De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Water en waterschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Water en waterschappen"— Transcript van de presentatie:

1 Water en waterschappen
Presentatie Patrick Poelmann op het eerste Nederlandse Duurzaam!Golf Symposium, 17 maart 2012

2 Wat is een waterschap? Een waterschap is een overheid met een afgebakende taak: zorgen voor droge voeten, schoon water en veilige waterkeringen 04/04/2017

3 Water: wanneer, hoeveel en waarvoor?
Waterschappen zijn in de middeleeuwen ontstaan en waren de eerste democratische bestuursvorm in Nederland Na een grote fusiegolf zijn er nu nog waterschappen Droge voeten Schoon water Veilige waterkeringen 04/04/2017

4 De plaats van de Waterschappen
Overheid Provincies Provincies Gemeenten Waterschappen 04/04/2017

5 Als de waterschappen er niet zouden zijn…
04/04/2017

6 Taken van de waterschappen:
Onderhoud dijken en andere (zee)waterkeringen Aan- en afvoer van water Vasthouden en bergen water Zuiveren van afvalwater Verantwoordelijk voor schoon oppervlaktewater en ontwikkeling natuurvriendelijke oevers Zorg voor vaarwegen (enkele waterschappen) Zorg voor wegen (enkele waterschappen) 04/04/2017

7 Zonder duinen en dijken ligt Noordwijk in zee
De duinen en dijken (waterkering) moeten bestand zijn tegen: Klimaatverandering Bebouwing Muskusratten 04/04/2017

8 Water op peil: meer dan alleen maar pompen
Stuwen en gemalen houden het water op peil Regenwater moeten we zo lang mogelijk vasthouden zodat we minder vaak te maken hebben met piekafvoeren en bodemdalingen 04/04/2017

9 Droge voeten en schoonwater
Maatregelen tegen wateroverlast en droogte kunnen we slim combineren met maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit 04/04/2017

10 Het mag schoon, schoner of schoonst
Door middel van: Waterzuiveringsinstallaties Baggeren Aanleggen natuurvriendelijke oevers Regenwater apart opvangen 04/04/2017

11 Het lab waakt over schoon maken en schoon houden
Waterschappen hebben fysische, chemische en hydrobiologische laboratoria 04/04/2017

12 Wij kiezen zelf voor water
Algemeen bestuur (hoogste orgaan van het waterschap) Elke vier jaar verkiezingen Dagelijks bestuur Gekozen uit Algemeen bestuur Dijkgraaf Benoemd door de kroon voor termijn van zes jaar 04/04/2017

13 Kentallen waterschappen
Aantal werknemers ca Lengte primaire waterkeringen ca km Lengte belangrijke waterlopen ca km Lengte wegen ca km Aantal zuiveringsinstallaties ca. 365 Aantal gezuiverde ca. 22 miljoen vervuilingseenheden 04/04/2017

14 Kentallen waterschappen
Belastingopbrengsten in 2009 (miljoenen euro's) Naar belastingsoort: ingezetenenbelastingen belastingen gebouwd belastingen ongebouwd belastingen natuur 1 verontreinigingsheffing zuiveringsheffing Totaal Naar taak: watersysteem/ en wegenbeheer zuiveringsbeheer Totaal Een gezin van 4 personen met een eigen woning met een waarde van euro betaalt in 2009 gemiddeld 275 euro aan waterschapsbelastingen. Dit is inclusief de belastingen die door zes waterschappen voor hun wegentaak worden geheven. 04/04/2017

15 Droge voeten, duurzame golfbanen
Samenwerking NGF en Unie van Waterschappen Eerste resultaat: rapport Droge voeten, duurzame golfbanen (2011) Doelen waterschappen en golfbanen kunnen elkaar versterken Waterschappen en golfbanen moeten elkaars kennis delen, elkaar weten te vinden voordat plannen worden uitgevoerd, elkaar bijstaan in het dagelijkse beheer Win/win situaties: verbeteren waterhuishouding, mooiere banen, besparen investerings- en exploitatiekosten Eerst elkaar leren kennen én waarderen 04/04/2017

16 De Stichtse Rijnlanden
Acht golfbanen Eerste halfjaar 2012: dijkgraaf bezoekt de acht exploitanten, samen met hydroloog en regiobeheerder watersysteem Doel: vertrouwen winnen, elkaar weten te vinden, elkaar bijstaan 04/04/2017

17 Eerste bevindingen 1 Amelisweerd:
Kennis gedeeld over situatie direct rond de baan Afspraken tussen greenkeeper en systeembeheerder Op orde brengen vergunningen Samen kijken naar verbeteringen waterhuishouding in de baan Waterschap verrast over enorme diepte centrale vijver Exploitant verrast over open houding waterschap Afspraken over handhaving waterbeheer direct rond de baan 04/04/2017

18 Eerste bevindingen 2 De Haar:
-terugblik op historie baan en Kasteel De Haar -uiteenzetting systeembeheerder waterschap over aanstaande veranderingen wateraanvoer kasteel en baan -verrassing bij waterschap dat middelste vijver 14 meter diep is door zandwinning kasteelheer in jaren vijftig -afspraak consequenties veranderingen wateraanvoer en diepte vijver te bespreken met architect Bruno Steensel voor project aanleg tweede 9 -afspraken tussen systeembeheerder en greenkeeper 04/04/2017

19 Samenwerking Nederland breed
Voorjaar 2012 collega’s informeren over eerste bevindingen implementatie rapport Droge Voeten, Duurzame Golfbanen Aansporing naar collega’s tot kennismakingsronde Kan natuurlijk ook van golfbanen uitgaan Vertrouwen in elkaar ontwikkelen Hoewel waterschap overheid is, regels opstelt en die handhaaft zijn wij er niet op uit bestaande situaties te compliceren, wij hebben elkaar juist iets te bieden Nut en noodzaak samenwerking golfbanen en waterschappen: werkende weg voordeel met elkaar gaan ervaren 04/04/2017

20 Vragen? Ik ben er klaar voor!
Gemaakt door , overkoepelende organisatie van alle waterschappen in heel Nederland


Download ppt "Water en waterschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google