in samenspel met: Collega-ministeries Provincies Waterschappen Marktpartijen Gebruikers

5 Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel
20 november 2007

6 De Hollandsche IJssel Wateraanvoer naar Midden-West Nederland
Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel De Hollandsche IJssel 20 november 2007 Wateraanvoer naar Midden-West Nederland Waterafvoer vanuit de polders Hoofdvaarweg, staande-mastroute Natuur, recreatie, visserij etc.

7 De problematiek vanuit RWS gezien
Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel De problematiek vanuit RWS gezien 20 november 2007 De meest vervuilde rivier van Nederland Verzilting Hoogwaterbescherming

8 Waarom doet RWS mee aan het Hollandsche IJsselproject?
Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel Waarom doet RWS mee aan het Hollandsche IJsselproject? 20 november 2007 Sanering is per m2 extreem duur Samenhang oevers en waterbodem Meerwaarde door samenwerking EU kaderrichtlijn water Waterakkoord


Download ppt "Rijkswaterstaat en de Hollandsche IJssel"

Verwante presentaties


Ads door Google