De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ben Immers - TrafficQuest

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ben Immers - TrafficQuest"— Transcript van de presentatie:

1 Ben Immers - TrafficQuest
PLATOS colloquium 2014 Met modellen de stad in Ben Immers - TrafficQuest

2 De stad wordt weer interessant
Platos - 5 maart 2014

3 Voor 2000 Platos - 5 maart 2014

4 Na 2000 Platos - 5 maart 2014

5 Veranderingen in stedelijke en rurale woonomgeving in de periode 1995 - 2010
Trek naar de stad (bron: KIM) Platos - 5 maart 2014

6 Maar er speelt meer Platos - 5 maart 2014

7 Retail Platos - 5 maart 2014

8 IKEA Restaurant & Café Platos - 5 maart 2014

9 Waar kunnen modellen helpen?
Bereikbaarheid locaties (route-advies) Duurzaamheid (milieuzones, toets op leefbaarheid en verkeersveiligheid) Parkeren Verkeersafwikkeling bij tijdelijk gewijzigde situaties zoals wegopbrekingen, incidenten, bouwwerkzaamheden en evenementen (wegomleggingen) Opstellen van ‘intelligente’ regelingen (vraagafhankelijk, geoptimaliseerd en/of gecoördineerd; groene golf) Afweging prioriteiten (multimodaal , regionaal – stedelijk, motieven) Verzilvering (ondersteuning van oudere verkeersdeelnemers) Platos - 5 maart 2014

10 Kernvragen Platos - 5 maart 2014

11 Kernvragen - 1 Ben ik voldoende op de hoogte van wat er zoal speelt in de stad en wat in de toekomst zou kunnen veranderen? Ontwikkelingen op de verplaatsingsmarkt, de vervoersmarkt en de verkeersmarkt Wat rijdt er zoal in de stad (auto, fiets, OV, scooter, lopen) Verschillende modaliteiten maken gebruik van dezelfde infrastructuur Welke processen, stromen, etc. zijn dominant? Welke problemen doen zich voor op de stedelijke schaal? Bereikbaarheid (Parkeren: 40% zoekverkeer; Fiets) Parkeren Leefbaarheid en veiligheid Grote verschillen per stad (bijv. modal split) Weet ik wat er speelt Platos - 5 maart 2014

12 Kernvragen - 2 Lukt het om de belangrijke processen goed te monitoren en te doorgronden en de verzamelde gegevens effectief te gebruiken voor de inzet van verkeersmanagementmaatregelen? Welke verplaatsingen hebben prioriteit (HWN of SWN, motieven; personen of goederen)? Welke dynamiek in het vraagpatroon en beïnvloedingsmogelijkheden? Welke dynamiek in het aanbodpatroon en flexibiliteit in de inzet ervan? Hoe omgaan met duurzaamheid (leefbaarheid) en veiligheid? Weten we voldoende over het gedrag van de verkeersdeelnemer ? Werkt de spullenboel (software en de hardware)? Wordt de inzet van alternatieve maatregelen zoals ‘Tol’ overwogen? lege bus of 10 fietsers terwijl het regent?) Platos - 5 maart 2014

13 Kernvragen - 3 Lukt het om met een model de complexe verkeersstromen voldoende betrouwbaar te beschrijven? Op welk detailniveau wil (kan) ik de complexiteit modelleren? Welke modelconfiguratie heeft de voorkeur (centraal, lokaal gecoördineerd, etc.) Hoe het model te kalibreren (veel onderliggende processen, gedragsaspecten, etc.) Real-time ondersteuning mogelijk? Wat betekent dat voor de monitoring en het model? Verder onderzoek gewenst op de volgende terreinen: Dynamische H-B matrices Kruispuntweerstanden Grote variëteit aan verkeersdeelnemers (en modaliteiten) met uiteenlopende invloed op de capaciteit, de kwaliteit van de verkeersafwikkeling, de duurzaamheid en de veiligheid Invloed van mogelijk in te zetten maatregelen op het bestuurdersgedrag Gebruik floating car data (maar fiets is net zo snel als auto!) Modellering van de verkeersafwikkeling bij een overbelast kruispunt Platos - 5 maart 2014

14 Stedelijk verkeersmanagement
Stedelijk verkeersmanagement gebeurt vooralsnog vooral met: verkeerslichten de inzet van groene golven navigatiesystemen parkeerverwijssystemen toeritdoseerinstallaties In de toekomst zullen ICT toepassingen het steeds beter mogelijk maken om verkeersdeelnemers onderweg te informeren. Wat kan de wegbeheerder doen? Beleid maakt soms andere keuzes Platos - 5 maart 2014

15 Mogelijke locaties voor een buffer
Platos - 5 maart 2014

16 Programma 10:00 10:15 Opening Ben Immers 10:45
Simulatie van complexe vervoerssystemen Alexander Verbraeck 11:15 Toepassing strategische modellen in stedelijke planning Will Clerx 11:45 Simulatie in de Praktijkproef Amsterdam Jaap van Kooten 12:00 Samenvatting ochtendsessie 13:00 Lunch 15:35 Parallelsessies 16:00 Verkiezing modellen man/vrouw van 2014 Mariëtte Kraan 18:00 Netwerkborrel Platos - 5 maart 2014

17 Het woord is aan de inleiders
Platos - 5 maart 2014


Download ppt "Ben Immers - TrafficQuest"

Verwante presentaties


Ads door Google